Đang tải...
Tìm thấy 5451 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Granseey Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Granseey

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.228 crt - AAA

  18.876.536,00 ₫
  8.497.537  - 117.756.996  8.497.537 ₫ - 117.756.996 ₫
 2. Bông Tai Marguerite Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Marguerite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  16.504.634,00 ₫
  8.819.270  - 111.768.438  8.819.270 ₫ - 111.768.438 ₫
 3. Bông Tai Ecateri Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  13.802.618,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 4. Bông Tai Nigella Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  240.273.755,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 5. Bông Tai Lundi Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  17.446.850,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 6. Bông Tai Stykkeear Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Stykkeear

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  4.232.816  - 231.512.611  4.232.816 ₫ - 231.512.611 ₫
 7. Bông Tai Sachsa Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Sachsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.52 crt - VS

  27.260.521,00 ₫
  11.046.528  - 1.665.752.590  11.046.528 ₫ - 1.665.752.590 ₫
 8. Bông Tai Alice Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - VS

  35.075.660,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Laisha Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.526.000,00 ₫
  4.628.629  - 50.422.863  4.628.629 ₫ - 50.422.863 ₫
 11. Bông Tai Rolie Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  15.957.958,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 12. Bông Tai Loralty Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Loralty

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  20.138.053,00 ₫
  6.340.033  - 2.031.203.485  6.340.033 ₫ - 2.031.203.485 ₫
 13. Bông Tai Eusem Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Eusem

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  6.824.525,00 ₫
  3.739.673  - 41.284.567  3.739.673 ₫ - 41.284.567 ₫
 14. Bông Tai Denise Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  63.091.308,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 15. Bông Tai Finifugal Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Finifugal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.351.193,00 ₫
  3.904.054  - 41.014.202  3.904.054 ₫ - 41.014.202 ₫
 16. Bông Tai Interit Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  12.243.158,00 ₫
  5.353.205  - 69.294.267  5.353.205 ₫ - 69.294.267 ₫
 17. Bông Tai Palazzo Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Palazzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.9 crt - VS

  24.533.630,00 ₫
  5.130.154  - 1.735.912.023  5.130.154 ₫ - 1.735.912.023 ₫
 18. Bông Tai Scuola Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Scuola

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  15.624.869,00 ₫
  8.175.804  - 107.334.465  8.175.804 ₫ - 107.334.465 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Maglumans Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Maglumans

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAA

  9.814.209,00 ₫
  6.491.437  - 77.986.467  6.491.437 ₫ - 77.986.467 ₫
 21. Bông Tai Alfred Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Alfred

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  8.491.048,00 ₫
  4.582.668  - 53.288.723  4.582.668 ₫ - 53.288.723 ₫
 22. Bông Tai Kaylee Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Kaylee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.304 crt - AAA

  20.286.484,00 ₫
  11.117.363  - 130.937.234  11.117.363 ₫ - 130.937.234 ₫
 23. Bông Tai Melvita Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Melvita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  33.640.027,00 ₫
  7.097.052  - 364.599.244  7.097.052 ₫ - 364.599.244 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Zarita Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Zarita

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.55 crt - AAAAA

  16.610.887,00 ₫
  8.242.043  - 142.468.257  8.242.043 ₫ - 142.468.257 ₫
 25. Bông Tai Gera Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Gera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  26.297.213,00 ₫
  9.197.779  - 131.640.179  9.197.779 ₫ - 131.640.179 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Verano Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Verano

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  13.937.529,00 ₫
  5.901.503  - 93.937.935  5.901.503 ₫ - 93.937.935 ₫
 28. Bông Tai Hackle Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Hackle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  19.916.355,00 ₫
  5.961.524  - 87.232.913  5.961.524 ₫ - 87.232.913 ₫
 29. Bông Tai Unspoken Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Unspoken

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  6.127.256,00 ₫
  3.274.106  - 56.492.533  3.274.106 ₫ - 56.492.533 ₫
 30. Bông Tai Polly Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Polly

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.502 crt - SI

  292.287.716,00 ₫
  7.908.144  - 558.436.649  7.908.144 ₫ - 558.436.649 ₫
 31. Bông Tai Xatu Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Xatu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.122.575,00 ₫
  5.800.927  - 66.374.335  5.800.927 ₫ - 66.374.335 ₫
 32. Bông Tai Anname Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Anname

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.13 crt - AAA

  15.861.978,00 ₫
  7.551.263  - 87.692.526  7.551.263 ₫ - 87.692.526 ₫
 33. Bông Tai Peso Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Peso

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.92 crt - AA

  25.527.217,00 ₫
  5.637.087  - 2.926.013.398  5.637.087 ₫ - 2.926.013.398 ₫
 34. Bông Tai Lucille Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.432 crt - SI

  99.683.982,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 35. Bông Tai Fonce Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Fonce

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  23.574.919,00 ₫
  7.114.896  - 115.296.685  7.114.896 ₫ - 115.296.685 ₫
 36. Bông Tai Bellini Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Bellini

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  7.573.161,00 ₫
  3.914.868  - 52.761.511  3.914.868 ₫ - 52.761.511 ₫
 37. Bông Tai Mutrino Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Mutrino

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  13.421.133,00 ₫
  6.053.988  - 78.743.483  6.053.988 ₫ - 78.743.483 ₫
  Mới

 38. Bông Tai Sanford Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Sanford

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  10.998.402,00 ₫
  5.677.641  - 63.805.878  5.677.641 ₫ - 63.805.878 ₫
  Mới

 39. Bông Tai Londass Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Londass

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  10.510.125,00 ₫
  5.150.432  - 64.644.007  5.150.432 ₫ - 64.644.007 ₫
 40. Bông Tai Ostreicole Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Ostreicole

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  21.877.035,00 ₫
  8.909.842  - 113.079.702  8.909.842 ₫ - 113.079.702 ₫
 41. Bông Tai Ardhendu Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Ardhendu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.314 crt - VS

  29.214.170,00 ₫
  9.557.363  - 126.787.150  9.557.363 ₫ - 126.787.150 ₫
 42. Bông Tai Calepinas Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Calepinas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  48.692.808,00 ₫
  11.429.093  - 189.944.161  11.429.093 ₫ - 189.944.161 ₫
 43. Bông Tai Ileana Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Ileana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  33.792.243,00 ₫
  7.056.498  - 104.630.832  7.056.498 ₫ - 104.630.832 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Adimu Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Adimu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.696 crt - VS

  198.811.557,00 ₫
  8.927.415  - 3.079.796.390  8.927.415 ₫ - 3.079.796.390 ₫
 46. Bông Tai Biggs Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Biggs

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  10.165.682,00 ₫
  5.625.731  - 74.660.986  5.625.731 ₫ - 74.660.986 ₫
 47. Bông Tai Splendore Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Splendore

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  24.136.736,00 ₫
  7.813.516  - 109.781.263  7.813.516 ₫ - 109.781.263 ₫
 48. Bông Tai Valerie Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Valerie

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.814 crt - SI

  1.759.054.368,00 ₫
  9.451.921  - 3.485.734.278  9.451.921 ₫ - 3.485.734.278 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dulcinia Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.02 crt - VS

  36.668.915,00 ₫
  10.810.229  - 2.443.170.491  10.810.229 ₫ - 2.443.170.491 ₫
 50. Bông Tai Crimson Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Crimson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.522 crt - AAA

  19.851.739,00 ₫
  8.079.014  - 392.054.699  8.079.014 ₫ - 392.054.699 ₫
 51. Bông Tai Entout Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Entout

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  6.977.281,00 ₫
  4.047.888  - 42.433.614  4.047.888 ₫ - 42.433.614 ₫
  Mới

 52. Bông Tai Violon Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Violon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  7.831.090,00 ₫
  4.417.746  - 46.083.527  4.417.746 ₫ - 46.083.527 ₫
 53. Bông Tai Aqualitos Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Aqualitos

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.559.018,00 ₫
  6.075.076  - 73.525.459  6.075.076 ₫ - 73.525.459 ₫
 54. Bông Tai Lusso Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Lusso

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  10.103.768,00 ₫
  4.886.827  - 54.221.480  4.886.827 ₫ - 54.221.480 ₫
 55. Bông Tai Greatly Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Greatly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  19.733.318,00 ₫
  5.028.768  - 244.408.966  5.028.768 ₫ - 244.408.966 ₫
 56. Bông Tai Pesaro Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Pesaro

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.772 crt - AAA

  30.991.813,00 ₫
  12.434.035  - 164.300.143  12.434.035 ₫ - 164.300.143 ₫
 57. Bông Tai Willys Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Willys

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  14.580.994,00 ₫
  7.589.114  - 86.665.145  7.589.114 ₫ - 86.665.145 ₫
 58. Bông Tai Shalev Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Shalev

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  7.599.117,00 ₫
  4.047.888  - 57.844.357  4.047.888 ₫ - 57.844.357 ₫
 59. Bông Tai Orbit Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Orbit

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  15.565.390,00 ₫
  7.240.345  - 88.679.361  7.240.345 ₫ - 88.679.361 ₫
 60. Bông Tai Frieze Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Frieze

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.888 crt - AAAAA

  12.927.449,00 ₫
  7.105.163  - 139.521.289  7.105.163 ₫ - 139.521.289 ₫
 61. Bông Tai Chioma Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Chioma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  10.543.650,00 ₫
  5.231.541  - 73.079.358  5.231.541 ₫ - 73.079.358 ₫
 62. Bông Tai Alishia Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Alishia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.59 crt - AAA

  45.111.028,00 ₫
  11.964.684  - 287.978.114  11.964.684 ₫ - 287.978.114 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Shansi - B Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Shansi - B

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  9.816.641,00 ₫
  4.846.272  - 58.303.972  4.846.272 ₫ - 58.303.972 ₫
 64. Bông Tai Lige Drops & Dangle

  Bông Tai GLAMIRA Lige

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.396.301,00 ₫
  5.332.927  - 65.766.014  5.332.927 ₫ - 65.766.014 ₫

You’ve viewed 60 of 5451 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng