Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Megrez Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  8.933.363,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 2. Bông Tai Carlita Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.137.175,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 3. Bông Tai Dianas Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Dianas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  7.194.652,00 ₫
  3.719.125  - 39.513.679  3.719.125 ₫ - 39.513.679 ₫
 4. Bông Tai Parcha Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Parcha

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  14.317.931,00 ₫
  6.448.179  - 84.164.282  6.448.179 ₫ - 84.164.282 ₫
 5. Bông Tai Thorin Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Thorin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  10.476.871,00 ₫
  4.481.281  - 62.710.905  4.481.281 ₫ - 62.710.905 ₫
 6. Bông Tai Stellatesta Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Stellatesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  11.247.948,00 ₫
  4.319.063  - 67.577.455  4.319.063 ₫ - 67.577.455 ₫
 7. Bông Tai Exacro Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Exacro

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  9.619.817,00 ₫
  5.157.461  - 67.766.712  5.157.461 ₫ - 67.766.712 ₫
  Mới

 8. Bông Tai Benedetta Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Benedetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.408 crt - VS

  20.003.413,00 ₫
  5.991.264  - 66.360.819  5.991.264 ₫ - 66.360.819 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Vatosoa Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Vatosoa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  12.925.286,00 ₫
  6.022.356  - 75.688.375  6.022.356 ₫ - 75.688.375 ₫
 11. Bông Tai Biruhi Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Biruhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  9.948.308,00 ₫
  4.438.293  - 58.993.401  4.438.293 ₫ - 58.993.401 ₫
 12. Bông Tai Cemoul Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Cemoul

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  9.749.591,00 ₫
  4.684.054  - 55.465.153  4.684.054 ₫ - 55.465.153 ₫
 13. Bông Tai Brighton Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Brighton

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.704 crt - AAA

  15.864.952,00 ₫
  7.705.371  - 138.912.972  7.705.371 ₫ - 138.912.972 ₫
 14. Bông Tai Acrae Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Acrae

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  11.357.446,00 ₫
  3.452.005  - 44.420.784  3.452.005 ₫ - 44.420.784 ₫
 15. Bông Tai Mwanga Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Mwanga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  19.634.637,00 ₫
  6.752.338  - 129.707.084  6.752.338 ₫ - 129.707.084 ₫
 16. Bông Tai Ratri Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Ratri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.829.576,00 ₫
  5.332.927  - 65.982.305  5.332.927 ₫ - 65.982.305 ₫
 17. Bông Tai Kantana Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Kantana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  12.468.640,00 ₫
  5.637.087  - 73.241.577  5.637.087 ₫ - 73.241.577 ₫
 18. Bông Tai Nabegu Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  11.367.719,00 ₫
  5.393.759  - 67.996.515  5.393.759 ₫ - 67.996.515 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Bernette Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Bernette

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  9.172.905,00 ₫
  3.862.959  - 49.530.663  3.862.959 ₫ - 49.530.663 ₫
 21. Bông Tai Gender Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Gender

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  8.369.925,00 ₫
  4.479.389  - 48.422.173  4.479.389 ₫ - 48.422.173 ₫
 22. Bông Tai Veskelisia Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Veskelisia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  12.521.362,00 ₫
  4.521.836  - 75.282.827  4.521.836 ₫ - 75.282.827 ₫
 23. Bông Tai Risus Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Risus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.619.352,00 ₫
  4.825.995  - 62.318.880  4.825.995 ₫ - 62.318.880 ₫
 24. Bông Tai Inkpad Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Inkpad

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  22.320.431,00 ₫
  6.754.771  - 94.289.407  6.754.771 ₫ - 94.289.407 ₫
 25. Bông Tai Ehjertu Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Ehjertu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  25.702.144,00 ₫
  6.387.347  - 89.828.407  6.387.347 ₫ - 89.828.407 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Selita Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Selita

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.214.271,00 ₫
  5.537.052  - 53.383.352  5.537.052 ₫ - 53.383.352 ₫
 28. Bông Tai Trygg Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Trygg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.062.319,00 ₫
  4.315.007  - 51.206.923  4.315.007 ₫ - 51.206.923 ₫
 29. Bông Tai Magro Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Magro

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  10.459.567,00 ₫
  5.616.810  - 60.385.776  5.616.810 ₫ - 60.385.776 ₫
  Mới

 30. Bông Tai Egonte Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Egonte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  15.724.092,00 ₫
  5.860.137  - 78.283.862  5.860.137 ₫ - 78.283.862 ₫
 31. Bông Tai Szeretet Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Szeretet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.568.786,00 ₫
  4.561.579  - 70.159.428  4.561.579 ₫ - 70.159.428 ₫
 32. Bông Tai Batasuna Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  14.630.471,00 ₫
  3.986.244  - 60.426.326  3.986.244 ₫ - 60.426.326 ₫
 33. Bông Tai Nevinny Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Nevinny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.564 crt - VS

  28.816.466,00 ₫
  7.085.697  - 141.346.248  7.085.697 ₫ - 141.346.248 ₫
 34. Bông Tai Forvering Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Forvering

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  17.590.415,00 ₫
  6.123.742  - 74.431.183  6.123.742 ₫ - 74.431.183 ₫
 35. Bông Tai Berfis Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Berfis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  10.738.582,00 ₫
  5.049.045  - 63.035.342  5.049.045 ₫ - 63.035.342 ₫
 36. Bông Tai Werna Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Werna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  11.011.650,00 ₫
  5.251.818  - 59.006.920  5.251.818 ₫ - 59.006.920 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Incident - A Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Incident - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  12.093.646,00 ₫
  6.103.464  - 70.605.528  6.103.464 ₫ - 70.605.528 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Incident - SET Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Incident - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.880.405,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.306.237  - 75.445.043  6.306.237 ₫ - 75.445.043 ₫
 39. Bông Tai Victorie Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Victorie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  7.441.495,00 ₫
  4.191.721  - 42.771.564  4.191.721 ₫ - 42.771.564 ₫
 40. Bông Tai Expectance Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  13.279.461,00 ₫
  4.197.399  - 72.579.184  4.197.399 ₫ - 72.579.184 ₫
 41. Bông Tai Ewaqp Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Ewaqp

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  30.139.627,00 ₫
  6.579.576  - 99.493.917  6.579.576 ₫ - 99.493.917 ₫
 42. Bông Tai Dihyc Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Dihyc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  13.089.667,00 ₫
  6.907.797  - 78.229.791  6.907.797 ₫ - 78.229.791 ₫
 43. Bông Tai Arnaouti Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Arnaouti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  13.305.147,00 ₫
  5.109.877  - 61.291.494  5.109.877 ₫ - 61.291.494 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Ignorance Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Ignorance

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  8.972.024,00 ₫
  4.765.163  - 51.869.308  4.765.163 ₫ - 51.869.308 ₫
 46. Bông Tai Theodoroi Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Theodoroi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  7.232.774,00 ₫
  3.945.150  - 41.744.186  3.945.150 ₫ - 41.744.186 ₫
 47. Bông Tai Armatura Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Armatura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.312 crt - VS

  19.014.691,00 ₫
  4.663.776  - 74.377.103  4.663.776 ₫ - 74.377.103 ₫
 48. Bông Tai Dinamica Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Dinamica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  10.932.163,00 ₫
  3.801.316  - 47.705.709  3.801.316 ₫ - 47.705.709 ₫
 49. Bông Tai Denia Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Denia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  15.203.913,00 ₫
  7.286.307  - 86.692.183  7.286.307 ₫ - 86.692.183 ₫
 50. Bông Tai Kitaen Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Kitaen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.452.030,00 ₫
  6.772.615  - 84.596.862  6.772.615 ₫ - 84.596.862 ₫
 51. Bông Tai Erturot Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Erturot

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.32 crt - VS

  27.659.848,00 ₫
  6.345.981  - 379.942.397  6.345.981 ₫ - 379.942.397 ₫
 52. Bông Tai Mutantur Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.412.211,00 ₫
  5.434.314  - 68.402.063  5.434.314 ₫ - 68.402.063 ₫
 53. Bông Tai Rilato Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  10.532.565,00 ₫
  5.008.491  - 65.549.725  5.008.491 ₫ - 65.549.725 ₫
 54. Bông Tai Hylif Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Hylif

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.416 crt - VS

  17.717.215,00 ₫
  6.103.464  - 80.392.702  6.103.464 ₫ - 80.392.702 ₫
 55. Bông Tai Ejkero Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Ejkero

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.6 crt - AAA

  23.436.764,00 ₫
  9.576.289  - 228.051.950  9.576.289 ₫ - 228.051.950 ₫
 56. Bông Tai Ikuspegia Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Ikuspegia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  13.633.638,00 ₫
  6.427.901  - 79.743.827  6.427.901 ₫ - 79.743.827 ₫
 57. Bông Tai Procse Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Procse

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  8.610.278,00 ₫
  4.869.794  - 49.463.072  4.869.794 ₫ - 49.463.072 ₫
 58. Bông Tai Lorillis Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Lorillis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  28.874.593,00 ₫
  4.643.499  - 68.226.327  4.643.499 ₫ - 68.226.327 ₫
 59. Bông Tai Cuprum Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Cuprum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  10.588.801,00 ₫
  4.417.746  - 48.949.385  4.417.746 ₫ - 48.949.385 ₫
 60. Bông Tai Babestu Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Babestu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  17.698.290,00 ₫
  6.443.312  - 298.711.560  6.443.312 ₫ - 298.711.560 ₫
 61. Bông Tai Onofria Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Onofria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.44 crt - AAA

  24.610.413,00 ₫
  6.599.311  - 79.933.081  6.599.311 ₫ - 79.933.081 ₫
 62. Bông Tai Nedezhda Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Nedezhda

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.2 crt - AAA

  23.631.967,00 ₫
  7.163.561  - 159.866.172  7.163.561 ₫ - 159.866.172 ₫
 63. Bông Tai Washer Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Washer

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  16.841.506,00 ₫
  6.462.778  - 92.140.013  6.462.778 ₫ - 92.140.013 ₫
 64. Bông Tai Summanus Ear Thread

  Bông Tai GLAMIRA Summanus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  11.192.794,00 ₫
  4.643.499  - 64.279.014  4.643.499 ₫ - 64.279.014 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng