Đang tải...
Tìm thấy 343 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Charlette Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Charlette

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  15.494.555,00 ₫
  8.313.690  - 91.788.545  8.313.690 ₫ - 91.788.545 ₫
 2. Bông Tai Rajesh Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Rajesh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.340.834,00 ₫
  6.657.440  - 73.160.468  6.657.440 ₫ - 73.160.468 ₫
 3. Bông Tai Crutcher Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Crutcher

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.697.563,00 ₫
  5.876.629  - 63.346.257  5.876.629 ₫ - 63.346.257 ₫
 4. Bông Tai Arno Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Arno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  18.519.926,00 ₫
  8.219.062  - 95.816.966  8.219.062 ₫ - 95.816.966 ₫
 5. Bông Tai Cornforth Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Cornforth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  17.932.695,00 ₫
  9.895.318  - 104.576.754  9.895.318 ₫ - 104.576.754 ₫
 6. Bông Tai Lanita Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Lanita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.291.544,00 ₫
  8.917.682  - 123.150.755  8.917.682 ₫ - 123.150.755 ₫
 7. Bông Tai Herb Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Herb

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  12.799.836,00 ₫
  7.253.322  - 76.932.042  7.253.322 ₫ - 76.932.042 ₫
 8. Bông Tai Hedvig Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Hedvig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  30.953.150,00 ₫
  13.654.728  - 219.467.896  13.654.728 ₫ - 219.467.896 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Tippin Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Tippin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  25.867.336,00 ₫
  12.231.263  - 167.463.404  12.231.263 ₫ - 167.463.404 ₫
 11. Bông Tai Veale Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Veale

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  27.178.871,00 ₫
  12.600.309  - 191.079.690  12.600.309 ₫ - 191.079.690 ₫
 12. Bông Tai Aldric Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Aldric

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  19.662.484,00 ₫
  10.628.545  - 116.662.022  10.628.545 ₫ - 116.662.022 ₫
 13. Bông Tai Juliano Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Juliano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.855.802,00 ₫
  7.191.679  - 76.323.725  7.191.679 ₫ - 76.323.725 ₫
 14. Bông Tai Cosgrove Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Cosgrove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.5 crt - VS

  53.124.073,00 ₫
  11.521.828  - 2.719.793.327  11.521.828 ₫ - 2.719.793.327 ₫
 15. Bông Tai Ardit Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Ardit

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.832 crt - VS

  56.059.144,00 ₫
  16.466.513  - 233.310.533  16.466.513 ₫ - 233.310.533 ₫
 16. Bông Tai Ilira Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Ilira

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.232 crt - VS

  42.610.161,00 ₫
  17.254.353  - 218.224.221  17.254.353 ₫ - 218.224.221 ₫
 17. Bông Tai Jolynn Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Jolynn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.19 crt - VS

  28.091.079,00 ₫
  13.549.287  - 166.098.064  13.549.287 ₫ - 166.098.064 ₫
 18. Bông Tai Savarese Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Savarese

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  35.084.582,00 ₫
  8.678.681  - 307.187.470  8.678.681 ₫ - 307.187.470 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Seelsed Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Seelsed

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.72 crt - AA

  22.313.132,00 ₫
  8.719.236  - 2.385.718.167  8.719.236 ₫ - 2.385.718.167 ₫
 21. Bông Tai Chong Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Chong

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  25.626.442,00 ₫
  12.017.675  - 140.007.948  12.017.675 ₫ - 140.007.948 ₫
 22. Bông Tai Pernice Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Pernice

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  29.866.829,00 ₫
  13.609.307  - 167.963.575  13.609.307 ₫ - 167.963.575 ₫
 23. Bông Tai Cornelius Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Cornelius

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  16.797.708,00 ₫
  8.719.236  - 100.548.337  8.719.236 ₫ - 100.548.337 ₫
 24. Bông Tai Duhn Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Duhn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.64 crt - AAA

  28.689.124,00 ₫
  13.683.117  - 196.784.366  13.683.117 ₫ - 196.784.366 ₫
 25. Bông Tai Alteha Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Alteha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.9 crt - AAA

  18.060.307,00 ₫
  8.219.062  - 129.855.781  8.219.062 ₫ - 129.855.781 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Trierty Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Trierty

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.912 crt - VS

  26.765.754,00 ₫
  12.244.240  - 2.442.940.681  12.244.240 ₫ - 2.442.940.681 ₫
 28. Bông Tai Alfredias Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Alfredias

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  23.556.264,00 ₫
  9.895.318  - 121.447.462  9.895.318 ₫ - 121.447.462 ₫
 29. Bông Tai Heacock Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Heacock

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.656 crt - VS

  20.737.721,00 ₫
  10.402.251  - 135.141.395  10.402.251 ₫ - 135.141.395 ₫
 30. Bông Tai Begaye Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Begaye

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  16.165.057,00 ₫
  8.013.585  - 87.516.793  8.013.585 ₫ - 87.516.793 ₫
 31. Bông Tai Almanza Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Almanza

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  25.720.528,00 ₫
  12.169.079  - 139.521.292  12.169.079 ₫ - 139.521.292 ₫
 32. Bông Tai Lundberg Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Lundberg

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.659.594,00 ₫
  6.842.369  - 74.985.428  6.842.369 ₫ - 74.985.428 ₫
 33. Bông Tai Yandell Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Yandell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  45.308.122,00 ₫
  18.501.542  - 255.466.851  18.501.542 ₫ - 255.466.851 ₫
 34. Bông Tai Zuan Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Zuan

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAA

  23.267.516,00 ₫
  10.901.072  - 189.741.384  10.901.072 ₫ - 189.741.384 ₫
 35. Bông Tai Alysia Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Alysia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  21.817.554,00 ₫
  9.998.327  - 149.957.338  9.998.327 ₫ - 149.957.338 ₫
 36. Bông Tai Bertrand Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Bertrand

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  15.799.795,00 ₫
  7.582.085  - 84.664.456  7.582.085 ₫ - 84.664.456 ₫
 37. Bông Tai Edlira Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Edlira

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.912 crt - VS

  30.627.091,00 ₫
  14.619.116  - 202.191.643  14.619.116 ₫ - 202.191.643 ₫
 38. Bông Tai Harriette Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Harriette

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  17.076.453,00 ₫
  8.739.513  - 117.459.595  8.739.513 ₫ - 117.459.595 ₫
 39. Bông Tai Keirn Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Keirn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  37.965.038,00 ₫
  14.421.210  - 193.877.952  14.421.210 ₫ - 193.877.952 ₫
 40. Bông Tai Forward Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Forward

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  15.895.775,00 ₫
  7.583.707  - 93.735.165  7.583.707 ₫ - 93.735.165 ₫
 41. Bông Tai Beckles Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Beckles

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  29.385.582,00 ₫
  12.635.457  - 160.177.095  12.635.457 ₫ - 160.177.095 ₫
 42. Bông Tai Gosse Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Gosse

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.72 crt - AAA

  16.899.094,00 ₫
  9.226.167  - 142.116.781  9.226.167 ₫ - 142.116.781 ₫
 43. Bông Tai Lashaunda Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Lashaunda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  68.890.074,00 ₫
  29.892.784  - 368.681.736  29.892.784 ₫ - 368.681.736 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Lavada Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Lavada

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  69.969.637,00 ₫
  26.468.626  - 587.311.515  26.468.626 ₫ - 587.311.515 ₫
 46. Bông Tai Lovett Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Lovett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  29.518.871,00 ₫
  13.664.191  - 171.708.116  13.664.191 ₫ - 171.708.116 ₫
 47. Bông Tai Particia Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Particia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.358 crt - VS

  45.228.094,00 ₫
  15.431.831  - 216.480.378  15.431.831 ₫ - 216.480.378 ₫
 48. Bông Tai Saemira Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Saemira

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  37.034.447,00 ₫
  13.707.449  - 191.525.786  13.707.449 ₫ - 191.525.786 ₫
 49. Bông Tai Shameka Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Shameka

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.98 crt - VS

  31.417.636,00 ₫
  10.803.741  - 5.115.677.175  10.803.741 ₫ - 5.115.677.175 ₫
 50. Bông Tai Treva Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Treva

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  17.698.020,00 ₫
  9.327.554  - 109.308.121  9.327.554 ₫ - 109.308.121 ₫
 51. Bông Tai Graig Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Graig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.396 crt - VS

  38.378.967,00 ₫
  11.552.108  - 176.263.748  11.552.108 ₫ - 176.263.748 ₫
 52. Bông Tai Hambleton Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Hambleton

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.246 crt - AAA

  18.571.836,00 ₫
  8.759.790  - 102.549.023  8.759.790 ₫ - 102.549.023 ₫
 53. Bông Tai Nandita Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Nandita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.057.493,00 ₫
  6.493.059  - 71.538.285  6.493.059 ₫ - 71.538.285 ₫
 54. Bông Tai Espor Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Espor

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  31.622.841,00 ₫
  14.080.551  - 186.064.434  14.080.551 ₫ - 186.064.434 ₫
 55. Bông Tai Jeppson Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Jeppson

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  23.808.515,00 ₫
  12.283.172  - 139.953.872  12.283.172 ₫ - 139.953.872 ₫
 56. Bông Tai Whitsitt Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Whitsitt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.96 crt - VS

  22.437.228,00 ₫
  10.102.957  - 489.155.895  10.102.957 ₫ - 489.155.895 ₫
 57. Bông Tai Zoller Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Zoller

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.416 crt - AAA

  21.062.698,00 ₫
  11.403.948  - 149.092.170  11.403.948 ₫ - 149.092.170 ₫
 58. Bông Tai Addario Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Addario

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.87 crt - AAA

  34.685.795,00 ₫
  11.738.118  - 229.228.033  11.738.118 ₫ - 229.228.033 ₫
 59. Bông Tai Aguinaga Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Aguinaga

  Vàng 14K & Đá Morganite & Kim Cương

  2.054 crt - AAA

  52.242.957,00 ₫
  9.570.882  - 5.364.776.965  9.570.882 ₫ - 5.364.776.965 ₫
 60. Bông Tai Albi Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Albi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  0.576 crt - AAA

  32.044.068,00 ₫
  12.886.624  - 173.411.404  12.886.624 ₫ - 173.411.404 ₫
 61. Bông Tai Alejandre Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Alejandre

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.32 crt - AAA

  24.249.478,00 ₫
  12.302.639  - 156.270.338  12.302.639 ₫ - 156.270.338 ₫
 62. Bông Tai Almon Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Almon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.556.679,00 ₫
  13.672.302  - 172.627.353  13.672.302 ₫ - 172.627.353 ₫
 63. Bông Tai Altin Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Altin

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.484 crt - AAA

  24.795.884,00 ₫
  12.127.443  - 148.497.372  12.127.443 ₫ - 148.497.372 ₫
 64. Bông Tai Angeley Gốm

  Bông Tai GLAMIRA Angeley

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.68 crt - VS

  22.447.231,00 ₫
  10.628.545  - 168.409.674  10.628.545 ₫ - 168.409.674 ₫

You’ve viewed 60 of 343 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng