Đang tải...
Tìm thấy 382 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Verano Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Verano

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  13.937.529,00 ₫
  5.901.503  - 93.937.935  5.901.503 ₫ - 93.937.935 ₫
 2. Bông Tai Panistow Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Panistow

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.22 crt - AAA

  10.264.365,00 ₫
  4.417.746  - 53.788.899  4.417.746 ₫ - 53.788.899 ₫
 3. Bông Tai Bros Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Bros

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  29.569.698,00 ₫
  7.202.494  - 101.440.533  7.202.494 ₫ - 101.440.533 ₫
 4. Bông Tai Alishia Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Alishia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.59 crt - AAA

  45.111.028,00 ₫
  11.964.684  - 287.978.114  11.964.684 ₫ - 287.978.114 ₫
 5. Bông Tai Patnode Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Patnode

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  14.726.180,00 ₫
  2.630.100  - 36.147.654  2.630.100 ₫ - 36.147.654 ₫
 6. Bông Tai Hilaria Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Hilaria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.14 crt - VS

  77.383.016,00 ₫
  11.365.017  - 296.535.133  11.365.017 ₫ - 296.535.133 ₫
 7. Bông Tai Corliss Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Corliss

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.9 crt - VS

  59.494.387,00 ₫
  5.261.821  - 108.483.512  5.261.821 ₫ - 108.483.512 ₫
 8. Bông Tai SYLVIE Tonne Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai SYLVIE Tonne

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.32 crt - VS

  100.209.840,00 ₫
  9.614.140  - 310.729.235  9.614.140 ₫ - 310.729.235 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Bowser Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Bowser

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  21.017.007,00 ₫
  5.190.987  - 93.708.129  5.190.987 ₫ - 93.708.129 ₫
 11. Conch Ear Cuff Brzina Hình Chữ Nhật Dài

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Brzina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  9.534.651,00 ₫
  3.821.863  - 47.719.224  3.821.863 ₫ - 47.719.224 ₫
 12. Bông Tai Lefigaro Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Lefigaro

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  16.903.420,00 ₫
  5.900.691  - 76.877.971  5.900.691 ₫ - 76.877.971 ₫
 13. Bông Tai Stefanied Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Stefanied

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.88 crt - VS

  110.601.547,00 ₫
  9.911.540  - 240.623.874  9.911.540 ₫ - 240.623.874 ₫
 14. Bông Tai Elidia Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Elidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAA

  13.549.015,00 ₫
  5.882.036  - 120.717.478  5.882.036 ₫ - 120.717.478 ₫
 15. Bông Tai Jambos Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Jambos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - VS

  60.411.191,00 ₫
  9.208.594  - 159.109.154  9.208.594 ₫ - 159.109.154 ₫
 16. Bông Tai Asley Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Asley

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.66 crt - AAA

  7.916.525,00 ₫
  3.061.871  - 61.196.870  3.061.871 ₫ - 61.196.870 ₫
 17. Bông Tai Busyglid Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Busyglid

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  8.337.752,00 ₫
  3.472.554  - 64.846.783  3.472.554 ₫ - 64.846.783 ₫
  Mới

 18. Bông Tai Shapentom Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Shapentom

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  24.726.399,00 ₫
  3.616.387  - 78.486.635  3.616.387 ₫ - 78.486.635 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Jung Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Jung

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.44 crt - AAA

  11.595.096,00 ₫
  3.636.935  - 56.276.245  3.636.935 ₫ - 56.276.245 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Anpu D Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Anpu D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  25.936.819,00 ₫
  8.383.984  - 139.305.002  8.383.984 ₫ - 139.305.002 ₫
 22. Bông Tai Sogentim Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Sogentim

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  19.309.659,00 ₫
  3.924.602  - 57.357.697  3.924.602 ₫ - 57.357.697 ₫
 23. Bông Tai Anpu E Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Anpu E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.996 crt - VS

  27.352.714,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.002.424  - 126.341.049  7.002.424 ₫ - 126.341.049 ₫
 24. Bông Tai SYLVIE Verdant Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai SYLVIE Verdant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.56 crt - VS

  37.296.970,00 ₫
  4.481.281  - 127.381.952  4.481.281 ₫ - 127.381.952 ₫
 25. Bông Tai Confrontare Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Confrontare

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  21.308.729,00 ₫
  8.171.748  - 117.811.067  8.171.748 ₫ - 117.811.067 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Maghreb Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Maghreb

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.894 crt - VS

  21.175.981,00 ₫
  9.538.438  - 148.159.420  9.538.438 ₫ - 148.159.420 ₫
 28. Bông Tai SYLVIE Bratus Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai SYLVIE Bratus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.14 crt - AAA

  41.597.107,00 ₫
  8.365.059  - 382.997.511  8.365.059 ₫ - 382.997.511 ₫
 29. Bông Tai Ethelen Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Ethelen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  52.974.021,00 ₫
  5.190.987  - 103.387.157  5.190.987 ₫ - 103.387.157 ₫
 30. Bông Tai Fluida Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Fluida

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  15.415.878,00 ₫
  5.049.045  - 68.361.511  5.049.045 ₫ - 68.361.511 ₫
 31. Bông Tai Entozoan Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Entozoan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.74 crt - VS

  19.674.378,00 ₫
  8.894.972  - 147.483.506  8.894.972 ₫ - 147.483.506 ₫
 32. Bông Tai Teo Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Teo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.172 crt - VS

  24.611.764,00 ₫
  10.052.129  - 191.552.824  10.052.129 ₫ - 191.552.824 ₫
 33. Bông Tai Tama Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Tama

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  13.729.348,00 ₫
  5.089.600  - 74.417.665  5.089.600 ₫ - 74.417.665 ₫
 34. Bông Tai Karri Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Karri

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  12.490.541,00 ₫
  4.643.499  - 56.627.716  4.643.499 ₫ - 56.627.716 ₫
 35. Bông Tai Katl Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Katl

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.288 crt - VS

  50.420.975,00 ₫
  7.844.878  - 228.525.089  7.844.878 ₫ - 228.525.089 ₫
 36. Bông Tai Meirit Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Meirit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  10.031.039,00 ₫
  4.907.104  - 74.944.869  4.907.104 ₫ - 74.944.869 ₫
 37. Bông Tai Cushman Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Cushman

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.2 crt - AAA

  23.179.107,00 ₫
  4.927.381  - 119.838.795  4.927.381 ₫ - 119.838.795 ₫
 38. Bông Tai Bougeteal Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Bougeteal

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.624 crt - VS

  15.870.089,00 ₫
  6.404.379  - 97.912.284  6.404.379 ₫ - 97.912.284 ₫
 39. Bông Tai Arnaouti Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Arnaouti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  13.305.147,00 ₫
  5.109.877  - 61.291.494  5.109.877 ₫ - 61.291.494 ₫
 40. Bông Tai Dinamica Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Dinamica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  10.932.163,00 ₫
  3.801.316  - 47.705.709  3.801.316 ₫ - 47.705.709 ₫
 41. Bông Tai Rosalare Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Rosalare

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  17.706.671,00 ₫
  6.462.778  - 82.947.640  6.462.778 ₫ - 82.947.640 ₫
 42. Bông Tai Amplepuis Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Amplepuis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  21.369.291,00 ₫
  8.242.043  - 170.910.541  8.242.043 ₫ - 170.910.541 ₫
 43. Bông Tai Nuageux Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Nuageux

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  41.963.181,00 ₫
  7.759.444  - 121.041.918  7.759.444 ₫ - 121.041.918 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Scabbing Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Scabbing

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.14 crt - VS

  40.287.194,00 ₫
  10.210.292  - 190.565.999  10.210.292 ₫ - 190.565.999 ₫
 46. Bông Tai Cuddlyen Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Cuddlyen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  49.621.778,00 ₫
  8.081.176  - 131.221.116  8.081.176 ₫ - 131.221.116 ₫
 47. Bông Tai Foxe Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Foxe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.58 crt - VS

  16.478.949,00 ₫
  4.541.031  - 84.394.091  4.541.031 ₫ - 84.394.091 ₫
 48. Bông Tai Hylif Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Hylif

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.416 crt - VS

  17.717.215,00 ₫
  6.103.464  - 80.392.702  6.103.464 ₫ - 80.392.702 ₫
 49. Bông Tai Quern Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Quern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  48.456.510,00 ₫
  4.458.840  - 84.772.597  4.458.840 ₫ - 84.772.597 ₫
 50. Bông Tai Voyou Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Voyou

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  5.423.769,00 ₫
  2.691.742  - 36.755.971  2.691.742 ₫ - 36.755.971 ₫
 51. Bông Tai Lorillis Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Lorillis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  28.874.593,00 ₫
  4.643.499  - 68.226.327  4.643.499 ₫ - 68.226.327 ₫
 52. Bông Tai Hersonissos Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Hersonissos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  32.434.745,00 ₫
  11.461.266  - 221.333.406  11.461.266 ₫ - 221.333.406 ₫
 53. Bông Tai Isopod Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Isopod

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.7 crt - VS

  146.748.120,00 ₫
  7.397.156  - 254.142.069  7.397.156 ₫ - 254.142.069 ₫
 54. Bông Tai Acte Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Acte

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  23.872.321,00 ₫
  3.842.411  - 61.521.305  3.842.411 ₫ - 61.521.305 ₫
 55. Bông Tai Aliter Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Aliter

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  29.688.659,00 ₫
  4.315.007  - 69.240.195  4.315.007 ₫ - 69.240.195 ₫
 56. Bông Tai Becky Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Becky

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.32 crt - AAA

  21.763.212,00 ₫
  4.379.895  - 104.955.266  4.379.895 ₫ - 104.955.266 ₫
 57. Bông Tai Belle Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Belle

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.76 crt - AAA

  30.300.764,00 ₫
  5.150.432  - 133.046.076  5.150.432 ₫ - 133.046.076 ₫
 58. Bông Tai Ehtiros Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Ehtiros

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  2.168 crt - AAA

  49.692.074,00 ₫
  12.073.100  - 284.030.800  12.073.100 ₫ - 284.030.800 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Beaunez Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Beaunez

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.869.353,00 ₫
  4.967.936  - 105.671.726  4.967.936 ₫ - 105.671.726 ₫
 60. Bông Tai Arleen Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Arleen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.36 crt - VS

  20.170.768,00 ₫
  6.169.704  - 176.223.191  6.169.704 ₫ - 176.223.191 ₫
 61. Bông Tai Kymry Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Kymry

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.77 crt - AAA

  25.582.912,00 ₫
  7.864.344  - 180.386.792  7.864.344 ₫ - 180.386.792 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Hoffnung A Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Hoffnung A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  18.382.040,00 ₫
  5.488.387  - 85.164.627  5.488.387 ₫ - 85.164.627 ₫
 63. Bông Tai Mari Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Mari

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.51 crt - VS

  16.138.831,00 ₫
  7.626.965  - 108.050.930  7.626.965 ₫ - 108.050.930 ₫
 64. Bông Tai Ignacios Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Ignacios

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.84 crt - VS

  50.557.778,00 ₫
  9.296.462  - 149.416.607  9.296.462 ₫ - 149.416.607 ₫

You’ve viewed 60 of 382 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng