Đang tải...
Tìm thấy 332 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  12.508.808,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 2. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  11.073.908,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 3. Bông tai nữ Sachsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  1.52 crt - VS

  34.661.437,00 ₫
  13.002.390  - 1.761.119.005  13.002.390 ₫ - 1.761.119.005 ₫
 4. Bông tai nữ Ronsard

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.2 crt - AAA

  24.460.920,00 ₫
  7.315.436  - 1.258.083.658  7.315.436 ₫ - 1.258.083.658 ₫
 5. Bông tai nữ Crimson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  29.122.502,00 ₫
  9.481.086  - 421.865.921  9.481.086 ₫ - 421.865.921 ₫
 6. Bông tai nữ Dengisnu

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  10.544.666,00 ₫
  4.689.034  - 341.743.662  4.689.034 ₫ - 341.743.662 ₫
 7. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Heart Trái Tim

  Bông tai nữ Wayna - Heart

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.88 crt - AA

  36.331.241,00 ₫
  8.736.750  - 1.653.713.853  8.736.750 ₫ - 1.653.713.853 ₫
 8. Bông tai nữ Hobson

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  2.896 crt - AA

  55.288.885,00 ₫
  8.252.790  - 6.057.975.997  8.252.790 ₫ - 6.057.975.997 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Stykkeear

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.707.514,00 ₫
  4.732.052  - 245.319.587  4.732.052 ₫ - 245.319.587 ₫
 11. Bông tai nữ Beacham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.072 crt - VS

  121.897.910,00 ₫
  5.688.651  - 1.640.539.388  5.688.651 ₫ - 1.640.539.388 ₫
 12. Bông tai nữ Janerica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  123.360.546,00 ₫
  7.845.245  - 1.652.652.543  7.845.245 ₫ - 1.652.652.543 ₫
 13. Bông tai nữ Aigrefeuille

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.516 crt - VS

  361.576.681,00 ₫
  11.892.679  - 5.703.439.948  11.892.679 ₫ - 5.703.439.948 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nilasha Trái Tim

  Bông tai nữ Nilasha

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3 crt - AAA

  21.738.292,00 ₫
  5.756.576  - 859.368.567  5.756.576 ₫ - 859.368.567 ₫
 15. Bông tai nữ Romola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAA

  21.914.894,00 ₫
  10.757.495  - 426.917.781  10.757.495 ₫ - 426.917.781 ₫
 16. Bông tai nữ Olavo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  23.645.547,00 ₫
  8.660.336  - 388.300.044  8.660.336 ₫ - 388.300.044 ₫
 17. Bông tai nữ Dehan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  36.835.294,00 ₫
  6.776.571  - 1.626.671.528  6.776.571 ₫ - 1.626.671.528 ₫
 18. Bông tai nữ Melvita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  37.723.121,00 ₫
  8.300.903  - 391.002.860  8.300.903 ₫ - 391.002.860 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Fiamma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  40.822.729,00 ₫
  7.793.453  - 134.249.360  7.793.453 ₫ - 134.249.360 ₫
 21. Bông tai nữ Poucheres

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  6.809.682,00 ₫
  2.817.722  - 127.117.317  2.817.722 ₫ - 127.117.317 ₫
 22. Bông tai nữ Houseline

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  19.346.227,00 ₫
  9.108.635  - 390.351.919  9.108.635 ₫ - 390.351.919 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Lajoya Ø8 mm Trái Tim

  Bông tai nữ Lajoya Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.67 crt - AAA

  21.696.405,00 ₫
  8.538.638  - 128.136.181  8.538.638 ₫ - 128.136.181 ₫
 24. Bông tai nữ Tupries

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  13.218.331,00 ₫
  5.412.709  - 475.653.398  5.412.709 ₫ - 475.653.398 ₫
 25. Bông tai nữ Rouge

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.6 crt - VS

  41.846.120,00 ₫
  8.855.618  - 510.238.143  8.855.618 ₫ - 510.238.143 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Lancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  27.126.662,00 ₫
  7.852.038  - 411.507.481  7.852.038 ₫ - 411.507.481 ₫
 28. Bông tai nữ Janebelle

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  13.065.786,00 ₫
  5.666.010  - 356.177.554  5.666.010 ₫ - 356.177.554 ₫
 29. Bông tai nữ Allibis

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Ngọc Trai Đen

  0.88 crt - AAA

  11.979.564,00 ₫
  6.113.178  - 1.621.237.593  6.113.178 ₫ - 1.621.237.593 ₫
 30. Bông tai nữ Gingelli

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  15.337.851,00 ₫
  7.621.095  - 278.008.112  7.621.095 ₫ - 278.008.112 ₫
 31. Bông tai nữ Mikuela

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  15.363.322,00 ₫
  5.230.163  - 646.978.060  5.230.163 ₫ - 646.978.060 ₫
 32. Bông tai nữ Nikeisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  11.02 crt - VS

  101.178.763,00 ₫
  17.433.879  - 3.044.447.827  17.433.879 ₫ - 3.044.447.827 ₫
 33. Bông tai nữ Taction

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  13.123.521,00 ₫
  5.731.104  - 551.403.044  5.731.104 ₫ - 551.403.044 ₫
 34. Bông tai nữ Loin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.24 crt - VS

  33.712.480,00 ₫
  10.632.968  - 395.120.767  10.632.968 ₫ - 395.120.767 ₫
 35. Bông tai nữ Tengiz

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.264 crt - VS

  27.423.547,00 ₫
  10.798.533  - 1.720.024.859  10.798.533 ₫ - 1.720.024.859 ₫
 36. Bông tai nữ Cutiese

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  24.938.653,00 ₫
  11.166.455  - 342.182.333  11.166.455 ₫ - 342.182.333 ₫
 37. Bông tai nữ Individuare

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  29.259.482,00 ₫
  10.375.422  - 333.055.021  10.375.422 ₫ - 333.055.021 ₫
 38. Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  11.486.264,00 ₫
  2.903.759  - 133.117.288  2.903.759 ₫ - 133.117.288 ₫
 39. Bông tai nữ Sauvetage

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  17.689.159,00 ₫
  8.756.561  - 307.158.916  8.756.561 ₫ - 307.158.916 ₫
 40. Bông tai nữ Yash

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.276 crt - VS

  45.524.499,00 ₫
  7.089.588  - 4.612.280.022  7.089.588 ₫ - 4.612.280.022 ₫
 41. Bông tai nữ Ouate

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  133.377.384,00 ₫
  7.904.679  - 1.665.713.800  7.904.679 ₫ - 1.665.713.800 ₫
 42. Bông tai nữ Volpe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  4.94 crt - AAA

  34.498.136,00 ₫
  8.719.769  - 7.951.575.516  8.719.769 ₫ - 7.951.575.516 ₫
 43. Bông tai nữ Addolorata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.819.630,00 ₫
  7.284.870  - 117.056.045  7.284.870 ₫ - 117.056.045 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Gaskell

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  7.897.885,00 ₫
  2.710.175  - 127.357.880  2.710.175 ₫ - 127.357.880 ₫
 46. Bông tai nữ Adham

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  26.610.155,00 ₫
  7.068.362  - 284.022.233  7.068.362 ₫ - 284.022.233 ₫
 47. Bông tai nữ Vasil

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.072 crt - VS

  16.175.865,00 ₫
  6.474.025  - 1.642.506.361  6.474.025 ₫ - 1.642.506.361 ₫
 48. Bông tai nữ Brulee

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.18 crt - VS

  38.130.384,00 ₫
  9.944.103  - 400.721.117  9.944.103 ₫ - 400.721.117 ₫
 49. Bông tai nữ Brisk

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  21.899.895,00 ₫
  8.830.146  - 1.661.992.120  8.830.146 ₫ - 1.661.992.120 ₫
 50. Bông tai nữ Samnia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  16.645.391,00 ₫
  6.240.536  - 1.622.511.175  6.240.536 ₫ - 1.622.511.175 ₫
 51. Bông tai nữ Yhtos

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Trai Đen

  0.88 crt - AAA

  16.194.827,00 ₫
  7.376.568  - 1.636.945.068  7.376.568 ₫ - 1.636.945.068 ₫
 52. Bông tai nữ Brog

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  12.158.714,00 ₫
  4.968.655  - 446.276.180  4.968.655 ₫ - 446.276.180 ₫
 53. Bông tai nữ Busheled

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.928 crt - AA

  34.239.459,00 ₫
  7.743.359  - 1.593.558.484  7.743.359 ₫ - 1.593.558.484 ₫
 54. Bông tai nữ Tided

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.47 crt - VS

  92.346.070,00 ₫
  13.645.973  - 2.552.747.334  13.645.973 ₫ - 2.552.747.334 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hanellie Trái Tim

  Bông tai nữ Hanellie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.94 crt - AA

  46.298.553,00 ₫
  6.590.629  - 5.576.591.493  6.590.629 ₫ - 5.576.591.493 ₫
 56. Bông tai nữ Wren

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.784 crt - VS

  274.346.717,00 ₫
  10.540.987  - 2.217.399.865  10.540.987 ₫ - 2.217.399.865 ₫
 57. Bông tai nữ Swayell

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  23.273.662,00 ₫
  6.665.062  - 1.447.153.516  6.665.062 ₫ - 1.447.153.516 ₫
 58. Bông tai nữ Sennas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.992 crt - VS1

  123.068.756,00 ₫
  6.261.762  - 1.633.025.277  6.261.762 ₫ - 1.633.025.277 ₫
 59. Cung Hoàng Đạo
  Bông tai nữ Nebug - Aries Trái Tim

  Bông tai nữ Nebug - Aries

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.04 crt - AA

  47.808.168,00 ₫
  13.069.465  - 1.730.411.604  13.069.465 ₫ - 1.730.411.604 ₫
 60. Bông tai nữ Daewoo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  12.040.413,00 ₫
  5.441.860  - 353.757.752  5.441.860 ₫ - 353.757.752 ₫
 61. Bông tai nữ Acclamation

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.04 crt - VS

  29.113.162,00 ₫
  11.714.378  - 1.714.279.606  11.714.378 ₫ - 1.714.279.606 ₫
 62. Bông Tai SYLVIE Ngway

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Kim Cương Xanh Dương

  4.94 crt - AA

  1.036.914.801,00 ₫
  14.153.140  - 6.985.367.833  14.153.140 ₫ - 6.985.367.833 ₫
 63. Bông tai nữ Savarese

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  37.653.497,00 ₫
  9.615.519  - 326.871.083  9.615.519 ₫ - 326.871.083 ₫
 64. Bông tai nữ Atlov

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  13.796.253,00 ₫
  6.867.136  - 270.154.375  6.867.136 ₫ - 270.154.375 ₫

You’ve viewed 60 of 332 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng