Đang tải...
Tìm thấy 469 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Coterien

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.225.958,00 ₫
  5.773.557  - 90.735.412  5.773.557 ₫ - 90.735.412 ₫
 2. Bông tai nữ Anatolese

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  36.826.804,00 ₫
  5.635.444  - 88.273.163  5.635.444 ₫ - 88.273.163 ₫
 3. Bông tai nữ Anweorw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.912 crt - VS

  34.061.722,00 ₫
  12.730.127  - 303.791.006  12.730.127 ₫ - 303.791.006 ₫
 4. Bông tai nữ Merideth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  18.141.704,00 ₫
  3.678.095  - 48.098.822  3.678.095 ₫ - 48.098.822 ₫
 5. Bông tai nữ Unkissed

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.24 crt - VS

  135.961.051,00 ₫
  10.265.045  - 245.008.264  10.265.045 ₫ - 245.008.264 ₫
 6. Bông tai nữ Shimon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.044 crt - VS

  8.324.677,00 ₫
  4.172.810  - 44.122.432  4.172.810 ₫ - 44.122.432 ₫
 7. Bông tai nữ Jhoanny

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.528 crt - VS

  48.210.902,00 ₫
  11.213.154  - 155.857.751  11.213.154 ₫ - 155.857.751 ₫
 8. Bông tai nữ Cemoul

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  10.873.249,00 ₫
  5.285.352  - 76.796.802  5.285.352 ₫ - 76.796.802 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Aliciana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  16.501.052,00 ₫
  3.957.716  - 50.688.435  3.957.716 ₫ - 50.688.435 ₫
 11. Bông tai nữ Darejani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.4 crt - AAA

  14.564.363,00 ₫
  6.744.873  - 94.202.382  6.744.873 ₫ - 94.202.382 ₫
 12. Bông tai nữ Mobley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.452 crt - VS

  99.927.260,00 ₫
  9.297.125  - 184.584.025  9.297.125 ₫ - 184.584.025 ₫
 13. Bông tai nữ Clorindaneg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  15.680.018,00 ₫
  4.581.487  - 73.004.367  4.581.487 ₫ - 73.004.367 ₫
 14. Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  6.332.516,00 ₫
  2.688.666  - 30.947.965  2.688.666 ₫ - 30.947.965 ₫
 15. Bông tai nữ Glenn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  29.807.688,00 ₫
  5.765.067  - 157.626.611  5.765.067 ₫ - 157.626.611 ₫
 16. Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  15.372.094,00 ₫
  5.624.973  - 73.910.023  5.624.973 ₫ - 73.910.023 ₫
 17. Bông tai nữ Sfuse

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  9.954.857,00 ₫
  5.391.483  - 62.943.096  5.391.483 ₫ - 62.943.096 ₫
 18. Bông tai nữ Caves

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.608 crt - VS

  18.210.477,00 ₫
  6.877.325  - 110.999.466  6.877.325 ₫ - 110.999.466 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Caryl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  30.300.704,00 ₫
  5.794.783  - 84.494.878  5.794.783 ₫ - 84.494.878 ₫
 21. Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  5.444.406,00 ₫
  2.731.684  - 31.372.488  2.731.684 ₫ - 31.372.488 ₫
 22. Bông tai nữ Josefo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  37.208.313,00 ₫
  5.807.519  - 92.405.220  5.807.519 ₫ - 92.405.220 ₫
 23. Bông tai nữ Narcisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  27.362.414,00 ₫
  5.398.841  - 77.900.565  5.398.841 ₫ - 77.900.565 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Umbrete Marquise

  Bông tai nữ Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  28.658.353,00 ₫
  5.518.841  - 151.046.448  5.518.841 ₫ - 151.046.448 ₫
 25. Bông tai nữ Haycock

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  12.142.299,00 ₫
  4.581.487  - 53.362.951  4.581.487 ₫ - 53.362.951 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Amabley

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  18.119.629,00 ₫
  5.011.674  - 98.362.737  5.011.674 ₫ - 98.362.737 ₫
 28. Bông tai nữ Sharilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  130.766.832,00 ₫
  6.345.252  - 182.447.247  6.345.252 ₫ - 182.447.247 ₫
 29. Bông tai nữ Tic

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  4.22 crt - VS

  271.513.712,00 ₫
  12.196.640  - 391.936.821  12.196.640 ₫ - 391.936.821 ₫
 30. Bông tai nữ Cumfra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  16.454.920,00 ₫
  6.601.383  - 95.560.866  6.601.383 ₫ - 95.560.866 ₫
 31. Bông tai nữ Lavone

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.308 crt - VS

  11.729.377,00 ₫
  4.818.089  - 68.207.219  4.818.089 ₫ - 68.207.219 ₫
 32. Bông tai nữ Ahhatriso

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.044 crt - VS

  7.933.263,00 ₫
  4.323.375  - 45.608.272  4.323.375 ₫ - 45.608.272 ₫
 33. Bông tai nữ Alessa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3 crt - VS

  59.149.246,00 ₫
  10.075.423  - 376.795.375  10.075.423 ₫ - 376.795.375 ₫
 34. Bông tai nữ Visara

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  24.933.559,00 ₫
  8.499.015  - 100.089.141  8.499.015 ₫ - 100.089.141 ₫
 35. Bông tai nữ Carece

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  14.997.379,00 ₫
  7.151.852  - 97.230.665  7.151.852 ₫ - 97.230.665 ₫
 36. Bông tai nữ Surgrat

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.64 crt - VS

  22.970.833,00 ₫
  10.007.499  - 166.301.094  10.007.499 ₫ - 166.301.094 ₫
 37. Bông tai nữ Cobypat

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.19 crt - VS

  20.313.582,00 ₫
  9.657.973  - 126.692.794  9.657.973 ₫ - 126.692.794 ₫
 38. Bông tai nữ Bambo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  22.155.176,00 ₫
  9.602.784  - 123.593.746  9.602.784 ₫ - 123.593.746 ₫
 39. Bông tai nữ Rickeyps

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.612 crt - VS

  26.955.720,00 ₫
  10.381.082  - 205.385.815  10.381.082 ₫ - 205.385.815 ₫
 40. Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  31.732.206,00 ₫
  7.967.509  - 106.598.547  7.967.509 ₫ - 106.598.547 ₫
 41. Bông tai nữ Valuena

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  15.621.433,00 ₫
  4.646.015  - 74.603.414  4.646.015 ₫ - 74.603.414 ₫
 42. Bông tai nữ Samedi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.312 crt - VS

  23.184.511,00 ₫
  5.355.823  - 79.542.072  5.355.823 ₫ - 79.542.072 ₫
 43. Bông tai nữ Rhone

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.812 crt - AAA

  15.837.092,00 ₫
  6.119.970  - 123.876.766  6.119.970 ₫ - 123.876.766 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Donte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  6.402.705,00 ₫
  2.860.741  - 37.089.445  2.860.741 ₫ - 37.089.445 ₫
 46. Bông tai nữ Hweara

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.302 crt - VS

  28.420.901,00 ₫
  7.967.509  - 100.202.352  7.967.509 ₫ - 100.202.352 ₫
 47. Bông tai nữ Kendrick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.04 crt - VS

  48.227.033,00 ₫
  6.732.420  - 256.597.836  6.732.420 ₫ - 256.597.836 ₫
 48. Bông tai nữ Jillian

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.924 crt - AAA

  32.765.786,00 ₫
  11.549.944  - 183.267.992  11.549.944 ₫ - 183.267.992 ₫
 49. Bông tai nữ Trygg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.370.200,00 ₫
  4.839.599  - 56.787.464  4.839.599 ₫ - 56.787.464 ₫
 50. Bông tai nữ Dinares

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  9.958.537,00 ₫
  3.807.151  - 46.429.023  3.807.151 ₫ - 46.429.023 ₫
 51. Bông tai nữ Dishclout

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  9.246.181,00 ₫
  3.656.585  - 39.028.109  3.656.585 ₫ - 39.028.109 ₫
 52. Bông tai nữ Aestos

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  40.151.411,00 ₫
  8.130.527  - 130.541.830  8.130.527 ₫ - 130.541.830 ₫
 53. Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  21.044.898,00 ₫
  7.926.754  - 106.174.017  7.926.754 ₫ - 106.174.017 ₫
 54. Bông tai nữ Aminta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  35.563.415,00 ₫
  6.749.967  - 187.329.297  6.749.967 ₫ - 187.329.297 ₫
 55. Bông tai nữ Cnigen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.044 crt - VS

  10.936.362,00 ₫
  5.985.820  - 62.801.587  5.985.820 ₫ - 62.801.587 ₫
 56. Bông tai nữ Seal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.896 crt - VS

  189.003.914,00 ₫
  9.326.842  - 284.192.044  9.326.842 ₫ - 284.192.044 ₫
 57. Bông tai nữ Aturned

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.704 crt - VS

  23.105.833,00 ₫
  8.375.054  - 137.447.458  8.375.054 ₫ - 137.447.458 ₫
 58. Bông tai nữ Wynell

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  2.524 crt - AAA

  47.153.548,00 ₫
  21.231.974  - 440.941.300  21.231.974 ₫ - 440.941.300 ₫
 59. Bông tai nữ Levina

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  140.468.671,00 ₫
  13.818.330  - 288.776.929  13.818.330 ₫ - 288.776.929 ₫
 60. Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  16.063.223,00 ₫
  5.312.804  - 69.777.964  5.312.804 ₫ - 69.777.964 ₫
 61. Bông tai nữ Esko

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  12.837.108,00 ₫
  4.689.034  - 59.546.886  4.689.034 ₫ - 59.546.886 ₫
 62. Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.984.883,00 ₫
  7.153.267  - 109.881.549  7.153.267 ₫ - 109.881.549 ₫
 63. Bông tai nữ Withelder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  13.876.631,00 ₫
  4.323.375  - 59.108.208  4.323.375 ₫ - 59.108.208 ₫
 64. Bông tai nữ Abared

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.276 crt - VS

  18.690.476,00 ₫
  8.716.939  - 114.027.758  8.716.939 ₫ - 114.027.758 ₫

You’ve viewed 60 of 469 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng