Đang tải...
Tìm thấy 267 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Princess

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  26.648.688,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 2. Cung Hoàng Đạo
  Bông Tai Hiorwe - Scorpio Princess

  Bông Tai GLAMIRA Hiorwe - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  14.625.604,00 ₫
  6.151.319  - 305.024.557  6.151.319 ₫ - 305.024.557 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Adie Princess

  Bông Tai GLAMIRA Adie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  2.5 crt - AAA

  13.253.236,00 ₫
  4.461.003  - 6.371.936.595  4.461.003 ₫ - 6.371.936.595 ₫
 4. Bông Tai Possibilitan Princess

  Bông Tai GLAMIRA Possibilitan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  8.297.467,00 ₫
  3.904.054  - 61.724.078  3.904.054 ₫ - 61.724.078 ₫
 5. Bông Tai Thoman Princess

  Bông Tai GLAMIRA Thoman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  36.714.876,00 ₫
  5.231.541  - 292.668.924  5.231.541 ₫ - 292.668.924 ₫
 6. Bông Tai Musicke Princess

  Bông Tai GLAMIRA Musicke

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  4.803.012,00 ₫
  2.362.979  - 39.135.167  2.362.979 ₫ - 39.135.167 ₫
 7. Bông Tai Krina Princess

  Bông Tai GLAMIRA Krina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.092 crt - VS

  9.535.733,00 ₫
  3.493.101  - 82.271.733  3.493.101 ₫ - 82.271.733 ₫
 8. Bông Tai Woldia Princess

  Bông Tai GLAMIRA Woldia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  14.198.159,00 ₫
  5.015.250  - 159.447.109  5.015.250 ₫ - 159.447.109 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Unwretched Princess

  Bông Tai GLAMIRA Unwretched

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.945.748,00 ₫
  4.562.390  - 141.603.089  4.562.390 ₫ - 141.603.089 ₫
 11. Bông Tai Lineach Princess

  Bông Tai GLAMIRA Lineach

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  14.387.684,00 ₫
  6.540.643  - 105.279.702  6.540.643 ₫ - 105.279.702 ₫
 12. Bông Tai Geneviev Princess

  Bông Tai GLAMIRA Geneviev

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - AAA

  28.077.290,00 ₫
  6.813.169  - 316.623.167  6.813.169 ₫ - 316.623.167 ₫
 13. Bông Tai Benian Princess

  Bông Tai GLAMIRA Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  1.86 crt - AAA

  26.077.408,00 ₫
  5.688.456  - 4.845.475.486  5.688.456 ₫ - 4.845.475.486 ₫
 14. Bông Tai Nora Princess

  Bông Tai GLAMIRA Nora

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.86 crt - AAA

  13.909.410,00 ₫
  5.126.099  - 603.979.449  5.126.099 ₫ - 603.979.449 ₫
 15. Bông Tai Rendere Princess

  Bông Tai GLAMIRA Rendere

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  31.994.863,00 ₫
  4.866.549  - 310.539.978  4.866.549 ₫ - 310.539.978 ₫
 16. Bông Tai Kalevi Princess

  Bông Tai GLAMIRA Kalevi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.686.782,00 ₫
  3.924.602  - 73.822.859  3.924.602 ₫ - 73.822.859 ₫
 17. Bông Tai Charlsie Princess

  Bông Tai GLAMIRA Charlsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.976 crt - VS

  35.324.393,00 ₫
  7.993.308  - 7.919.837.568  7.993.308 ₫ - 7.919.837.568 ₫
 18. Bông Tai Bahati Set Princess

  Bông Tai GLAMIRA Bahati Set

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.524 crt - VS

  19.194.483,00 ₫
  6.715.838  - 308.390.585  6.715.838 ₫ - 308.390.585 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Bahati - A Princess

  Bông Tai GLAMIRA Bahati - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  21.700.487,00 ₫
  8.402.909  - 321.624.900  8.402.909 ₫ - 321.624.900 ₫
 21. Bông Tai Boscape Princess

  Bông Tai GLAMIRA Boscape

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.48 crt - AAA

  17.125.119,00 ₫
  6.306.237  - 341.429.057  6.306.237 ₫ - 341.429.057 ₫
 22. Bông Tai Vassar Princess

  Bông Tai GLAMIRA Vassar

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.6 crt - AAA

  7.088.399,00 ₫
  3.657.482  - 276.041.546  3.657.482 ₫ - 276.041.546 ₫
 23. Bông Tai Rostislav Princess

  Bông Tai GLAMIRA Rostislav

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  10.685.050,00 ₫
  3.924.602  - 134.708.812  3.924.602 ₫ - 134.708.812 ₫
 24. Bông Tai Alastore Princess

  Bông Tai GLAMIRA Alastore

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.426 crt - VS

  20.513.318,00 ₫
  7.455.554  - 3.256.790.121  7.455.554 ₫ - 3.256.790.121 ₫
 25. Bông Tai Quelli Princess

  Bông Tai GLAMIRA Quelli

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  9.601.432,00 ₫
  4.521.836  - 272.594.409  4.521.836 ₫ - 272.594.409 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Shakague Princess

  Bông Tai GLAMIRA Shakague

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  7.245.752,00 ₫
  4.109.531  - 63.751.808  4.109.531 ₫ - 63.751.808 ₫
 28. Bông Tai Karly Princess

  Bông Tai GLAMIRA Karly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  17.255.434,00 ₫
  7.609.392  - 320.529.929  7.609.392 ₫ - 320.529.929 ₫
 29. Bông Tai Chessy Princess

  Bông Tai GLAMIRA Chessy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.8 crt - AA

  23.684.417,00 ₫
  6.657.440  - 2.832.359.339  6.657.440 ₫ - 2.832.359.339 ₫
 30. Bông Tai Bendt Princess

  Bông Tai GLAMIRA Bendt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  2.8 crt - AA

  22.572.681,00 ₫
  7.380.934  - 3.792.043.071  7.380.934 ₫ - 3.792.043.071 ₫
 31. Bông Tai Adalish Princess

  Bông Tai GLAMIRA Adalish

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AAA

  23.205.603,00 ₫
  6.347.603  - 155.121.287  6.347.603 ₫ - 155.121.287 ₫
 32. Bông Tai Beant Princess

  Bông Tai GLAMIRA Beant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  40.248.804,00 ₫
  8.769.253  - 328.559.739  8.769.253 ₫ - 328.559.739 ₫
 33. Bông Tai Milstead Princess

  Bông Tai GLAMIRA Milstead

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.86 crt - AAA

  19.710.609,00 ₫
  7.786.480  - 4.870.011.016  7.786.480 ₫ - 4.870.011.016 ₫
 34. Bông Tai Siffet Princess

  Bông Tai GLAMIRA Siffet

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.196 crt - VS

  7.628.045,00 ₫
  3.986.244  - 77.891.834  3.986.244 ₫ - 77.891.834 ₫
 35. Bông Tai Xandalis Princess

  Bông Tai GLAMIRA Xandalis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  15.768.703,00 ₫
  6.164.296  - 113.417.652  6.164.296 ₫ - 113.417.652 ₫
 36. Bông Tai Enraccour Princess

  Bông Tai GLAMIRA Enraccour

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  10.961.902,00 ₫
  4.006.792  - 72.687.334  4.006.792 ₫ - 72.687.334 ₫
 37. Bông Tai Bittersweat Princess

  Bông Tai GLAMIRA Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AA

  16.254.546,00 ₫
  5.900.691  - 1.444.973.422  5.900.691 ₫ - 1.444.973.422 ₫
 38. Bông Tai Skuntank Princess

  Bông Tai GLAMIRA Skuntank

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.2 crt - AAA

  16.542.483,00 ₫
  4.232.816  - 4.881.771.842  4.232.816 ₫ - 4.881.771.842 ₫
 39. Cung Hoàng Đạo
  Bông Tai Hiorwe - Libra Princess

  Bông Tai GLAMIRA Hiorwe - Libra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  14.731.857,00 ₫
  6.209.717  - 305.632.875  6.209.717 ₫ - 305.632.875 ₫
 40. Bông Tai Blansettios Princess

  Bông Tai GLAMIRA Blansettios

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  38.433.850,00 ₫
  9.810.965  - 339.631.140  9.810.965 ₫ - 339.631.140 ₫
 41. Bông Tai Birita Princess

  Bông Tai GLAMIRA Birita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.216 crt - VS

  31.331.389,00 ₫
  7.903.277  - 359.827.320  7.903.277 ₫ - 359.827.320 ₫
 42. Bông Tai Adamieion Princess

  Bông Tai GLAMIRA Adamieion

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.6 crt - AAA

  17.000.481,00 ₫
  8.435.353  - 1.006.835.191  8.435.353 ₫ - 1.006.835.191 ₫
 43. Bông Tai Joshi Princess

  Bông Tai GLAMIRA Joshi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  10.295.456,00 ₫
  3.698.578  - 85.705.355  3.698.578 ₫ - 85.705.355 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Collyrel Princess

  Bông Tai GLAMIRA Collyrel

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAA

  8.357.758,00 ₫
  4.582.127  - 276.812.085  4.582.127 ₫ - 276.812.085 ₫
 46. Bông Tai Laconte Princess

  Bông Tai GLAMIRA Laconte

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  5.204.774,00 ₫
  2.486.266  - 94.127.192  2.486.266 ₫ - 94.127.192 ₫
 47. Bông Tai Cantro Princess

  Bông Tai GLAMIRA Cantro

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  10.397.923,00 ₫
  5.860.137  - 81.798.593  5.860.137 ₫ - 81.798.593 ₫
 48. Bông Tai Amosis Princess

  Bông Tai GLAMIRA Amosis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.32 crt - VS

  309.446.361,00 ₫
  7.664.816  - 5.106.998.498  7.664.816 ₫ - 5.106.998.498 ₫
 49. Bông Tai Cephalique Princess

  Bông Tai GLAMIRA Cephalique

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  7.300.093,00 ₫
  3.513.648  - 81.068.611  3.513.648 ₫ - 81.068.611 ₫
 50. Bông Tai Ment Princess

  Bông Tai GLAMIRA Ment

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  14.347.400,00 ₫
  6.949.433  - 299.765.979  6.949.433 ₫ - 299.765.979 ₫
 51. Bông Tai Mitis Princess

  Bông Tai GLAMIRA Mitis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.52 crt - VS

  316.306.034,00 ₫
  7.891.921  - 4.907.280.674  7.891.921 ₫ - 4.907.280.674 ₫
 52. Bông Tai Deota Princess

  Bông Tai GLAMIRA Deota

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  33.706.537,00 ₫
  6.637.974  - 180.778.824  6.637.974 ₫ - 180.778.824 ₫
 53. Cung Hoàng Đạo
  Bông Tai Hiorwe - Leo Princess

  Bông Tai GLAMIRA Hiorwe - Leo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  16.856.918,00 ₫
  7.377.690  - 317.799.255  7.377.690 ₫ - 317.799.255 ₫
 54. Bông Tai Periwinkle Princess

  Bông Tai GLAMIRA Periwinkle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.16 crt - VS

  19.431.593,00 ₫
  8.020.074  - 580.471.310  8.020.074 ₫ - 580.471.310 ₫
 55. Bông Tai Majnu Princess

  Bông Tai GLAMIRA Majnu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  7.129.495,00 ₫
  3.493.101  - 80.865.841  3.493.101 ₫ - 80.865.841 ₫
 56. Bông Tai Babestu Princess

  Bông Tai GLAMIRA Babestu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  17.698.290,00 ₫
  6.443.312  - 298.711.560  6.443.312 ₫ - 298.711.560 ₫
 57. Bông Tai Miyoko Princess

  Bông Tai GLAMIRA Miyoko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.03 crt - VS

  137.702.283,00 ₫
  11.275.796  - 1.129.634.477  11.275.796 ₫ - 1.129.634.477 ₫
 58. Bông Tai Ahebban Princess

  Bông Tai GLAMIRA Ahebban

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  12.734.408,00 ₫
  5.568.414  - 281.840.849  5.568.414 ₫ - 281.840.849 ₫
 59. Bông Tai Devadas Princess

  Bông Tai GLAMIRA Devadas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.14 crt - VS

  49.413.328,00 ₫
  7.513.953  - 324.950.375  7.513.953 ₫ - 324.950.375 ₫
 60. Bông Tai Audelia Princess

  Bông Tai GLAMIRA Audelia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.464.114,00 ₫
  6.636.893  - 80.879.362  6.636.893 ₫ - 80.879.362 ₫
 61. Bông Tai Danusia Princess

  Bông Tai GLAMIRA Danusia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  10.776.703,00 ₫
  4.920.622  - 82.839.496  4.920.622 ₫ - 82.839.496 ₫
 62. Bông Tai Dorantes Princess

  Bông Tai GLAMIRA Dorantes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  18.737.028,00 ₫
  4.376.650  - 85.962.201  4.376.650 ₫ - 85.962.201 ₫
 63. Bông Tai Anno Princess

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  6.823.983,00 ₫
  2.876.671  - 121.177.098  2.876.671 ₫ - 121.177.098 ₫
 64. Bông Tai Mahila Princess

  Bông Tai GLAMIRA Mahila

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  18.718.644,00 ₫
  7.705.371  - 106.293.566  7.705.371 ₫ - 106.293.566 ₫

You’ve viewed 60 of 267 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng