Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Delina Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Delina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  80.335.659,00 ₫
  6.983.499  - 2.394.058.891  6.983.499 ₫ - 2.394.058.891 ₫
 2. Bông Tai Dove Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  9.581.425,00 ₫
  3.472.554  - 2.347.556.301  3.472.554 ₫ - 2.347.556.301 ₫
 3. Bông Tai Gopaeles Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Gopaeles

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.87 crt - VS

  29.051.952,00 ₫
  7.664.816  - 9.341.221.746  7.664.816 ₫ - 9.341.221.746 ₫
 4. Bông Tai Rohit Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Rohit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  41.126.675,00 ₫
  4.785.441  - 2.379.040.176  4.785.441 ₫ - 2.379.040.176 ₫
 5. Bông Tai Treugol Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Treugol

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  29.780.313,00 ₫
  8.417.780  - 2.410.415.908  8.417.780 ₫ - 2.410.415.908 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Twardy B Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Twardy B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.606 crt - AAA

  31.265.961,00 ₫
  4.542.113  - 1.214.609.854  4.542.113 ₫ - 1.214.609.854 ₫
 7. Bông Tai Palmira Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Palmira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.1 crt - SI

  71.366.066,00 ₫
  10.230.569  - 627.825.544  10.230.569 ₫ - 627.825.544 ₫
 8. Bông Tai Kriss Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Kriss

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  27.974.012,00 ₫
  8.100.102  - 2.400.074.488  8.100.102 ₫ - 2.400.074.488 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Ermenegilda Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Ermenegilda

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  1.4 crt - AAA

  26.456.999,00 ₫
  6.567.138  - 1.063.895.494  6.567.138 ₫ - 1.063.895.494 ₫
 11. Bông Tai Zacharie Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Zacharie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.86 crt - VS

  20.899.398,00 ₫
  8.277.191  - 2.422.852.649  8.277.191 ₫ - 2.422.852.649 ₫
 12. Bông Tai Nazaria Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Nazaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  0.952 crt - AAA

  27.458.426,00 ₫
  6.264.331  - 593.408.221  6.264.331 ₫ - 593.408.221 ₫
 13. Bông Tai Agba Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Agba

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.964 crt - VS

  46.296.033,00 ₫
  6.929.967  - 2.409.050.569  6.929.967 ₫ - 2.409.050.569 ₫
 14. Bông Tai Vivre Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Vivre

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  32.671.314,00 ₫
  7.745.925  - 2.434.248.485  7.745.925 ₫ - 2.434.248.485 ₫
 15. Bông Tai Avioli Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Avioli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.54 crt - SI

  91.842.077,00 ₫
  7.162.479  - 603.695.564  7.162.479 ₫ - 603.695.564 ₫
 16. Bông Tai Petera Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Petera

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.084 crt - VS

  15.743.558,00 ₫
  6.103.464  - 2.414.119.890  6.103.464 ₫ - 2.414.119.890 ₫
 17. Bông Tai Jeannetta Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Jeannetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  19.250.449,00 ₫
  7.767.554  - 2.402.913.306  7.767.554 ₫ - 2.402.913.306 ₫
 18. Bông Tai Johnny Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Johnny

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  15.212.835,00 ₫
  6.384.913  - 2.379.797.196  6.384.913 ₫ - 2.379.797.196 ₫
 19. Bông Tai Bounsweet Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Bounsweet

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.79 crt - VS

  16.449.748,00 ₫
  6.871.568  - 2.392.328.556  6.871.568 ₫ - 2.392.328.556 ₫
 20. Bông Tai Launo Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Launo

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.428 crt - VS

  27.334.871,00 ₫
  10.263.013  - 2.482.941.026  10.263.013 ₫ - 2.482.941.026 ₫
 21. Bông Tai Bet Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Bet

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  15.283.669,00 ₫
  6.423.845  - 2.380.202.736  6.423.845 ₫ - 2.380.202.736 ₫
 22. Bông Tai Loida Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Loida

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.4 crt - VS

  25.750.538,00 ₫
  10.200.288  - 4.732.828.363  10.200.288 ₫ - 4.732.828.363 ₫
 23. Bông Tai Rashid Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Rashid

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.01 crt - VS

  23.442.169,00 ₫
  9.243.741  - 2.447.144.841  9.243.741 ₫ - 2.447.144.841 ₫
 24. Bông Tai Allora Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Allora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.66 crt - VS

  47.336.662,00 ₫
  12.642.216  - 9.503.304.909  12.642.216 ₫ - 9.503.304.909 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Bông Tai Cristaux Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Cristaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.36 crt - VS

  46.582.888,00 ₫
  11.701.620  - 14.033.089.982  11.701.620 ₫ - 14.033.089.982 ₫
 27. Bông Tai Nereide Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Nereide

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.96 crt - AAA

  54.380.723,00 ₫
  11.395.027  - 9.402.864.716  11.395.027 ₫ - 9.402.864.716 ₫
 28. Bông Tai Chiari Set Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Chiari Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  1.76 crt - AA

  63.568.501,00 ₫
  7.046.764  - 2.446.117.460  7.046.764 ₫ - 2.446.117.460 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Chiari A Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Chiari A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  1.76 crt - AA

  63.745.590,00 ₫
  7.144.095  - 2.447.131.325  7.144.095 ₫ - 2.447.131.325 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Chiari B Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Chiari B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  1.772 crt - AA

  62.966.400,00 ₫
  6.715.838  - 2.444.941.374  6.715.838 ₫ - 2.444.941.374 ₫
 31. Bông Tai Valuable Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Valuable

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.788 crt - AAA

  25.409.880,00 ₫
  8.781.419  - 2.416.296.321  8.781.419 ₫ - 2.416.296.321 ₫
 32. Bông Tai Sepia Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Sepia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Đen

  0.844 crt - AA

  49.399.539,00 ₫
  8.800.344  - 2.419.148.657  8.800.344 ₫ - 2.419.148.657 ₫
 33. Bông Tai Warna-Warni Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Warna-Warni

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  1.302 crt - AAA

  31.206.480,00 ₫
  7.864.344  - 2.431.923.351  7.864.344 ₫ - 2.431.923.351 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Twardy A Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Twardy A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.606 crt - AAA

  30.947.203,00 ₫
  4.359.618  - 1.212.784.902  4.359.618 ₫ - 1.212.784.902 ₫
 35. Bông Tai Twardy Set Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Twardy Set

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  1.212 crt - AAA

  61.558.885,00 ₫
  8.156.337  - 2.423.014.861  8.156.337 ₫ - 2.423.014.861 ₫
 36. Bông Tai Relaxed Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Relaxed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  1.854 crt - AA

  77.306.772,00 ₫
  14.474.201  - 2.578.136.155  14.474.201 ₫ - 2.578.136.155 ₫
 37. Bông Tai Everlong Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Everlong

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  5.614 crt - VS

  199.576.416,00 ₫
  15.000.871  - 9.609.287.563  15.000.871 ₫ - 9.609.287.563 ₫
 38. Bông Tai Benoyce Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Benoyce

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.17 crt - VS

  24.946.745,00 ₫
  8.584.594  - 2.537.946.562  8.584.594 ₫ - 2.537.946.562 ₫
 39. Bông Tai Clerk Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Clerk

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.86 crt - VS

  19.518.108,00 ₫
  8.175.804  - 2.414.944.499  8.175.804 ₫ - 2.414.944.499 ₫
 40. Bông Tai Imhabba Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Imhabba

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.428 crt - VS

  55.792.835,00 ₫
  7.825.412  - 2.466.232.536  7.825.412 ₫ - 2.466.232.536 ₫
 41. Bông Tai Rebelheart SET Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Rebelheart SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.652 crt - VS

  33.388.318,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.280.359  - 1.251.730.822  7.280.359 ₫ - 1.251.730.822 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Rebelheart A Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Rebelheart A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.944 crt - VS

  49.020.489,00 ₫
  8.234.202  - 2.416.769.459  8.234.202 ₫ - 2.416.769.459 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Bông Tai Peara Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Peara

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.7 crt - VS

  40.283.410,00 ₫
  5.819.583  - 2.371.483.506  5.819.583 ₫ - 2.371.483.506 ₫
 45. Bông Tai Alahuear Giác Cắt Trilliant

  Bông Tai GLAMIRA Alahuear

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  20.950.497,00 ₫
  8.611.090  - 2.412.646.408  8.611.090 ₫ - 2.412.646.408 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng