Đang tải...
Tìm thấy 72 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  10.192.718,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Alcina

  Bông Tai GLAMIRA Alcina

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  20.356.237,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Acrae

  Bông Tai GLAMIRA Acrae

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  13.401.396,00 ₫
 4. Bảo hành trọn đời
 5. Bông Tai GLAMIRA Bernette

  Bông Tai GLAMIRA Bernette

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  12.606.526,00 ₫
 6. Bông Tai GLAMIRA Ratri

  Bông Tai GLAMIRA Ratri

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  10.625.300,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Badla

  Bông Tai GLAMIRA Badla

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  9.501.668,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Tiszta

  Bông Tai GLAMIRA Tiszta

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.512 crt - VS

  36.725.962,00 ₫
 9. Bông Tai GLAMIRA Vernost

  Bông Tai GLAMIRA Vernost

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  13.669.326,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Unmellow

  Bông Tai GLAMIRA Unmellow

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  18.233.882,00 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Esprit

  Bông Tai GLAMIRA Esprit

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.148 crt - VS

  16.583.308,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Bihotzaz

  Bông Tai GLAMIRA Bihotzaz

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  18.026.242,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Sjel

  Bông Tai GLAMIRA Sjel

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.554 crt - VS

  35.192.186,00 ₫
 14. Bảo hành trọn đời
 15. Bông Tai GLAMIRA Cerulean

  Bông Tai GLAMIRA Cerulean

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  10.755.886,00 ₫
 16. Bông Tai GLAMIRA Eekloke

  Bông Tai GLAMIRA Eekloke

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  33.728.167,00 ₫
 17. Bông Tai GLAMIRA Egonte

  Bông Tai GLAMIRA Egonte

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  19.240.175,00 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Erlesko

  Bông Tai GLAMIRA Erlesko

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.510.235,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Riftyn

  Bông Tai GLAMIRA Riftyn

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  18.293.090,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Ewaqp

  Bông Tai GLAMIRA Ewaqp

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  30.139.627,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Mutantur

  Bông Tai GLAMIRA Mutantur

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.672.799,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Batasuna

  Bông Tai GLAMIRA Batasuna

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.098.199,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Rilato

  Bông Tai GLAMIRA Rilato

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  13.046.950,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Expectance

  Bông Tai GLAMIRA Expectance

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  11.544.537,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Syedra

  Bông Tai GLAMIRA Syedra

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.671.296,00 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông Tai GLAMIRA Termera

  Bông Tai GLAMIRA Termera

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.872.717,00 ₫
 28. Bông Tai GLAMIRA Etenna

  Bông Tai GLAMIRA Etenna

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.899.754,00 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Werna

  Bông Tai GLAMIRA Werna

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  12.525.688,00 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Kasempatan

  Bông Tai GLAMIRA Kasempatan

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.116 crt - VS

  10.861.867,00 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Armatura

  Bông Tai GLAMIRA Armatura

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.312 crt - VS

  19.014.691,00 ₫
 32. Bông Tai GLAMIRA Apochi

  Bông Tai GLAMIRA Apochi

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  11.276.606,00 ₫
 33. Bông Tai GLAMIRA Boja

  Bông Tai GLAMIRA Boja

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  12.137.446,00 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Liek

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.475.587,00 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Babestu

  Bông Tai GLAMIRA Babestu

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  35.461.198,00 ₫
 36. Bông Tai GLAMIRA Honger

  Bông Tai GLAMIRA Honger

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  13.887.241,00 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Ziek

  Bông Tai GLAMIRA Ziek

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.581.839,00 ₫
 38. Bông Tai GLAMIRA Kinabl
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Kinabl

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  19.973.944,00 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Denia
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Denia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  22.260.411,00 ₫
 40. Bông Tai GLAMIRA Dihyc
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Dihyc

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  14.090.013,00 ₫
 41. Bông Tai GLAMIRA Endgi
  Mới

 42. Bông Tai GLAMIRA Marker
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Marker

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  20.595.510,00 ₫

You’ve viewed 60 of 72 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng