Đang tải...
Tìm thấy 143 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Hildred Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hildred

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.98 crt - AAA

  23.013.374,00 ₫
  6.488.733  - 360.313.979  6.488.733 ₫ - 360.313.979 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.0 crt Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  2 crt - AAA

  21.633.167,00 ₫
  5.588.421  - 509.730.590  5.588.421 ₫ - 509.730.590 ₫
 3. Bông Tai Knapp Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Knapp

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.23 crt - AAA

  32.670.772,00 ₫
  6.894.279  - 5.458.376.947  6.894.279 ₫ - 5.458.376.947 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 4 crt Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 4 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  8 crt - AAA

  78.889.212,00 ₫
  10.944.871  - 4.728.948.640  10.944.871 ₫ - 4.728.948.640 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 0.86 crt Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  1.72 crt - AAA

  19.259.642,00 ₫
  5.537.052  - 337.630.448  5.537.052 ₫ - 337.630.448 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.67 crt Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.67 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite

  3.34 crt - AAA

  35.274.648,00 ₫
  7.191.139  - 982.272.632  7.191.139 ₫ - 982.272.632 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  33.166.350,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  31.572.556,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Katarina Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  43.465.052,00 ₫
  9.746.618  - 2.995.970.061  9.746.618 ₫ - 2.995.970.061 ₫
 11. Bông Tai Nikalina Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nikalina

  Vàng 14K & Đá Morganite

  3.56 crt - AAA

  43.312.026,00 ₫
  9.725.530  - 2.028.202.447  9.725.530 ₫ - 2.028.202.447 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 3.2 crt Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 3.2 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite

  6.4 crt - AAA

  53.298.727,00 ₫
  9.004.739  - 3.471.486.100  9.004.739 ₫ - 3.471.486.100 ₫
 13. Bông Tai Miasara Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Miasara

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  3.34 crt - AAA

  44.376.989,00 ₫
  10.185.689  - 1.034.385.272  10.185.689 ₫ - 1.034.385.272 ₫
 14. Bông Tai Montrice Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Montrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.2 crt - AAA

  27.754.206,00 ₫
  6.267.035  - 543.715.336  6.267.035 ₫ - 543.715.336 ₫
 15. Bông Tai Nelmaris Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nelmaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.55 crt - AAA

  61.273.110,00 ₫
  14.145.439  - 836.370.745  14.145.439 ₫ - 836.370.745 ₫
 16. Bông Tai Jacedes Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Jacedes

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.014 crt - AAA

  24.734.781,00 ₫
  7.644.539  - 371.087.978  7.644.539 ₫ - 371.087.978 ₫
 17. Bông Tai Jacenda Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Jacenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.92 crt - AAA

  56.224.605,00 ₫
  13.652.295  - 1.401.444.835  13.652.295 ₫ - 1.401.444.835 ₫
 18. Bông Tai Jahaira Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Jahaira

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.24 crt - AAA

  38.702.862,00 ₫
  12.670.604  - 621.661.246  12.670.604 ₫ - 621.661.246 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Janezza Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Janezza

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.888 crt - AAA

  65.280.445,00 ₫
  13.891.297  - 3.039.241.800  13.891.297 ₫ - 3.039.241.800 ₫
 21. Bông Tai Janviera Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Janviera

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.91 crt - AAA

  69.682.510,00 ₫
  13.191.595  - 3.063.817.882  13.191.595 ₫ - 3.063.817.882 ₫
 22. Bông Tai Mianette Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Mianette

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.12 crt - AAA

  31.336.797,00 ₫
  9.243.741  - 572.603.716  9.243.741 ₫ - 572.603.716 ₫
 23. Bông Tai Muiris Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Muiris

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.04 crt - AAA

  43.722.708,00 ₫
  9.046.375  - 1.093.324.603  9.046.375 ₫ - 1.093.324.603 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nahalia 8x6 mm Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 8x6 mm

  Vàng 14K & Đá Morganite

  3.6 crt - AAA

  35.819.971,00 ₫
  5.229.918  - 1.284.552.996  5.229.918 ₫ - 1.284.552.996 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nahalia 9x7 mm Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 9x7 mm

  Vàng 14K & Đá Morganite

  5.6 crt - AAA

  45.613.094,00 ₫
  3.974.349  - 2.907.682.729  3.974.349 ₫ - 2.907.682.729 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nahalia 10x8 mm Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 10x8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  8.6 crt - AAA

  66.607.932,00 ₫
  8.402.909  - 4.086.983.059  8.402.909 ₫ - 4.086.983.059 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nahalia 12x10 mm Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 12x10 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  15 crt - AAA

  90.369.135,00 ₫
  6.340.033  - 10.394.167.504  6.340.033 ₫ - 10.394.167.504 ₫
 29. Bông Tai Nataniela Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nataniela

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  8.6 crt - AAA

  94.866.367,00 ₫
  13.548.475  - 4.827.131.294  13.548.475 ₫ - 4.827.131.294 ₫
 30. Bông Tai Nathalio Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nathalio

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.252 crt - AAA

  48.066.375,00 ₫
  10.673.966  - 1.087.214.382  10.673.966 ₫ - 1.087.214.382 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 4 crt Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 4 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite

  8 crt - AAA

  81.935.132,00 ₫
  10.632.060  - 4.746.387.115  10.632.060 ₫ - 4.746.387.115 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanellie Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hanellie

  Vàng 14K & Đá Morganite

  1.94 crt - AAA

  42.373.593,00 ₫
  5.684.130  - 5.320.978.012  5.684.130 ₫ - 5.320.978.012 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanvitha Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hanvitha

  Vàng 14K & Đá Morganite

  5.2 crt - AAA

  98.931.829,00 ₫
  9.690.652  - 1.888.775.777  9.690.652 ₫ - 1.888.775.777 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nilasha Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nilasha

  Vàng 14K & Đá Morganite

  3 crt - AAA

  65.686.262,00 ₫
  4.947.659  - 814.052.209  4.947.659 ₫ - 814.052.209 ₫
 35. Bông Tai Elio Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Elio

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  6.16 crt - AAA

  87.733.085,00 ₫
  17.844.017  - 3.685.979.305  17.844.017 ₫ - 3.685.979.305 ₫
 36. Bông Tai Laurana Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Laurana

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.29 crt - AAA

  80.364.858,00 ₫
  17.522.014  - 2.766.890.720  17.522.014 ₫ - 2.766.890.720 ₫
 37. Bông Tai Lore Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Lore

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.172 crt - AAA

  49.723.706,00 ₫
  13.134.278  - 3.028.643.539  13.134.278 ₫ - 3.028.643.539 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saturnina Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Saturnina

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  34.932.636,00 ₫
  9.954.798  - 3.421.968.951  9.954.798 ₫ - 3.421.968.951 ₫
 39. Bông Tai Akulina Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Akulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  13.28 crt - AAA

  150.387.218,00 ₫
  16.027.172  - 11.168.678.994  16.027.172 ₫ - 11.168.678.994 ₫
 40. Bông Tai Dekotta Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Dekotta

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.934 crt - AAA

  70.896.173,00 ₫
  11.314.729  - 2.656.663.351  11.314.729 ₫ - 2.656.663.351 ₫
 41. Bông Tai Enriqueta Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Enriqueta

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.98 crt - AAA

  69.360.236,00 ₫
  8.783.582  - 1.371.285.738  8.783.582 ₫ - 1.371.285.738 ₫
 42. Bông Tai Lavonna Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Lavonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.84 crt - AAA

  72.227.986,00 ₫
  11.416.926  - 1.402.796.652  11.416.926 ₫ - 1.402.796.652 ₫
 43. Bông Tai Marita Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Marita

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.03 crt - AAA

  45.936.989,00 ₫
  11.739.200  - 4.387.898.091  11.739.200 ₫ - 4.387.898.091 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Maurine Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Maurine

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.72 crt - AAA

  68.598.081,00 ₫
  16.343.498  - 6.023.396.967  16.343.498 ₫ - 6.023.396.967 ₫
 46. Bông Tai Monnie Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Monnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.238 crt - AAA

  65.747.903,00 ₫
  11.991.179  - 3.504.578.642  11.991.179 ₫ - 3.504.578.642 ₫
 47. Bông Tai Nidia Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  10.07 crt - AAA

  109.821.817,00 ₫
  17.844.017  - 7.258.054.305  17.844.017 ₫ - 7.258.054.305 ₫
 48. Bông Tai Nita Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Nita

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  14.83 crt - AAA

  132.674.328,00 ₫
  19.060.655  - 3.982.203.526  19.060.655 ₫ - 3.982.203.526 ₫
 49. Bông Tai Raymond Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Raymond

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  11.326 crt - AAA

  104.699.232,00 ₫
  15.621.626  - 5.247.804.019  15.621.626 ₫ - 5.247.804.019 ₫
 50. Bông Tai Tandra Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Tandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  9.09 crt - AAA

  107.627.543,00 ₫
  18.882.214  - 10.150.677.766  18.882.214 ₫ - 10.150.677.766 ₫
 51. Bông Tai Toshiko Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Toshiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.69 crt - AAA

  69.577.069,00 ₫
  12.604.365  - 3.711.150.190  12.604.365 ₫ - 3.711.150.190 ₫
 52. Bông Tai Lanie Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Lanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  11.38 crt - AAA

  115.772.527,00 ₫
  13.139.685  - 4.951.498.693  13.139.685 ₫ - 4.951.498.693 ₫
 53. Bông Tai Ryann Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Ryann

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.74 crt - AAA

  50.160.344,00 ₫
  10.579.339  - 3.033.334.352  10.579.339 ₫ - 3.033.334.352 ₫
 54. Bông Tai Sharita Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Sharita

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  8.986 crt - AAA

  103.369.042,00 ₫
  12.052.822  - 4.789.050.540  12.052.822 ₫ - 4.789.050.540 ₫
 55. Bông Tai Gladys Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Gladys

  Vàng 14K & Đá Morganite

  1.6 crt - AAA

  29.275.814,00 ₫
  7.650.216  - 3.372.722.166  7.650.216 ₫ - 3.372.722.166 ₫
 56. Bông Tai Hobson Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Hobson

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.896 crt - AAA

  50.891.137,00 ₫
  7.241.426  - 5.780.434.439  7.241.426 ₫ - 5.780.434.439 ₫
 57. Bông Tai Bluitt Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Bluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.81 crt - AAA

  28.245.186,00 ₫
  6.637.974  - 3.379.210.902  6.637.974 ₫ - 3.379.210.902 ₫
 58. Bông Tai Erastos Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Erastos

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  10.888 crt - AAA

  104.601.090,00 ₫
  14.988.974  - 4.300.894.980  14.988.974 ₫ - 4.300.894.980 ₫
 59. Bông Tai Latanya Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Latanya

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.8 crt - AAA

  70.067.779,00 ₫
  8.039.540  - 6.068.412.555  8.039.540 ₫ - 6.068.412.555 ₫
 60. Bông Tai Mannix Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Mannix

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.51 crt - AAA

  32.469.351,00 ₫
  6.715.838  - 4.270.979.214  6.715.838 ₫ - 4.270.979.214 ₫
 61. Bông Tai Ovilla Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Ovilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  1.6 crt - AAA

  47.763.839,00 ₫
  13.853.446  - 3.478.569.636  13.853.446 ₫ - 3.478.569.636 ₫
 62. Bông Tai Howland Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Howland

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  13.708 crt - AAA

  129.276.933,00 ₫
  11.735.685  - 14.720.436.148  11.735.685 ₫ - 14.720.436.148 ₫
 63. Bông Tai Phantump Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Phantump

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.024 crt - AAA

  52.881.015,00 ₫
  12.468.101  - 5.881.820.907  12.468.101 ₫ - 5.881.820.907 ₫
 64. Bông Tai Snubbull Đá Morganite

  Bông Tai GLAMIRA Snubbull

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.14 crt - AAA

  52.472.496,00 ₫
  9.683.083  - 5.391.610.584  9.683.083 ₫ - 5.391.610.584 ₫

You’ve viewed 60 of 143 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng