Đang tải...
Tìm thấy 566 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  11.392.302,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 2. Bông tai nữ Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  6.869.117,00 ₫
  2.793.382  - 38.476.231  2.793.382 ₫ - 38.476.231 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta

  Bông tai nữ Philberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  12.764.088,00 ₫
  5.943.367  - 72.226.066  5.943.367 ₫ - 72.226.066 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Kiamara 6-8 mm

  Bông tai nữ Kiamara 6-8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  8.527.317,00 ₫
  4.556.582  - 48.820.522  4.556.582 ₫ - 48.820.522 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah

  Bông tai nữ Leah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  6.858.929,00 ₫
  3.665.076  - 39.268.680  3.665.076 ₫ - 39.268.680 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina

  Bông tai nữ Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  12.503.712,00 ₫
  5.547.143  - 64.499.688  5.547.143 ₫ - 64.499.688 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah Ø6 mm

  Bông tai nữ Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  5.894.971,00 ₫
  3.149.984  - 36.693.217  3.149.984 ₫ - 36.693.217 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella

  Bông tai nữ Nella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.192 crt - VS

  19.569.245,00 ₫
  7.825.434  - 101.504.233  7.825.434 ₫ - 101.504.233 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny

  Bông tai nữ Ginny

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.036 crt - VS

  11.009.662,00 ₫
  5.368.841  - 63.749.690  5.368.841 ₫ - 63.749.690 ₫
 11. Bông tai nữ Shippee

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  11.159.663,00 ₫
  6.389.120  - 63.891.202  6.389.120 ₫ - 63.891.202 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah Ø4 mm

  Bông tai nữ Leah Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  5.190.540,00 ₫
  2.773.571  - 29.716.837  2.773.571 ₫ - 29.716.837 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Ø4 mm

  Bông tai nữ Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.026 crt - VS

  9.277.879,00 ₫
  4.398.092  - 48.169.581  4.398.092 ₫ - 48.169.581 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.192 crt - VS

  21.867.913,00 ₫
  9.053.730  - 114.664.543  9.053.730 ₫ - 114.664.543 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm

  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.2 crt - VS

  20.244.525,00 ₫
  7.944.301  - 90.494.848  7.944.301 ₫ - 90.494.848 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Ø8 mm

  Bông tai nữ Stelina Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.098 crt - VS

  18.601.891,00 ₫
  8.261.281  - 91.655.219  8.261.281 ₫ - 91.655.219 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm

  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Hồng

  0.016 crt - AAA

  10.439.666,00 ₫
  5.487.709  - 63.211.960  5.487.709 ₫ - 63.211.960 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Marina Ø6 mm

  Bông tai nữ Marina Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  14.821.909,00 ₫
  4.774.505  - 69.381.743  4.774.505 ₫ - 69.381.743 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ammi

  Bông tai nữ Ammi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.24 crt - VS

  17.412.368,00 ₫
  6.022.612  - 89.546.739  6.022.612 ₫ - 89.546.739 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Purisima

  Bông tai nữ Purisima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.05 crt - VS

  10.576.646,00 ₫
  4.774.505  - 58.344.059  4.774.505 ₫ - 58.344.059 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø6 mm

  Bông tai nữ Nella Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.192 crt - VS

  18.086.233,00 ₫
  7.032.985  - 95.957.090  7.032.985 ₫ - 95.957.090 ₫
 23. Bông tai nữ Coleen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.124 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  8.388.639  - 106.754.208  8.388.639 ₫ - 106.754.208 ₫
 24. Bông tai nữ Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - VS

  11.978.999,00 ₫
  5.221.673  - 62.518.569  5.221.673 ₫ - 62.518.569 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Ø4 mm

  Bông tai nữ Ginny Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.036 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  3.863.188  - 44.674.310  3.863.188 ₫ - 44.674.310 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm

  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.036 crt - VS

  14.309.364,00 ₫
  7.132.041  - 79.697.728  7.132.041 ₫ - 79.697.728 ₫
 28. Bông tai nữ Txpeaear

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.528.350,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 29. Bông tai nữ Koufax

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  10.974.286,00 ₫
  6.282.988  - 62.829.885  6.282.988 ₫ - 62.829.885 ₫
 30. Bông tai nữ Snips

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  13.680.783,00 ₫
  7.519.209  - 78.325.095  7.519.209 ₫ - 78.325.095 ₫
 31. Bông tai nữ Mearlisaj

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.14 crt - VS

  9.612.406,00 ₫
  5.179.220  - 65.773.267  5.179.220 ₫ - 65.773.267 ₫
 32. Bông tai nữ Mobley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  1.452 crt - VS

  99.927.260,00 ₫
  9.297.125  - 184.584.025  9.297.125 ₫ - 184.584.025 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Riva Ø8 mm

  Bông tai nữ Riva Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.68 crt - VS

  39.787.168,00 ₫
  12.322.583  - 193.612.288  12.322.583 ₫ - 193.612.288 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Rosy Ø4 mm

  Bông tai nữ Rosy Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  6.858.929,00 ₫
  3.665.076  - 39.268.680  3.665.076 ₫ - 39.268.680 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø10 mm

  Bông tai nữ Philberta Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  17.880.479,00 ₫
  8.677.316  - 98.574.999  8.677.316 ₫ - 98.574.999 ₫
 36. Bông tai nữ Vivianate

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.08 crt - VS

  8.607.410,00 ₫
  4.796.580  - 54.579.923  4.796.580 ₫ - 54.579.923 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Kiamara 4-6 mm

  Bông tai nữ Kiamara 4-6 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  7.118.456,00 ₫
  3.803.755  - 40.754.520  3.803.755 ₫ - 40.754.520 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø4 mm

  Bông tai nữ Philberta Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  12.652.863,00 ₫
  5.883.934  - 68.645.897  5.883.934 ₫ - 68.645.897 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Dignity Ø10 mm

  Bông tai nữ Dignity Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.09 crt - VS

  17.264.916,00 ₫
  8.182.036  - 95.475.955  8.182.036 ₫ - 95.475.955 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Cateline

  Bông tai nữ Cateline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.11 crt - VS

  17.645.858,00 ₫
  7.508.454  - 89.787.308  7.508.454 ₫ - 89.787.308 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace Ø4 mm

  Bông tai nữ Candace Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.094 crt - VS

  11.691.169,00 ₫
  4.734.882  - 53.561.060  4.734.882 ₫ - 53.561.060 ₫
 42. Bông tai nữ Ospylak

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  12.383.148,00 ₫
  6.806.005  - 73.839.269  6.806.005 ₫ - 73.839.269 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Kiaralys Ø6 mm

  Bông tai nữ Kiaralys Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.192 crt - VS

  15.580.114,00 ₫
  6.933.929  - 100.782.537  6.933.929 ₫ - 100.782.537 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Lamson

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  20.465.562,00 ₫
  10.467.119  - 117.169.252  10.467.119 ₫ - 117.169.252 ₫
 46. Bông tai nữ Const

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.16 crt - VS

  21.232.539,00 ₫
  8.499.015  - 112.782.478  8.499.015 ₫ - 112.782.478 ₫
 47. Bông tai nữ Allyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  1 crt - VS

  36.932.937,00 ₫
  9.923.726  - 2.161.475.600  9.923.726 ₫ - 2.161.475.600 ₫
 48. Bông tai nữ Lipari
  Mới

  Bông tai nữ Lipari

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.024 crt - VS

  11.582.207,00 ₫
  6.452.799  - 67.131.751  6.452.799 ₫ - 67.131.751 ₫
 49. Bông tai nữ Mastirep

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.14 crt - VS

  11.688.622,00 ₫
  6.367.893  - 77.660.002  6.367.893 ₫ - 77.660.002 ₫
 50. Bông tai nữ Abinito

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  20.688.013,00 ₫
  10.265.045  - 121.386.209  10.265.045 ₫ - 121.386.209 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.094 crt - VS

  14.175.215,00 ₫
  6.062.235  - 67.782.695  6.062.235 ₫ - 67.782.695 ₫
 52. Bông tai nữ Netross

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.208 crt - VS

  13.463.992,00 ₫
  6.007.047  - 82.145.836  6.007.047 ₫ - 82.145.836 ₫
 53. Bông tai nữ Maturiyej

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.07 crt - VS

  11.656.359,00 ₫
  6.495.252  - 71.178.905  6.495.252 ₫ - 71.178.905 ₫
 54. Bông tai nữ Cormag

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.352 crt - VS

  22.205.554,00 ₫
  10.301.837  - 154.187.944  10.301.837 ₫ - 154.187.944 ₫
 55. Bông tai nữ Couplage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Hồng

  0.14 crt - AAA

  12.972.106,00 ₫
  6.130.159  - 72.381.728  6.130.159 ₫ - 72.381.728 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Majori

  Bông tai nữ Majori

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.072 crt - VS

  12.928.238,00 ₫
  5.547.143  - 64.924.214  5.547.143 ₫ - 64.924.214 ₫
 57. Bông tai nữ Abreuvoir

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - VS

  15.396.435,00 ₫
  7.874.962  - 93.466.536  7.874.962 ₫ - 93.466.536 ₫
 58. Bông tai nữ Enyomu

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.288 crt - VS

  14.322.100,00 ₫
  7.233.927  - 106.598.549  7.233.927 ₫ - 106.598.549 ₫
 59. Bông tai nữ Apposer

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  14.496.440,00 ₫
  7.967.509  - 85.938.269  7.967.509 ₫ - 85.938.269 ₫
 60. Bông tai nữ Tenese

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 57.735.570  5.773.557 ₫ - 57.735.570 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Purisima Ø8 mm

  Bông tai nữ Purisima Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.07 crt - VS

  13.934.083,00 ₫
  6.220.725  - 72.593.993  6.220.725 ₫ - 72.593.993 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Carine

  Bông tai nữ Carine

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  15.982.564,00 ₫
  6.181.102  - 85.471.286  6.181.102 ₫ - 85.471.286 ₫
 63. Bông tai nữ Debonnaire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - VS1

  16.027.847,00 ₫
  5.850.537  - 68.037.407  5.850.537 ₫ - 68.037.407 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Carine Ø8 mm

  Bông tai nữ Carine Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  17.168.973,00 ₫
  6.815.061  - 89.320.324  6.815.061 ₫ - 89.320.324 ₫

You’ve viewed 60 of 566 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng