Đang tải...
Tìm thấy 11361 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  54.910.906,00 ₫
  4.958.473  - 57.722.690  4.958.473 ₫ - 57.722.690 ₫
 2. Bông Tai Berceste Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Berceste

  Palladium 950 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.32 crt - AA

  60.074.858,00 ₫
  4.639.444  - 2.043.140.056  4.639.444 ₫ - 2.043.140.056 ₫
 3. Bông Tai Louisa Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  49.206.227,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Avalia Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Avalia

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  2.5 crt - VS

  104.022.512,00 ₫
  4.521.836  - 674.679.614  4.521.836 ₫ - 674.679.614 ₫
 5. Bông Tai Demas Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Demas

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  56.722.345,00 ₫
  5.147.728  - 60.507.440  5.147.728 ₫ - 60.507.440 ₫
 6. Bông Tai Clorindaneg Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Clorindaneg

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  48.395.132,00 ₫
  4.150.626  - 67.509.860  4.150.626 ₫ - 67.509.860 ₫
 7. Bông Tai Anna Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  62.481.096,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  55.749.032,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  38.148.340,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 11. Bông Tai Peyton Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  58.790.630,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sheilah 12 mm Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 12 mm

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  66.036.379,00 ₫
  6.103.464  - 74.012.114  6.103.464 ₫ - 74.012.114 ₫
 13. Bông Tai Vivienne Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vivienne

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  60.804.837,00 ₫
  6.402.216  - 68.158.735  6.402.216 ₫ - 68.158.735 ₫
 14. Bông Tai Vera Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vera

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  153.012.448,00 ₫
  12.362.388  - 153.012.448  12.362.388 ₫ - 153.012.448 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Riva Ø8 mm Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Riva Ø8 mm

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.68 crt - VS

  131.153.532,00 ₫
  10.749.669  - 174.006.211  10.749.669 ₫ - 174.006.211 ₫
 16. Bông Tai Ezia Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ezia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  85.353.882,00 ₫
  7.380.934  - 101.305.352  7.380.934 ₫ - 101.305.352 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.0 crt Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.0 crt

  Palladium 950 & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  58.439.154,00 ₫
  5.588.421  - 509.730.590  5.588.421 ₫ - 509.730.590 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø4 mm Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø4 mm

  Palladium 950 & Ngọc Trai Hồng
  27.171.570,00 ₫
  2.536.013  - 27.171.570  2.536.013 ₫ - 27.171.570 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Adalina Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Adalina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  60.899.463,00 ₫
  6.591.471  - 71.038.110  6.591.471 ₫ - 71.038.110 ₫
 21. Bông Tai Benedetta Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Benedetta

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.408 crt - VS

  66.360.819,00 ₫
  5.991.264  - 66.360.819  5.991.264 ₫ - 66.360.819 ₫
 22. Bông Tai Bahity Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bahity

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  55.208.304,00 ₫
  6.086.431  - 59.696.345  6.086.431 ₫ - 59.696.345 ₫
 23. Bông Tai Arleta Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Arleta

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.488 crt - VS

  64.387.161,00 ₫
  6.164.296  - 100.994.433  6.164.296 ₫ - 100.994.433 ₫
 24. Bông Tai Arsal Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Arsal

  Palladium 950 & Đá Garnet

  0.318 crt - AAA

  78.811.076,00 ₫
  7.229.530  - 86.219.047  7.229.530 ₫ - 86.219.047 ₫
 25. Bông Tai Assieh Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Assieh

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.494 crt - VS

  54.045.741,00 ₫
  5.187.742  - 60.372.256  5.187.742 ₫ - 60.372.256 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Urvika Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Urvika

  Palladium 950 & Đá Aquamarine

  6 crt - AAA

  149.727.526,00 ₫
  8.332.615  - 3.505.971.017  8.332.615 ₫ - 3.505.971.017 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  79.608.646,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 29. Bông Tai Aesclin Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Aesclin

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  59.263.765,00 ₫
  5.880.414  - 60.534.476  5.880.414 ₫ - 60.534.476 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Cateline Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Cateline

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.11 crt - VS

  75.418.006,00 ₫
  6.718.542  - 80.906.393  6.718.542 ₫ - 80.906.393 ₫
 31. Bông Tai Melinda Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Palladium 950 & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  58.966.363,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 32. Bông Tai Vanda Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vanda

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.852 crt - SI

  125.435.328,00 ₫
  7.289.010  - 282.949.342  7.289.010 ₫ - 282.949.342 ₫
 33. Bông Tai Anatola Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  71.132.742,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 34. Bông Tai Ginevra Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ginevra

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  86.489.410,00 ₫
  6.610.397  - 102.711.245  6.610.397 ₫ - 102.711.245 ₫
 35. Bông Tai Nelmaris Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Nelmaris

  Palladium 950 & Đá Aquamarine & Kim Cương

  3.55 crt - AAA

  224.807.583,00 ₫
  14.145.439  - 836.370.745  14.145.439 ₫ - 836.370.745 ₫
 36. Bông Tai Eleni Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eleni

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  129.463.756,00 ₫
  12.781.453  - 154.472.417  12.781.453 ₫ - 154.472.417 ₫
 37. Bông Tai Melanie Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Melanie

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  52.815.588,00 ₫
  5.753.343  - 102.508.474  5.753.343 ₫ - 102.508.474 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Livia Ø4 mm Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Livia Ø4 mm

  Palladium 950 & Ngọc Trai Trắng
  37.918.537,00 ₫
  3.539.063  - 37.918.537  3.539.063 ₫ - 37.918.537 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Novalie Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Novalie

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.1 crt - VS

  58.493.226,00 ₫
  5.166.653  - 66.279.706  5.166.653 ₫ - 66.279.706 ₫
 40. Bông Tai Ava Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ava

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  70.902.930,00 ₫
  6.726.653  - 91.180.223  6.726.653 ₫ - 91.180.223 ₫
 41. Bông Tai Parthenia Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Parthenia

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.784 crt - VS

  193.080.384,00 ₫
  10.210.292  - 217.413.135  10.210.292 ₫ - 217.413.135 ₫
 42. Bông Tai Dalayer Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Dalayer

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  73.228.059,00 ₫
  5.388.081  - 83.312.633  5.388.081 ₫ - 83.312.633 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Leah

  Palladium 950 & Ngọc Trai Trắng
  36.093.577,00 ₫
  3.368.733  - 36.093.577  3.368.733 ₫ - 36.093.577 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø4 mm Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø4 mm

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  57.330.662,00 ₫
  5.204.504  - 61.115.757  5.204.504 ₫ - 61.115.757 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Ø4 mm Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Purisima Ø4 mm

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  44.231.528,00 ₫
  4.012.199  - 46.232.221  4.012.199 ₫ - 46.232.221 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Purisima

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.05 crt - VS

  48.408.655,00 ₫
  4.371.784  - 53.707.787  4.371.784 ₫ - 53.707.787 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  43.704.322,00 ₫
  3.993.274  - 43.704.322  3.993.274 ₫ - 43.704.322 ₫
 49. Bông Tai Magali Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  93.262.024,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 50. Bông Tai Nora Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Nora

  Palladium 950 & Đá Topaz Xanh

  1.86 crt - AAA

  53.572.603,00 ₫
  5.126.099  - 603.979.449  5.126.099 ₫ - 603.979.449 ₫
 51. Bông Tai Denise Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  104.428.054,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 52. Bông Tai Perama Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Perama

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  72.322.342,00 ₫
  6.534.154  - 94.708.474  6.534.154 ₫ - 94.708.474 ₫
 53. Bông Tai Hadassah Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hadassah

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  47.557.004,00 ₫
  4.974.695  - 49.773.988  4.974.695 ₫ - 49.773.988 ₫
 54. Bông Tai Lacramiora Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lacramiora

  Palladium 950 & Đá Garnet & Kim Cương

  0.98 crt - AAA

  69.483.523,00 ₫
  5.453.780  - 159.974.323  5.453.780 ₫ - 159.974.323 ₫
 55. Bông Tai Taflan Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Taflan

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  86.246.080,00 ₫
  7.708.615  - 133.721.982  7.708.615 ₫ - 133.721.982 ₫
 56. Bông Tai Hildred Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hildred

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.98 crt - SI

  251.303.251,00 ₫
  6.488.733  - 360.313.979  6.488.733 ₫ - 360.313.979 ₫
 57. Bông Tai Nigella Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  299.684.868,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 58. Bông Tai Melissa Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Melissa

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  86.935.512,00 ₫
  8.370.466  - 109.619.044  8.370.466 ₫ - 109.619.044 ₫
 59. Bông Tai Romy Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Romy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  40.446.440,00 ₫
  4.674.591  - 40.446.440  4.674.591 ₫ - 40.446.440 ₫
 60. Bông Tai Linda Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Linda

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  48.895.305,00 ₫
  5.407.276  - 57.736.205  5.407.276 ₫ - 57.736.205 ₫
 61. Bông Tai Ella Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ella

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  50.328.237,00 ₫
  5.601.939  - 61.818.704  5.601.939 ₫ - 61.818.704 ₫
 62. Bông Tai Jennifer Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jennifer

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  77.459.259,00 ₫
  7.526.931  - 97.925.807  7.526.931 ₫ - 97.925.807 ₫
 63. Bông Tai Vicky Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vicky

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.8 crt - AAA

  112.836.375,00 ₫
  11.010.570  - 180.400.316  11.010.570 ₫ - 180.400.316 ₫
 64. Bông Tai Jasmine Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jasmine

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  154.634.631,00 ₫
  12.178.541  - 191.133.758  12.178.541 ₫ - 191.133.758 ₫

You’ve viewed 60 of 11361 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng