Đang tải...
Tìm thấy 9253 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Stykkeear Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Stykkeear

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  4.232.816  - 231.512.611  4.232.816 ₫ - 231.512.611 ₫
 2. Bông Tai Irradiate Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Irradiate

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.128 crt - AAA

  11.440.989,00 ₫
  5.976.123  - 73.498.428  5.976.123 ₫ - 73.498.428 ₫
 3. Bông Tai Nibulach Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Nibulach

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  1.056 crt - AAA

  31.732.881,00 ₫
  12.621.397  - 200.163.914  12.621.397 ₫ - 200.163.914 ₫
 4. Bông Tai Lebone Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Lebone

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.112 crt - AAA

  7.420.136,00 ₫
  3.690.467  - 49.381.966  3.690.467 ₫ - 49.381.966 ₫
 5. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso Đá Rhodolite

  Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.984 crt - AAA

  19.351.836,00 ₫
  7.441.766  - 3.407.247.638  7.441.766 ₫ - 3.407.247.638 ₫
 6. Bông Tai Fife Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Fife

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.126 crt - AAA

  9.165.875,00 ₫
  4.907.104  - 54.829.796  4.907.104 ₫ - 54.829.796 ₫
 7. Bông Tai Delaney Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Delaney

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  11.440.176,00 ₫
  5.961.523  - 81.271.383  5.961.523 ₫ - 81.271.383 ₫
 8. Bông Tai Coleen Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Coleen

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - AAA

  15.320.169,00 ₫
  7.293.066  - 93.667.573  7.293.066 ₫ - 93.667.573 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Heart Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Heart

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.88 crt - AAA

  17.323.836,00 ₫
  7.494.487  - 1.570.652.085  7.494.487 ₫ - 1.570.652.085 ₫
 11. Bông Tai Adimu Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Adimu

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  22.480.216,00 ₫
  8.927.415  - 3.079.796.390  8.927.415 ₫ - 3.079.796.390 ₫
 12. Bông Tai Hardwin Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Hardwin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  11.898.715,00 ₫
  5.866.896  - 75.025.982  5.866.896 ₫ - 75.025.982 ₫
 13. Bông Tai Romola Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Romola

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  18.652.403,00 ₫
  9.273.481  - 397.083.467  9.273.481 ₫ - 397.083.467 ₫
 14. Bông Tai Azhar Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Azhar

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.084 crt - AAA

  9.472.468,00 ₫
  4.983.347  - 56.614.202  4.983.347 ₫ - 56.614.202 ₫
 15. Bông Tai Delehsub Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Delehsub

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  15.180.391,00 ₫
  7.721.592  - 96.790.275  7.721.592 ₫ - 96.790.275 ₫
 16. Bông Tai Dahlotijan Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Dahlotijan

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.144 crt - AAA

  13.129.950,00 ₫
  6.510.362  - 81.001.021  6.510.362 ₫ - 81.001.021 ₫
 17. Bông Tai Hobson Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Hobson

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.896 crt - AAA

  27.856.132,00 ₫
  7.241.426  - 5.780.434.439  7.241.426 ₫ - 5.780.434.439 ₫
 18. Bông Tai Borys Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Borys

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  9.581.695,00 ₫
  4.931.437  - 75.107.086  4.931.437 ₫ - 75.107.086 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Bozelle Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  4.930.625,00 ₫
  2.609.551  - 125.543.475  2.609.551 ₫ - 125.543.475 ₫
 21. Bông Tai Darejani Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Darejani

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.4 crt - AAA

  12.526.228,00 ₫
  5.859.326  - 69.659.255  5.859.326 ₫ - 69.659.255 ₫
 22. Bông Tai Ausmus Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - AAA

  8.588.920,00 ₫
  4.623.222  - 56.073.473  4.623.222 ₫ - 56.073.473 ₫
 23. Bông Tai Cascata Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Cascata

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.38 crt - AAA

  14.396.065,00 ₫
  6.833.447  - 92.153.532  6.833.447 ₫ - 92.153.532 ₫
 24. Bông Tai Tic Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Tic

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  4.22 crt - AAA

  40.906.058,00 ₫
  10.544.192  - 218.940.688  10.544.192 ₫ - 218.940.688 ₫
 25. Bông Tai Shapentom Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Shapentom

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  7.585.327,00 ₫
  3.616.387  - 78.486.635  3.616.387 ₫ - 78.486.635 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Laconic Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Laconic

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.268 crt - AAA

  7.323.346,00 ₫
  3.636.935  - 60.493.922  3.636.935 ₫ - 60.493.922 ₫
 28. Bông Tai Demarcus Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Demarcus

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.372 crt - AAA

  26.825.504,00 ₫
  6.488.733  - 2.971.677.865  6.488.733 ₫ - 2.971.677.865 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 1.0 crt Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  2 crt - AAA

  18.102.214,00 ₫
  6.431.957  - 517.841.510  6.431.957 ₫ - 517.841.510 ₫
 30. Bông Tai Megrez Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.1 crt - AAA

  6.959.706,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 31. Bông Tai Vassar Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Vassar

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.6 crt - AAA

  7.088.399,00 ₫
  3.657.482  - 276.041.546  3.657.482 ₫ - 276.041.546 ₫
 32. Bông Tai Palazzo Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Palazzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  12.772.798,00 ₫
  5.130.154  - 1.735.912.023  5.130.154 ₫ - 1.735.912.023 ₫
 33. Bông Tai Didyma Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Didyma

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.288 crt - AAA

  13.079.664,00 ₫
  6.579.576  - 93.843.311  6.579.576 ₫ - 93.843.311 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  21.082.436,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 35. Bông Tai Dehan Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  12.979.628,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 36. Bông Tai Willys Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Willys

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  14.580.994,00 ₫
  7.589.114  - 86.665.145  7.589.114 ₫ - 86.665.145 ₫
 37. Bông Tai Nigella Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  17.737.222,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 38. Bông Tai Nairobi Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Nairobi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.17 crt - AAA

  9.979.671,00 ₫
  4.769.219  - 64.887.334  4.769.219 ₫ - 64.887.334 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Iselin Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Iselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  21.664.798,00 ₫
  8.932.823  - 2.072.150.102  8.932.823 ₫ - 2.072.150.102 ₫
 40. Bông Tai Talima Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Talima

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.036 crt - AAA

  5.785.245,00 ₫
  3.246.529  - 36.255.793  3.246.529 ₫ - 36.255.793 ₫
 41. Bông Tai Agnetz Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Agnetz

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.44 crt - AAA

  30.978.025,00 ₫
  10.373.052  - 1.753.026.065  10.373.052 ₫ - 1.753.026.065 ₫
 42. Bông Tai Aguilcourt Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Aguilcourt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.16 crt - AAA

  22.647.032,00 ₫
  6.131.853  - 5.340.565.880  6.131.853 ₫ - 5.340.565.880 ₫
 43. Bông Tai Befit Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Befit

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - AAA

  16.670.637,00 ₫
  8.083.880  - 99.223.547  8.083.880 ₫ - 99.223.547 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Anatolia Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Anatolia

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.14 crt - AAA

  9.634.687,00 ₫
  4.844.921  - 65.265.847  4.844.921 ₫ - 65.265.847 ₫
 46. Bông Tai Guertin Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Guertin

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.774.895,00 ₫
  2.691.742  - 29.050.599  2.691.742 ₫ - 29.050.599 ₫
 47. Bông Tai Bijou Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Bijou

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.1 crt - AAA

  12.840.931,00 ₫
  6.715.838  - 78.608.300  6.715.838 ₫ - 78.608.300 ₫
 48. Bông Tai Asley Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Asley

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.66 crt - AAA

  7.916.525,00 ₫
  3.061.871  - 61.196.870  3.061.871 ₫ - 61.196.870 ₫
 49. Bông Tai Katl Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Katl

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.288 crt - AAA

  23.330.511,00 ₫
  7.844.878  - 228.525.089  7.844.878 ₫ - 228.525.089 ₫
 50. Bông Tai Hargosie Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Hargosie

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.04 crt - AAA

  6.874.812,00 ₫
  3.862.959  - 41.581.965  3.862.959 ₫ - 41.581.965 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Thelma Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Thelma

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.262 crt - AAA

  18.779.205,00 ₫
  8.725.724  - 127.598.244  8.725.724 ₫ - 127.598.244 ₫
 52. Bông Tai Chung Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Chung

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  15.474.277,00 ₫
  7.286.307  - 100.994.434  7.286.307 ₫ - 100.994.434 ₫
 53. Bông Tai Janerica Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  16.498.144,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 54. Bông Tai Alastore Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Alastore

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.426 crt - AAA

  19.972.590,00 ₫
  7.455.554  - 3.256.790.121  7.455.554 ₫ - 3.256.790.121 ₫
 55. Bông Tai Mochia Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Mochia

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.26 crt - AAA

  25.989.540,00 ₫
  11.718.652  - 151.430.818  11.718.652 ₫ - 151.430.818 ₫
 56. Bông Tai Acte Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Acte

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  8.245.287,00 ₫
  3.842.411  - 61.521.305  3.842.411 ₫ - 61.521.305 ₫
 57. Bông Tai Chron Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Chron

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.8 crt - AAA

  8.771.955,00 ₫
  4.006.792  - 1.962.044.402  4.006.792 ₫ - 1.962.044.402 ₫
 58. Bông Tai Janebelle Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Janebelle

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.3 crt - AAA

  9.901.265,00 ₫
  4.958.473  - 335.386.425  4.958.473 ₫ - 335.386.425 ₫
 59. Bông Tai Nsia Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Nsia

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  9.258.069,00 ₫
  5.130.154  - 56.276.240  5.130.154 ₫ - 56.276.240 ₫
 60. Bông Tai Placida Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Placida

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.34 crt - AAA

  22.670.821,00 ₫
  8.136.601  - 1.880.556.713  8.136.601 ₫ - 1.880.556.713 ₫
 61. Bông Tai Hohlt Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Hohlt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.096 crt - AAA

  15.343.421,00 ₫
  8.536.740  - 93.802.753  8.536.740 ₫ - 93.802.753 ₫
 62. Bông Tai Snorlax Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Snorlax

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.3 crt - AAA

  8.094.964,00 ₫
  4.335.555  - 325.045.005  4.335.555 ₫ - 325.045.005 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Wonda Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Wonda

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  18.510.733,00 ₫
  8.934.985  - 123.961.843  8.934.985 ₫ - 123.961.843 ₫
 64. Bông Tai Liliana Đá Rhodolite

  Bông Tai GLAMIRA Liliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.336 crt - AAA

  17.422.248,00 ₫
  8.089.287  - 121.231.168  8.089.287 ₫ - 121.231.168 ₫

You’ve viewed 60 of 9253 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng