Đang tải...
Tìm thấy 10495 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Rolie Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  15.957.958,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 2. Bông Tai Melamas Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.253.904,00 ₫
  2.342.432  - 25.792.712  2.342.432 ₫ - 25.792.712 ₫
 3. Bông Tai Attoniac Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Attoniac

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  6.642.839,00 ₫
  3.493.101  - 36.715.415  3.493.101 ₫ - 36.715.415 ₫
 4. Bông Tai Ausmus Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - AAA

  9.589.266,00 ₫
  4.623.222  - 56.073.473  4.623.222 ₫ - 56.073.473 ₫
 5. Bông Tai Megrez Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  7.824.871,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 6. Bông Tai Irradiate Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Irradiate

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.128 crt - AAA

  12.603.554,00 ₫
  5.976.123  - 73.498.428  5.976.123 ₫ - 73.498.428 ₫
 7. Bông Tai Minuscolo Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.14 crt - AAA

  5.523.533,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 8. Bông Tai Brezza Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  5.199.906,00 ₫
  2.938.314  - 30.564.632  2.938.314 ₫ - 30.564.632 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Citions Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Citions

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.160.122,00 ₫
  4.501.558  - 47.502.932  4.501.558 ₫ - 47.502.932 ₫
 11. Bông Tai Vatosoa Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Vatosoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - AAA

  11.708.649,00 ₫
  6.022.356  - 75.688.375  6.022.356 ₫ - 75.688.375 ₫
 12. Bông Tai Bluitt Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Bluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.81 crt - AA

  34.328.373,00 ₫
  6.637.974  - 3.379.210.902  6.637.974 ₫ - 3.379.210.902 ₫
 13. Bông Tai Greatly Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Greatly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.25 crt - AAA

  11.892.764,00 ₫
  5.028.768  - 244.408.966  5.028.768 ₫ - 244.408.966 ₫
 14. Bông Tai Janebelle Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Janebelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  11.307.158,00 ₫
  4.958.473  - 335.386.425  4.958.473 ₫ - 335.386.425 ₫
 15. Bông Tai Hackle Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hackle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.348 crt - AAA

  18.023.808,00 ₫
  5.961.524  - 87.232.913  5.961.524 ₫ - 87.232.913 ₫
 16. Bông Tai Decharnes Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Decharnes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  11.289.313,00 ₫
  5.671.152  - 65.806.568  5.671.152 ₫ - 65.806.568 ₫
 17. Bông Tai Redviolet Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Redviolet

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.274 crt - AAA

  19.014.962,00 ₫
  7.805.946  - 99.777.794  7.805.946 ₫ - 99.777.794 ₫
 18. Bông Tai Shavon Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Shavon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  6.9 crt - AA

  111.904.702,00 ₫
  24.073.202  - 4.406.661.349  24.073.202 ₫ - 4.406.661.349 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Moccasin Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Moccasin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.893.391,00 ₫
  3.246.529  - 32.849.208  3.246.529 ₫ - 32.849.208 ₫
 21. Bông Tai Milorad Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Milorad

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.388 crt - AAA

  16.769.320,00 ₫
  7.603.984  - 99.426.323  7.603.984 ₫ - 99.426.323 ₫
 22. Bông Tai Dianas Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Dianas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  7.032.433,00 ₫
  3.719.125  - 39.513.679  3.719.125 ₫ - 39.513.679 ₫
 23. Bông Tai Eusem Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Eusem

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  6.824.525,00 ₫
  3.739.673  - 41.284.567  3.739.673 ₫ - 41.284.567 ₫
 24. Bông Tai Puflash Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Puflash

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.228 crt - AAA

  12.608.690,00 ₫
  5.190.987  - 67.699.122  5.190.987 ₫ - 67.699.122 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.78 crt - AA

  36.545.898,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Anthan Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Anthan

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.059.470,00 ₫
  3.719.125  - 45.650.940  3.719.125 ₫ - 45.650.940 ₫
 28. Bông Tai Athilda Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Athilda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.42 crt - AA

  36.990.378,00 ₫
  7.702.667  - 2.199.910.569  7.702.667 ₫ - 2.199.910.569 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Levonia Ø4 mm Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Levonia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Hồng

  0.016 crt - AAA

  8.743.567,00 ₫
  4.542.113  - 50.071.389  4.542.113 ₫ - 50.071.389 ₫
 30. Bông Tai Chassepot Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Chassepot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.14 crt - AAA

  8.038.188,00 ₫
  4.130.078  - 54.113.332  4.130.078 ₫ - 54.113.332 ₫
 31. Bông Tai Aesclin Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Aesclin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  10.568.524,00 ₫
  5.880.414  - 60.534.476  5.880.414 ₫ - 60.534.476 ₫
 32. Bông Tai Cemoul Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Cemoul

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.4 crt - AAA

  10.371.428,00 ₫
  4.684.054  - 55.465.153  4.684.054 ₫ - 55.465.153 ₫
 33. Bông Tai Andover Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Andover

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - AAA

  12.822.546,00 ₫
  4.458.840  - 76.364.278  4.458.840 ₫ - 76.364.278 ₫
 34. Bông Tai Unspoken Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Unspoken

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.24 crt - AAA

  7.425.002,00 ₫
  3.274.106  - 56.492.533  3.274.106 ₫ - 56.492.533 ₫
 35. Bông Tai Tezol Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Tezol

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  13.485.479,00 ₫
  6.349.225  - 79.284.210  6.349.225 ₫ - 79.284.210 ₫
 36. Bông Tai Arachad Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Arachad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.144 crt - AAA

  13.803.157,00 ₫
  6.772.615  - 80.379.185  6.772.615 ₫ - 80.379.185 ₫
 37. Bông Tai Alizathly Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alizathly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.48 crt - AAA

  13.108.862,00 ₫
  6.204.851  - 101.846.079  6.204.851 ₫ - 101.846.079 ₫
 38. Bông Tai Nald Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nald

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  7.320.371,00 ₫
  4.027.340  - 44.123.385  4.027.340 ₫ - 44.123.385 ₫
 39. Bông Tai Thorin Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Thorin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  9.152.088,00 ₫
  4.481.281  - 62.710.905  4.481.281 ₫ - 62.710.905 ₫
 40. Bông Tai Romola Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Romola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAA

  19.382.387,00 ₫
  9.273.481  - 397.083.467  9.273.481 ₫ - 397.083.467 ₫
 41. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.984 crt - AA

  38.709.892,00 ₫
  7.441.766  - 3.407.247.638  7.441.766 ₫ - 3.407.247.638 ₫
 42. Bông Tai Mecoher Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mecoher

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.866.279,00 ₫
  2.650.647  - 28.645.052  2.650.647 ₫ - 28.645.052 ₫
 43. Bông Tai Vriller Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Vriller

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.618.355,00 ₫
  2.506.813  - 26.144.184  2.506.813 ₫ - 26.144.184 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Capeliny Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Capeliny

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.84 crt - AAA

  13.976.191,00 ₫
  5.555.978  - 135.695.644  5.555.978 ₫ - 135.695.644 ₫
 46. Bông Tai Agamic Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Agamic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - AAA

  14.994.379,00 ₫
  5.342.390  - 92.410.377  5.342.390 ₫ - 92.410.377 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Bông Tai Noss C Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Noss C

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.096 crt - AA

  22.337.465,00 ₫
  6.488.733  - 2.037.894.997  6.488.733 ₫ - 2.037.894.997 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Xilli Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Xilli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  10.462.541,00 ₫
  5.301.294  - 70.213.500  5.301.294 ₫ - 70.213.500 ₫
 49. Bông Tai Lisette Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lisette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  2.334 crt - AA

  39.968.975,00 ₫
  11.620.240  - 1.879.678.039  11.620.240 ₫ - 1.879.678.039 ₫
 50. Chữ viết tắt
  Bông Tai Vanita N Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Vanita N

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  8.498.617,00 ₫
  4.339.340  - 46.286.295  4.339.340 ₫ - 46.286.295 ₫
 51. Bông Tai Dyrme Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Dyrme

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.207.782,00 ₫
  5.008.491  - 55.438.115  5.008.491 ₫ - 55.438.115 ₫
  Mới

 52. Bông Tai Atria Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Atria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  5.134.749,00 ₫
  2.712.290  - 32.119.227  2.712.290 ₫ - 32.119.227 ₫
 53. Bông Tai Planta Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.5 crt - AA

  14.612.086,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 54. Bông Tai Melvita Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Melvita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  18.121.139,00 ₫
  7.097.052  - 364.599.244  7.097.052 ₫ - 364.599.244 ₫
 55. Bông Tai Magali Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.596 crt - AA

  16.574.658,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 56. Bông Tai Mevente Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mevente

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  21.128.937,00 ₫
  8.516.462  - 314.081.745  8.516.462 ₫ - 314.081.745 ₫
 57. Bông Tai Theodoroi Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Theodoroi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  7.422.028,00 ₫
  3.945.150  - 41.744.186  3.945.150 ₫ - 41.744.186 ₫
 58. Bông Tai Vivianate Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Vivianate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - AAA

  7.934.639,00 ₫
  4.273.912  - 49.098.083  4.273.912 ₫ - 49.098.083 ₫
  Mới

 59. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Lanitra Ø8 mm Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lanitra Ø8 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  14.585.050,00 ₫
  6.926.723  - 78.486.641  6.926.723 ₫ - 78.486.641 ₫
 60. Bông Tai Mittie Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mittie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  10.183.796,00 ₫
  5.211.264  - 59.142.101  5.211.264 ₫ - 59.142.101 ₫
 61. Bông Tai Nigella Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.79 crt - AA

  32.039.472,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 62. Bông Tai Crete Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Crete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  7.509.626,00 ₫
  4.027.340  - 46.664.806  4.027.340 ₫ - 46.664.806 ₫
 63. Bông Tai Torpedo Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Torpedo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  9.683.353,00 ₫
  4.785.441  - 65.752.500  4.785.441 ₫ - 65.752.500 ₫
 64. Bông Tai Pascal Đá Sapphire Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Pascal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  9.116.940,00 ₫
  3.924.602  - 65.063.069  3.924.602 ₫ - 65.063.069 ₫

You’ve viewed 60 of 10495 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng