Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Blaar
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Blaar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.074.991,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Ornike
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Ornike

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  14.266.291,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Halaale
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Halaale

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  17.029.949,00 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Senkulpa
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Senkulpa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.504 crt - AAA

  17.628.535,00 ₫
 5. Bông Tai GLAMIRA Ursulare
  Mới

 6. Bông Tai GLAMIRA Trail
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Trail

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.516 crt - AAA

  20.758.539,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Inglenook
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inglenook

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  13.566.588,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Inuree
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Inuree

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  12.944.751,00 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Lilt - B
  Mới

 11. Bông Tai GLAMIRA Lilt SET
  Mới

 12. Bông Tai GLAMIRA Schittering
  Mới

 13. Bông Tai GLAMIRA Somriure
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Somriure

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.382.742,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Tikslas
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Tikslas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  15.831.157,00 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Catastrophe
  Mới

 16. Bông Tai GLAMIRA Cautleya
  Mới

 17. Bông Tai GLAMIRA Engkanto
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Engkanto

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  16.326.463,00 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Intent
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Intent

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  15.105.229,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Jilmayuu
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Jilmayuu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.880.059,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Ndoto
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Ndoto

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  17.411.434,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Boncas
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Boncas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  12.885.002,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Cineraria
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Cineraria

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.084.259,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Ficoide
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Ficoide

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.140.884,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Nilyti
  Mới

  Bông Tai GLAMIRA Nilyti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  11.756.232,00 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng