Đang tải...
Tìm thấy 2263 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  13.970.027,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 2. Bông tai nữ Chiotta

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  7.472.793,00 ₫
  3.957.716  - 57.792.175  3.957.716 ₫ - 57.792.175 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  16.114.451,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedasri Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.6 crt - AAA

  25.209.785,00 ₫
  5.094.315  - 375.550.104  5.094.315 ₫ - 375.550.104 ₫
 5. Bông tai nữ Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  22.742.719,00 ₫
  9.464.105  - 309.564.565  9.464.105 ₫ - 309.564.565 ₫
 6. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  12.313.242,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  37.661.423,00 ₫
  10.717.873  - 3.577.610.400  10.717.873 ₫ - 3.577.610.400 ₫
 8. Bông tai nữ Vanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.852 crt - AAA

  19.369.434,00 ₫
  8.354.676  - 302.984.407  8.354.676 ₫ - 302.984.407 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Avalia Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Avalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  2.5 crt - AAA

  36.311.714,00 ₫
  5.136.768  - 710.289.085  5.136.768 ₫ - 710.289.085 ₫
 11. Bông tai nữ Geoffrey

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  10.959.852,00 ₫
  5.448.086  - 79.711.878  5.448.086 ₫ - 79.711.878 ₫
 12. Bông tai nữ Adimu

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  35.629.357,00 ₫
  10.320.233  - 3.235.187.494  10.320.233 ₫ - 3.235.187.494 ₫
 13. Bông tai nữ Thoman

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  12.318.336,00 ₫
  5.837.235  - 309.974.937  5.837.235 ₫ - 309.974.937 ₫
 14. Bông tai nữ Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  22.209.515,00 ₫
  8.994.296  - 1.852.434.610  8.994.296 ₫ - 1.852.434.610 ₫
 15. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  0.724 crt - AAA

  9.001.370,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 16. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  13.521.161,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 17. Bông tai nữ Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  25.982.706,00 ₫
  7.842.415  - 340.271.968  7.842.415 ₫ - 340.271.968 ₫
 18. Bông tai nữ Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  12.149.375,00 ₫
  5.705.632  - 474.790.196  5.705.632 ₫ - 474.790.196 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Albergo

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  8.696.278,00 ₫
  4.299.036  - 64.796.860  4.299.036 ₫ - 64.796.860 ₫
 21. Bông tai nữ Aliste

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  9.368.727,00 ₫
  4.219.791  - 74.617.567  4.219.791 ₫ - 74.617.567 ₫
 22. Bông tai nữ Anorthite

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  8.659.203,00 ₫
  4.584.883  - 64.584.595  4.584.883 ₫ - 64.584.595 ₫
 23. Bông tai nữ Alba

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  12.594.278,00 ₫
  6.792.420  - 119.829.614  6.792.420 ₫ - 119.829.614 ₫
 24. Bông tai nữ Sambava

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.24 crt - AAA

  32.723.615,00 ₫
  6.452.799  - 3.566.813.277  6.452.799 ₫ - 3.566.813.277 ₫
 25. Bông tai nữ Ruchba

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  10.126.648,00 ₫
  5.327.804  - 76.428.875  5.327.804 ₫ - 76.428.875 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Allusif

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  14.738.985,00 ₫
  7.174.494  - 502.214.597  7.174.494 ₫ - 502.214.597 ₫
 28. Bông tai nữ Copra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  2.04 crt - AAA

  20.150.280,00 ₫
  7.295.059  - 277.810.000  7.295.059 ₫ - 277.810.000 ₫
 29. Bông tai nữ Lagneia

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - AAA

  9.575.896,00 ₫
  3.979.226  - 70.740.228  3.979.226 ₫ - 70.740.228 ₫
 30. Bông tai nữ Clung

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  17.001.144,00 ₫
  8.736.750  - 112.343.800  8.736.750 ₫ - 112.343.800 ₫
 31. Bông tai nữ Viana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  22.041.969,00 ₫
  9.602.784  - 549.931.348  9.602.784 ₫ - 549.931.348 ₫
 32. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  33.256.538,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 33. Bông tai nữ Kenys

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  11.069.097,00 ₫
  5.566.954  - 78.381.700  5.566.954 ₫ - 78.381.700 ₫
 34. Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  15.285.208,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedra Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Vedra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  6.434.685,00 ₫
  3.620.359  - 41.631.874  3.620.359 ₫ - 41.631.874 ₫
 36. Bông tai nữ Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  18.661.041,00 ₫
  5.071.673  - 2.118.555.991  5.071.673 ₫ - 2.118.555.991 ₫
 37. Bông tai nữ Lundi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  8.813.447,00 ₫
  4.180.168  - 71.730.785  4.180.168 ₫ - 71.730.785 ₫
 38. Bông tai nữ Sirene

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  17.815.668,00 ₫
  7.722.982  - 403.483.934  7.722.982 ₫ - 403.483.934 ₫
 39. Bông tai nữ Inna

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  22.990.360,00 ₫
  10.757.495  - 174.352.940  10.757.495 ₫ - 174.352.940 ₫
 40. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Pear Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Wayna - Pear

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.66 crt - AAA

  20.644.429,00 ₫
  8.399.960  - 1.835.764.883  8.399.960 ₫ - 1.835.764.883 ₫
 41. Bông tai nữ Canruba

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  20.504.618,00 ₫
  7.726.378  - 2.493.016.482  7.726.378 ₫ - 2.493.016.482 ₫
 42. Bông tai nữ Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  21.817.819,00 ₫
  5.334.880  - 2.144.282.288  5.334.880 ₫ - 2.144.282.288 ₫
 43. Bông tai nữ Knapp

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  2.23 crt - AAA

  38.200.855,00 ₫
  7.790.057  - 5.719.571.946  7.790.057 ₫ - 5.719.571.946 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  14.723.136,00 ₫
  8.196.187  - 91.612.769  8.196.187 ₫ - 91.612.769 ₫
 46. Bông tai nữ Ilaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  14.695.399,00 ₫
  6.538.836  - 169.923.716  6.538.836 ₫ - 169.923.716 ₫
 47. Bông tai nữ Beacham

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  24.681.390,00 ₫
  5.688.651  - 1.640.539.388  5.688.651 ₫ - 1.640.539.388 ₫
 48. Bông tai nữ Luciana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  14.040.216,00 ₫
  7.675.435  - 128.107.882  7.675.435 ₫ - 128.107.882 ₫
 49. Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.33 crt - AAA

  7.689.868,00 ₫
  3.032.815  - 902.811.757  3.032.815 ₫ - 902.811.757 ₫
 50. Bông tai nữ Gwenna

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  30.988.719,00 ₫
  13.581.444  - 596.063.207  13.581.444 ₫ - 596.063.207 ₫
 51. Bông tai nữ Alair

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  25.938.553,00 ₫
  11.207.493  - 206.546.182  11.207.493 ₫ - 206.546.182 ₫
 52. Bông tai nữ Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  17.523.312,00 ₫
  5.343.370  - 212.602.760  5.343.370 ₫ - 212.602.760 ₫
 53. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Oval Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.72 crt - AAA

  20.432.166,00 ₫
  7.409.398  - 2.485.488.216  7.409.398 ₫ - 2.485.488.216 ₫
 54. Bông tai nữ Ekvilibro

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.66 crt - AAA

  15.898.790,00 ₫
  6.031.668  - 1.808.595.196  6.031.668 ₫ - 1.808.595.196 ₫
 55. Bông tai nữ Terlan

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  14.298.892,00 ₫
  7.068.362  - 137.192.740  7.068.362 ₫ - 137.192.740 ₫
 56. Bông tai nữ Leroy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  4.25 crt - AAA

  50.048.534,00 ₫
  13.253.710  - 2.745.340.757  13.253.710 ₫ - 2.745.340.757 ₫
 57. Bông tai nữ Marzia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  14.707.570,00 ₫
  7.072.607  - 131.928.614  7.072.607 ₫ - 131.928.614 ₫
 58. Bông tai nữ Fiamma

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAA

  17.700.198,00 ₫
  7.793.453  - 134.249.360  7.793.453 ₫ - 134.249.360 ₫
 59. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Round Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  24.456.392,00 ₫
  7.781.566  - 2.144.947.378  7.781.566 ₫ - 2.144.947.378 ₫
 60. Bông tai nữ Norma

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  1.578 crt - AAA

  27.652.509,00 ₫
  7.381.096  - 374.630.295  7.381.096 ₫ - 374.630.295 ₫
 61. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.88 crt - AAA

  20.951.219,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 62. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  12.146.544,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 63. Bông tai nữ Kastra

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.438 crt - AAA

  9.854.668,00 ₫
  4.669.788  - 74.207.190  4.669.788 ₫ - 74.207.190 ₫
 64. Bông tai nữ Derhs

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.8 crt - AAA

  15.697.282,00 ₫
  7.399.209  - 549.053.994  7.399.209 ₫ - 549.053.994 ₫

You’ve viewed 60 of 2263 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng