Đang tải...
Tìm thấy 582 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Nigella Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  16.493.548,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 2. Bông Tai Beacham Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Beacham

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  12.198.547,00 ₫
  5.049.045  - 1.563.338.744  5.049.045 ₫ - 1.563.338.744 ₫
 3. Bông Tai Oak Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.88 crt - AAA

  11.078.971,00 ₫
  4.825.995  - 1.538.613.967  4.825.995 ₫ - 1.538.613.967 ₫
 4. Bông Tai Hartwick Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.88 crt - AAA

  8.953.910,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 5. Bông Tai Ouate Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ouate

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  17.351.143,00 ₫
  6.945.648  - 1.584.751.564  6.945.648 ₫ - 1.584.751.564 ₫
 6. Bông Tai Yhtos Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Yhtos

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Ngọc Trai Đen

  0.88 crt - AAA

  14.266.562,00 ₫
  6.384.913  - 1.556.863.530  6.384.913 ₫ - 1.556.863.530 ₫
 7. Bông Tai Fluor Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Fluor

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.53 crt - AAA

  15.319.357,00 ₫
  6.123.742  - 4.168.497.780  6.123.742 ₫ - 4.168.497.780 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Lea Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lea

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  17.713.700,00 ₫
  7.153.828  - 2.058.604.868  7.153.828 ₫ - 2.058.604.868 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Loralty Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Loralty

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  14.676.702,00 ₫
  6.340.033  - 2.031.203.485  6.340.033 ₫ - 2.031.203.485 ₫
 11. Bông Tai Dehan Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  12.330.755,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 0.86 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.72 crt - AAA

  12.689.799,00 ₫
  5.537.052  - 337.630.448  5.537.052 ₫ - 337.630.448 ₫
 13. Bông Tai Elda Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  10.462.000,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  19.838.762,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.8 crt - AAA

  10.048.344,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 16. Bông Tai Bluitt Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Bluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.81 crt - AAA

  16.511.392,00 ₫
  6.637.974  - 3.379.210.902  6.637.974 ₫ - 3.379.210.902 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.0 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  2 crt - AAA

  14.901.105,00 ₫
  5.588.421  - 509.730.590  5.588.421 ₫ - 509.730.590 ₫
 18. Bông Tai Yumanjer Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Yumanjer

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.852 crt - AAA

  28.390.641,00 ₫
  10.884.039  - 4.276.305.383  10.884.039 ₫ - 4.276.305.383 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Aggie Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  15.086.304,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 21. Bông Tai Cheops Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Cheops

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  23.411.890,00 ₫
  8.970.674  - 2.126.628.430  8.970.674 ₫ - 2.126.628.430 ₫
 22. Bông Tai Celio Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Celio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  12.126.630,00 ₫
  5.332.927  - 2.016.603.835  5.332.927 ₫ - 2.016.603.835 ₫
 23. Bông Tai Gallinule Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.88 crt - AAA

  11.008.136,00 ₫
  4.785.441  - 1.538.208.420  4.785.441 ₫ - 1.538.208.420 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Iselin Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Iselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  20.691.488,00 ₫
  8.932.823  - 2.072.150.102  8.932.823 ₫ - 2.072.150.102 ₫
 25. Bông Tai Berceste Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  14.351.996,00 ₫
  4.639.444  - 2.043.140.056  4.639.444 ₫ - 2.043.140.056 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 0.86 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.72 crt - AAA

  12.264.787,00 ₫
  5.277.503  - 335.197.170  5.277.503 ₫ - 335.197.170 ₫
 28. Bông Tai Borofline Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Borofline

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.736 crt - AAA

  30.696.305,00 ₫
  10.679.644  - 4.118.358.793  10.679.644 ₫ - 4.118.358.793 ₫
 29. Bông Tai Janerica Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  15.849.271,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 30. Bông Tai Melinda Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  12.657.895,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 31. Bông Tai Vana Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Vana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.588 crt - AAA

  34.350.274,00 ₫
  14.560.718  - 2.828.168.698  14.560.718 ₫ - 2.828.168.698 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 1.0 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  2 crt - AAA

  16.317.812,00 ₫
  6.431.957  - 517.841.510  6.431.957 ₫ - 517.841.510 ₫
 33. Bông Tai Radio Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Radio

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.6 crt - AAA

  13.043.975,00 ₫
  5.393.759  - 3.346.970.001  5.393.759 ₫ - 3.346.970.001 ₫
 34. Bông Tai Chiquita Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Chiquita

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.39 crt - AAA

  19.302.360,00 ₫
  8.329.911  - 3.057.950.987  8.329.911 ₫ - 3.057.950.987 ₫
 35. Bông Tai Melorin Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Melorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.34 crt - AAA

  21.880.278,00 ₫
  8.190.403  - 1.879.745.625  8.190.403 ₫ - 1.879.745.625 ₫
 36. Bông Tai Nora Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nora

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.86 crt - AAA

  14.504.211,00 ₫
  5.126.099  - 603.979.449  5.126.099 ₫ - 603.979.449 ₫
 37. Bông Tai Kaley Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Kaley

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  11.28 crt - AAA

  75.773.267,00 ₫
  12.069.044  - 11.573.792.274  12.069.044 ₫ - 11.573.792.274 ₫
 38. Bông Tai Ermenegilda Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ermenegilda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.4 crt - AAA

  27.971.037,00 ₫
  6.567.138  - 1.063.895.494  6.567.138 ₫ - 1.063.895.494 ₫
 39. Bông Tai Katarina Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  25.891.398,00 ₫
  9.746.618  - 2.995.970.061  9.746.618 ₫ - 2.995.970.061 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saturnina Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Saturnina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  23.198.842,00 ₫
  9.954.798  - 3.421.968.951  9.954.798 ₫ - 3.421.968.951 ₫
 41. Bông Tai Miyoko Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Miyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  5.03 crt - AAA

  35.045.107,00 ₫
  11.275.796  - 1.129.634.477  11.275.796 ₫ - 1.129.634.477 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.67 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.67 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  3.34 crt - AAA

  19.160.959,00 ₫
  7.191.139  - 982.272.632  7.191.139 ₫ - 982.272.632 ₫
 43. Bông Tai Norma Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Norma

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.578 crt - AAA

  16.897.743,00 ₫
  6.488.733  - 351.067.532  6.488.733 ₫ - 351.067.532 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Mihaella Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mihaella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.58 crt - AAA

  18.479.913,00 ₫
  6.888.872  - 2.073.204.523  6.888.872 ₫ - 2.073.204.523 ₫
 46. Bông Tai Monquita Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Monquita

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.72 crt - AAA

  19.932.306,00 ₫
  7.318.209  - 2.088.182.678  7.318.209 ₫ - 2.088.182.678 ₫
 47. Bông Tai Sarmilla Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Sarmilla

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.224 crt - AAA

  16.037.715,00 ₫
  7.171.132  - 245.693.198  7.171.132 ₫ - 245.693.198 ₫
 48. Bông Tai Halnesy Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Halnesy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.264 crt - AAA

  22.978.767,00 ₫
  9.780.684  - 468.432.499  9.780.684 ₫ - 468.432.499 ₫
 49. Bông Tai Thebes Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Thebes

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.068 crt - AAA

  25.490.448,00 ₫
  9.032.317  - 682.858.123  9.032.317 ₫ - 682.858.123 ₫
 50. Bông Tai Mandarin Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mandarin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.52 crt - AAA

  13.836.412,00 ₫
  5.341.849  - 2.042.504.701  5.341.849 ₫ - 2.042.504.701 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nahalia 8x6 mm Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 8x6 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  3.6 crt - AAA

  20.084.792,00 ₫
  5.229.918  - 1.284.552.996  5.229.918 ₫ - 1.284.552.996 ₫
 52. Bông Tai Ayame Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ayame

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.8 crt - AAA

  18.123.573,00 ₫
  8.394.798  - 310.837.379  8.394.798 ₫ - 310.837.379 ₫
 53. Bông Tai Benian Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.86 crt - AAA

  15.425.070,00 ₫
  5.688.456  - 4.845.475.486  5.688.456 ₫ - 4.845.475.486 ₫
 54. Bông Tai Raika Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Raika

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  13.897.514,00 ₫
  6.177.544  - 218.710.881  6.177.544 ₫ - 218.710.881 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 1.67 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 1.67 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  3.34 crt - AAA

  20.188.071,00 ₫
  7.502.598  - 988.153.045  7.502.598 ₫ - 988.153.045 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanellie Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hanellie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.94 crt - AAA

  17.121.604,00 ₫
  5.684.130  - 5.320.978.012  5.684.130 ₫ - 5.320.978.012 ₫
 57. Bông Tai Hanzila Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hanzila

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  15.954.713,00 ₫
  6.471.430  - 1.579.574.094  6.471.430 ₫ - 1.579.574.094 ₫
 58. Bông Tai Palmira Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Palmira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  26.161.220,00 ₫
  10.230.569  - 627.825.544  10.230.569 ₫ - 627.825.544 ₫
 59. Bông Tai Luigia Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Luigia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.52 crt - AAA

  14.721.855,00 ₫
  5.999.915  - 467.729.561  5.999.915 ₫ - 467.729.561 ₫
 60. Bông Tai Lucille Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.432 crt - AAA

  19.115.537,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 61. Bông Tai Ravenna Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Ravenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  16.198.311,00 ₫
  6.986.203  - 232.634.622  6.986.203 ₫ - 232.634.622 ₫
 62. Bông Tai Rossella Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Rossella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.3 crt - AAA

  21.281.963,00 ₫
  7.267.381  - 406.356.951  7.267.381 ₫ - 406.356.951 ₫
 63. Bông Tai Santaron Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Santaron

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.72 crt - AAA

  17.357.090,00 ₫
  6.226.480  - 240.285.919  6.226.480 ₫ - 240.285.919 ₫
 64. Bông Tai Nazaria Đá Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nazaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  20.537.111,00 ₫
  6.264.331  - 593.408.221  6.264.331 ₫ - 593.408.221 ₫

You’ve viewed 60 of 582 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng