Đang tải...
Tìm thấy 10933 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Khos Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Khos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  6.446.016,00 ₫
  3.739.673  - 42.095.659  3.739.673 ₫ - 42.095.659 ₫
 2. Bông Tai Suylau Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Suylau

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  9.846.111,00 ₫
  5.637.087  - 61.724.075  5.637.087 ₫ - 61.724.075 ₫
  Mới

 3. Bông Tai Thorin Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Thorin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  7.827.305,00 ₫
  4.481.281  - 62.710.905  4.481.281 ₫ - 62.710.905 ₫
 4. Bông Tai Brendsre Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Brendsre

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  9.739.859,00 ₫
  5.576.255  - 89.936.549  5.576.255 ₫ - 89.936.549 ₫
 5. Bông Tai Ayra Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Ayra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.014 crt - AAAAA

  29.502.920,00 ₫
  14.638.853  - 250.397.528  14.638.853 ₫ - 250.397.528 ₫
 6. Bông Tai Gargo Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Gargo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  4.869.794  - 63.332.740  4.869.794 ₫ - 63.332.740 ₫
 7. Bông Tai Kalender Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Kalender

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAAAA

  7.614.799,00 ₫
  4.417.746  - 45.677.982  4.417.746 ₫ - 45.677.982 ₫
 8. Bông Tai Minuscolo Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.14 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Orleans Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Orleans

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  7.579.380,00 ₫
  4.397.198  - 104.360.462  4.397.198 ₫ - 104.360.462 ₫
 11. Bông Tai Sipho Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Sipho

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.13 crt - AAAAA

  10.235.705,00 ₫
  5.860.137  - 64.251.975  5.860.137 ₫ - 64.251.975 ₫
 12. Bông Tai Nabegu Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  9.421.099,00 ₫
  5.393.759  - 67.996.515  5.393.759 ₫ - 67.996.515 ₫
 13. Bông Tai Dansereaud Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  4.250.119,00 ₫
  2.465.718  - 28.550.421  2.465.718 ₫ - 28.550.421 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Mangata Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Mangata

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.248 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 78.040.535  6.365.447 ₫ - 78.040.535 ₫
 15. Bông Tai Sortir Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Sortir

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.96 crt - AAAAA

  13.175.373,00 ₫
  7.040.275  - 848.456.014  7.040.275 ₫ - 848.456.014 ₫
 16. Bông Tai Shalev Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Shalev

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  6.977.281,00 ₫
  4.047.888  - 57.844.357  4.047.888 ₫ - 57.844.357 ₫
 17. Bông Tai Atalanti Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Atalanti

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.086 crt - AAAAA

  12.360.767,00 ₫
  6.793.704  - 78.121.647  6.793.704 ₫ - 78.121.647 ₫
 18. Bông Tai Biasdo Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Biasdo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.130.154  - 69.199.635  5.130.154 ₫ - 69.199.635 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Ecateri Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 21. Bông Tai Planta Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  9.421.099,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 22. Bông Tai Laconic Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Laconic

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.268 crt - AAAAA

  6.268.927,00 ₫
  3.636.935  - 60.493.922  3.636.935 ₫ - 60.493.922 ₫
 23. Bông Tai Whitley Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 24. Bông Tai Lincolnn Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Lincolnn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.32 crt - AAAAA

  7.614.799,00 ₫
  4.068.976  - 69.929.624  4.068.976 ₫ - 69.929.624 ₫
 25. Bông Tai Amandier Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  4.852.220,00 ₫
  2.815.028  - 34.457.875  2.815.028 ₫ - 34.457.875 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Nora Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Nora

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.86 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  5.126.099  - 603.979.449  5.126.099 ₫ - 603.979.449 ₫
 28. Bông Tai Nicky Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Nicky

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  7.224.123  - 369.668.567  7.224.123 ₫ - 369.668.567 ₫
 29. Bông Tai Mare Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Mare

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.064 crt - AAAAA

  9.244.012,00 ₫
  4.939.548  - 58.547.304  4.939.548 ₫ - 58.547.304 ₫
 30. Bông Tai Apsuvai Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  3.102.696  - 40.270.703  3.102.696 ₫ - 40.270.703 ₫
 31. Bông Tai Stricklin Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Stricklin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.14 crt - AAAAA

  7.154.368,00 ₫
  4.150.626  - 54.316.102  4.150.626 ₫ - 54.316.102 ₫
 32. Bông Tai Acrostiche Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Acrostiche

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.742 crt - AAAAA

  17.283.822,00 ₫
  8.575.942  - 164.327.176  8.575.942 ₫ - 164.327.176 ₫
 33. Bông Tai Eston Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Eston

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  10.235.705,00 ₫
  5.860.137  - 72.660.293  5.860.137 ₫ - 72.660.293 ₫
 34. Bông Tai Demarcus Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Demarcus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  3.372 crt - AAAAA

  11.333.654,00 ₫
  6.488.733  - 2.971.677.865  6.488.733 ₫ - 2.971.677.865 ₫
 35. Bông Tai Stacy Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Stacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.564 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  6.121.038  - 728.373.883  6.121.038 ₫ - 728.373.883 ₫
 36. Bông Tai Maturiyej Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Maturiyej

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Trai Đen

  0.07 crt - AAAAA

  9.881.530,00 ₫
  5.657.364  - 62.521.652  5.657.364 ₫ - 62.521.652 ₫
 37. Bông Tai Janerica Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.98 crt - AAAAA

  12.821.196,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 38. Bông Tai Mariya Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.772 crt - AAAAA

  14.450.409,00 ₫
  7.721.592  - 1.760.285.333  7.721.592 ₫ - 1.760.285.333 ₫
 39. Bông Tai Ejkero Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Ejkero

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.6 crt - AAAAA

  17.921.341,00 ₫
  9.576.289  - 228.051.950  9.576.289 ₫ - 228.051.950 ₫
 40. Bông Tai Selkano Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Selkano

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.048 crt - AAAAA

  6.516.850,00 ₫
  3.482.286  - 42.933.781  3.482.286 ₫ - 42.933.781 ₫
 41. Bông Tai Joshi Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Joshi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  6.375.180,00 ₫
  3.698.578  - 85.705.355  3.698.578 ₫ - 85.705.355 ₫
 42. Bông Tai Evita Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.056 crt - AAAAA

  4.391.790,00 ₫
  2.547.909  - 30.064.463  2.547.909 ₫ - 30.064.463 ₫
 43. Bông Tai Forsyth Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  4.639.714,00 ₫
  2.691.742  - 29.050.599  2.691.742 ₫ - 29.050.599 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Mahsa Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Mahsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.96 crt - AAAAA

  44.626.266,00 ₫
  20.439.511  - 339.847.429  20.439.511 ₫ - 339.847.429 ₫
 46. Bông Tai Kaisa Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Kaisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.442 crt - AAAAA

  9.314.846,00 ₫
  4.977.399  - 80.149.374  4.977.399 ₫ - 80.149.374 ₫
 47. Bông Tai Lavone Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Lavone

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.308 crt - AAAAA

  7.402.292,00 ₫
  4.294.459  - 62.116.102  4.294.459 ₫ - 62.116.102 ₫
 48. Bông Tai Hartwick Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.88 crt - AAAAA

  6.304.344,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 49. Bông Tai Alissa Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Alissa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  7.154.368,00 ₫
  4.150.626  - 51.666.535  4.150.626 ₫ - 51.666.535 ₫
 50. Bông Tai Attoniac Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Attoniac

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.05 crt - AAAAA

  6.021.003,00 ₫
  3.493.101  - 36.715.415  3.493.101 ₫ - 36.715.415 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAAAA

  15.512.940,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 52. Bông Tai Assuming Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.130.154  - 69.929.617  5.130.154 ₫ - 69.929.617 ₫
 53. Bông Tai Megrez Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.446.016,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 54. Bông Tai Valerie Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Valerie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  6.814 crt - AAAAA

  15.477.521,00 ₫
  9.451.921  - 3.485.734.278  9.451.921 ₫ - 3.485.734.278 ₫
 55. Bông Tai Majella Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Majella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.664 crt - AAAAA

  11.050.312,00 ₫
  6.579.575  - 121.934.114  6.579.575 ₫ - 121.934.114 ₫
 56. Bông Tai Selena Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Selena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.512 crt - AAAAA

  8.075.229,00 ₫
  4.931.437  - 448.047.068  4.931.437 ₫ - 448.047.068 ₫
 57. Bông Tai Inna Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski & Swarovsky Crystall

  0.67 crt - AAAAA

  17.177.570,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 58. Bông Tai Aggie Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.6 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 59. Bông Tai Anatola Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.724 crt - AAAAA

  5.170.980,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 60. Bông Tai Habriel Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Habriel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.228 crt - AAAAA

  16.540.052,00 ₫
  8.838.195  - 121.406.909  8.838.195 ₫ - 121.406.909 ₫
 61. Bông Tai Beacham Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Beacham

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.072 crt - AAAAA

  8.818.999,00 ₫
  5.049.045  - 1.563.338.744  5.049.045 ₫ - 1.563.338.744 ₫
 62. Bông Tai Kanisha Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.33 crt - AAAAA

  4.675.131,00 ₫
  2.712.290  - 860.622.389  2.712.290 ₫ - 860.622.389 ₫
 63. Bông Tai Alice Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.226 crt - AAAAA

  13.635.803,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 64. Bông Tai Peyton Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.32 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫

You’ve viewed 60 of 10933 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng