Đang tải...
Tìm thấy 10972 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Oak Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  8.429.405,00 ₫
  4.825.995  - 1.538.613.967  4.825.995 ₫ - 1.538.613.967 ₫
 2. Bông Tai Granseey Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Granseey

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  15.902.534,00 ₫
  8.497.537  - 117.756.996  8.497.537 ₫ - 117.756.996 ₫
 3. Bông Tai Sirene Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Sirene

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  12.183.678,00 ₫
  6.696.372  - 378.347.249  6.696.372 ₫ - 378.347.249 ₫
 4. Bông Tai Lobelia Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lobelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.36 crt - AAAAA

  22.490.221,00 ₫
  12.532.718  - 248.261.657  12.532.718 ₫ - 248.261.657 ₫
 5. Bông Tai Marguerite Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Marguerite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  16.504.634,00 ₫
  8.819.270  - 111.768.438  8.819.270 ₫ - 111.768.438 ₫
 6. Bông Tai Sachsa Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Sachsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  1.52 crt - AAAAA

  23.340.245,00 ₫
  11.046.528  - 1.665.752.590  11.046.528 ₫ - 1.665.752.590 ₫
 7. Bông Tai Siu Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Siu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  9.103.152  - 132.735.160  9.103.152 ₫ - 132.735.160 ₫
 8. Bông Tai Hartwick Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  6.304.344,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Loralty Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Loralty

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1 crt - AAAAA

  11.864.918,00 ₫
  6.340.033  - 2.031.203.485  6.340.033 ₫ - 2.031.203.485 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Avalia Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Avalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.5 crt - AAAAA

  7.898.140,00 ₫
  4.521.836  - 674.679.614  4.521.836 ₫ - 674.679.614 ₫
 12. Cung Hoàng Đạo
  Bông Tai Hiorwe - Scorpio Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hiorwe - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  11.191.983,00 ₫
  6.151.319  - 305.024.557  6.151.319 ₫ - 305.024.557 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAAAA

  15.512.940,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 14. Bông Tai Coterien Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Coterien

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.130.154  - 68.577.798  5.130.154 ₫ - 68.577.798 ₫
 15. Bông Tai Gera Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gera

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  17.212.987,00 ₫
  9.197.779  - 131.640.179  9.197.779 ₫ - 131.640.179 ₫
 16. Bông Tai Habriel Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Habriel

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  16.540.052,00 ₫
  8.838.195  - 121.406.909  8.838.195 ₫ - 121.406.909 ₫
 17. Bông Tai Clinkots Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Clinkots

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  7.756.469,00 ₫
  4.499.936  - 62.305.357  4.499.936 ₫ - 62.305.357 ₫
 18. Bông Tai Peyton Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Sammy Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Sammy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4.652 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  6.121.038  - 1.509.509.289  6.121.038 ₫ - 1.509.509.289 ₫
 21. Bông Tai Minuscolo Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  4.604.296,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 22. Conch Ear Cuff Suilup Đá Swarovski

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Suilup

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  5.985.586,00 ₫
  3.472.554  - 51.842.279  3.472.554 ₫ - 51.842.279 ₫
 23. Bông Tai Pedone Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Pedone

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  13.104.537,00 ₫
  6.502.251  - 101.792.006  6.502.251 ₫ - 101.792.006 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sheilah 32 mm Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 32 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  24.509.028,00 ₫
  9.728.774  - 176.006.900  9.728.774 ₫ - 176.006.900 ₫
 25. Bông Tai Verano Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Verano

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  11.369.072,00 ₫
  5.901.503  - 93.937.935  5.901.503 ₫ - 93.937.935 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Mishary Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Mishary

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.544 crt - AAAAA

  8.146.063,00 ₫
  4.725.960  - 80.162.891  4.725.960 ₫ - 80.162.891 ₫
 28. Bông Tai Bellini Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bellini

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  6.410.597,00 ₫
  3.914.868  - 52.761.511  3.914.868 ₫ - 52.761.511 ₫
 29. Bông Tai Treibered Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Treibered

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.427.207,00 ₫
  2.568.456  - 53.518.528  2.568.456 ₫ - 53.518.528 ₫
 30. Bông Tai Stacey Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Stacey

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.89 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  9.363.242  - 2.683.131.984  9.363.242 ₫ - 2.683.131.984 ₫
 31. Bông Tai Brezza Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.064.725,00 ₫
  2.938.314  - 30.564.632  2.938.314 ₫ - 30.564.632 ₫
 32. Bông Tai Delehsub Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Delehsub

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  14.450.409,00 ₫
  7.721.592  - 96.790.275  7.721.592 ₫ - 96.790.275 ₫
 33. Bông Tai Frieze Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Frieze

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.888 crt - AAAAA

  12.927.449,00 ₫
  7.105.163  - 139.521.289  7.105.163 ₫ - 139.521.289 ₫
 34. Bông Tai Rolie Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 35. Bông Tai Chikondi Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chikondi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.821.863  - 44.718.185  3.821.863 ₫ - 44.718.185 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Aveira Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aveira

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 1.495.139.446  6.813.169 ₫ - 1.495.139.446 ₫
 37. Bông Tai Baemelys Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.146 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 38. Bông Tai Clearess Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Clearess

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  8.110.646,00 ₫
  4.643.499  - 94.289.408  4.643.499 ₫ - 94.289.408 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø10 mm Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAAAA

  14.662.915,00 ₫
  7.835.145  - 89.301.192  7.835.145 ₫ - 89.301.192 ₫
 40. Bông Tai Stykkeear Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Stykkeear

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  5.569.496,00 ₫
  4.232.816  - 231.512.611  4.232.816 ₫ - 231.512.611 ₫
 41. Bông Tai Gecce Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gecce

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAAAA

  19.692.225,00 ₫
  9.770.951  - 171.518.860  9.770.951 ₫ - 171.518.860 ₫
 42. Bông Tai Vesse Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Vesse

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  7.331.456,00 ₫
  4.253.364  - 56.032.913  4.253.364 ₫ - 56.032.913 ₫
  Mới

 43. Bông Tai Aggie Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.6 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Planta Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  9.421.099,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 46. Bông Tai Adimu Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Adimu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAAAA

  17.992.176,00 ₫
  8.927.415  - 3.079.796.390  8.927.415 ₫ - 3.079.796.390 ₫
 47. Bông Tai Quincy Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Quincy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.98 crt - AAAAA

  14.237.903,00 ₫
  7.064.608  - 518.855.375  7.064.608 ₫ - 518.855.375 ₫
 48. Bông Tai SYLVIE Pensitatio Đá Swarovski

  Bông Tai SYLVIE Pensitatio

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.7 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.302.182  - 306.795.444  6.302.182 ₫ - 306.795.444 ₫
 49. Bông Tai Voyagiste Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Voyagiste

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  4.816.803,00 ₫
  2.794.481  - 38.121.309  2.794.481 ₫ - 38.121.309 ₫
 50. Bông Tai Cnigen Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cnigen

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.044 crt - AAAAA

  9.173.176,00 ₫
  5.251.818  - 55.329.971  5.251.818 ₫ - 55.329.971 ₫
  Mới

 51. Bông Tai Karshas Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Karshas

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  7.225.204,00 ₫
  4.191.721  - 46.989.241  4.191.721 ₫ - 46.989.241 ₫
  Mới

 52. Bông Tai Nigella Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.79 crt - AAAAA

  12.573.272,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 54. Bông Tai Nicky Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Nicky

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  7.224.123  - 369.668.567  7.224.123 ₫ - 369.668.567 ₫
 55. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Pear Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Pear

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  13.494.131,00 ₫
  7.210.604  - 1.744.969.215  7.210.604 ₫ - 1.744.969.215 ₫
 56. Bông Tai Agueda Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  4.285.537,00 ₫
  2.486.266  - 31.997.565  2.486.266 ₫ - 31.997.565 ₫
 57. Bông Tai Anna Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 58. Bông Tai Acrae Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Acrae

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  5.950.168,00 ₫
  3.452.005  - 44.420.784  3.452.005 ₫ - 44.420.784 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAAAA

  17.106.734,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 60. Bông Tai Musicke Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Musicke

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  4.073.031,00 ₫
  2.362.979  - 39.135.167  2.362.979 ₫ - 39.135.167 ₫
 61. Bông Tai Newt Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Newt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  8.429.405,00 ₫
  4.825.995  - 66.158.047  4.825.995 ₫ - 66.158.047 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Limitless Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Limitless

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.39 crt - AAAAA

  12.962.867,00 ₫
  6.926.723  - 106.550.415  6.926.723 ₫ - 106.550.415 ₫
 63. Conch Ear Cuff Sekoita Đá Swarovski

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Sekoita

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.390.363  - 47.516.453  3.390.363 ₫ - 47.516.453 ₫
 64. Conch Ear Cuff Perkem Đá Swarovski

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Perkem

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  6.056.420,00 ₫
  3.513.648  - 50.138.980  3.513.648 ₫ - 50.138.980 ₫

You’ve viewed 60 of 10972 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng