Đang tải...
Tìm thấy 185 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Pesaro

  Bông Tai GLAMIRA Pesaro

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.772 crt - AAA

  34.776.908,00 ₫
  12.434.035  - 164.300.143  12.434.035 ₫ - 164.300.143 ₫
 2. Bông Tai Dermisan

  Bông Tai GLAMIRA Dermisan

  Vàng 14K
  10.377.377,00 ₫
  5.941.246  - 59.412.465  5.941.246 ₫ - 59.412.465 ₫
 3. Bông Tai Tarkus

  Bông Tai GLAMIRA Tarkus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  11.798.409,00 ₫
  5.454.591  - 58.276.938  5.454.591 ₫ - 58.276.938 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Someone - SET

  Bông Tai GLAMIRA Someone - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  13.527.386,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.367.069  - 79.135.510  6.367.069 ₫ - 79.135.510 ₫
 5. Bông Tai Yhppy

  Bông Tai GLAMIRA Yhppy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - AAA

  18.180.348,00 ₫
  8.253.668  - 99.818.348  8.253.668 ₫ - 99.818.348 ₫
 6. Bông Tai Legislator

  Bông Tai GLAMIRA Legislator

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.424 crt - AAA

  30.926.656,00 ₫
  12.246.673  - 177.372.241  12.246.673 ₫ - 177.372.241 ₫
 7. Bông Tai Bulu

  Bông Tai GLAMIRA Bulu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - AAA

  13.024.238,00 ₫
  5.738.473  - 71.011.075  5.738.473 ₫ - 71.011.075 ₫
 8. Bông Tai Nomada

  Bông Tai GLAMIRA Nomada

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.552 crt - AAA

  20.065.055,00 ₫
  7.105.163  - 87.151.800  7.105.163 ₫ - 87.151.800 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Weisheit

  Bông Tai GLAMIRA Weisheit

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  15.694.353,00 ₫
  7.377.690  - 80.581.961  7.377.690 ₫ - 80.581.961 ₫
 11. Bông Tai Amestecat

  Bông Tai GLAMIRA Amestecat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  16.615.212,00 ₫
  7.664.816  - 85.854.056  7.664.816 ₫ - 85.854.056 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Someone - A

  Bông Tai GLAMIRA Someone - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  14.023.234,00 ₫
  7.326.861  - 81.974.335  7.326.861 ₫ - 81.974.335 ₫
 13. Bông Tai Mieszany

  Bông Tai GLAMIRA Mieszany

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  15.340.176,00 ₫
  7.183.028  - 78.554.231  7.183.028 ₫ - 78.554.231 ₫
 14. Bông Tai Casertada

  Bông Tai GLAMIRA Casertada

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  13.145.091,00 ₫
  6.488.733  - 75.025.983  6.488.733 ₫ - 75.025.983 ₫
 15. Bông Tai Collegno

  Bông Tai GLAMIRA Collegno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.098 crt - AAA

  9.504.370,00 ₫
  4.808.151  - 54.613.504  4.808.151 ₫ - 54.613.504 ₫
 16. Bông Tai Livorno

  Bông Tai GLAMIRA Livorno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - AAA

  16.286.450,00 ₫
  7.183.028  - 93.478.319  7.183.028 ₫ - 93.478.319 ₫
 17. Bông Tai Amagezi

  Bông Tai GLAMIRA Amagezi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  16.119.364,00 ₫
  7.611.284  - 83.015.231  7.611.284 ₫ - 83.015.231 ₫
 18. Bông Tai Procse

  Bông Tai GLAMIRA Procse

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  8.610.278,00 ₫
  4.869.794  - 49.463.072  4.869.794 ₫ - 49.463.072 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Legislation

  Bông Tai GLAMIRA Legislation

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - AAA

  21.852.161,00 ₫
  8.989.599  - 117.973.285  8.989.599 ₫ - 117.973.285 ₫
 21. Bông Tai Segss

  Bông Tai GLAMIRA Segss

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.256 crt - AAA

  13.701.502,00 ₫
  6.853.725  - 70.267.579  6.853.725 ₫ - 70.267.579 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - A

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - AAA

  16.431.906,00 ₫
  7.144.095  - 80.500.849  7.144.095 ₫ - 80.500.849 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - B

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - B

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - AAA

  16.183.982,00 ₫
  7.007.832  - 79.081.437  7.007.832 ₫ - 79.081.437 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - SET

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - SET

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - AAA

  16.431.906,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.144.095  - 80.500.849  7.144.095 ₫ - 80.500.849 ₫
 25. Bông Tai Arezzo

  Bông Tai GLAMIRA Arezzo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  21.626.678,00 ₫
  8.724.643  - 103.319.565  8.724.643 ₫ - 103.319.565 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Bharavase

  Bông Tai GLAMIRA Bharavase

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  6.083.187  - 66.455.446  6.083.187 ₫ - 66.455.446 ₫
 28. Bông Tai Boginja

  Bông Tai GLAMIRA Boginja

  Vàng 14K
  14.202.485,00 ₫
  7.589.114  - 81.311.940  7.589.114 ₫ - 81.311.940 ₫
 29. Bông Tai Comonte

  Bông Tai GLAMIRA Comonte

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - AAA

  15.314.219,00 ₫
  6.871.568  - 86.259.596  6.871.568 ₫ - 86.259.596 ₫
 30. Bông Tai Endersa

  Bông Tai GLAMIRA Endersa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  11.862.755,00 ₫
  5.486.224  - 69.605.185  5.486.224 ₫ - 69.605.185 ₫
 31. Bông Tai Esangani

  Bông Tai GLAMIRA Esangani

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - AAA

  23.835.011,00 ₫
  7.572.352  - 98.047.470  7.572.352 ₫ - 98.047.470 ₫
 32. Bông Tai Espwa

  Bông Tai GLAMIRA Espwa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  16.903.420,00 ₫
  7.611.284  - 98.966.702  7.611.284 ₫ - 98.966.702 ₫
 33. Bông Tai Favorab

  Bông Tai GLAMIRA Favorab

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  13.498.456,00 ₫
  6.427.901  - 68.010.033  6.427.901 ₫ - 68.010.033 ₫
 34. Bông Tai Grimbers

  Bông Tai GLAMIRA Grimbers

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  14.435.810,00 ₫
  7.280.359  - 77.026.676  7.280.359 ₫ - 77.026.676 ₫
 35. Bông Tai Hafalach

  Bông Tai GLAMIRA Hafalach

  Vàng 14K
  8.925.252,00 ₫
  5.109.877  - 51.098.775  5.109.877 ₫ - 51.098.775 ₫
 36. Bông Tai Hemely

  Bông Tai GLAMIRA Hemely

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  15.569.174,00 ₫
  7.903.277  - 83.515.406  7.903.277 ₫ - 83.515.406 ₫
 37. Bông Tai Hididy

  Bông Tai GLAMIRA Hididy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - AAA

  18.223.336,00 ₫
  8.039.540  - 100.399.633  8.039.540 ₫ - 100.399.633 ₫
 38. Bông Tai Hikmah

  Bông Tai GLAMIRA Hikmah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - AAA

  10.384.135,00 ₫
  3.452.005  - 39.689.415  3.452.005 ₫ - 39.689.415 ₫
 39. Bông Tai Ibyiringiro

  Bông Tai GLAMIRA Ibyiringiro

  Vàng 14K
  8.429.405,00 ₫
  4.825.995  - 48.259.957  4.825.995 ₫ - 48.259.957 ₫
 40. Bông Tai Inaccuracy

  Bông Tai GLAMIRA Inaccuracy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  10.438.479,00 ₫
  4.910.889  - 61.115.757  4.910.889 ₫ - 61.115.757 ₫
 41. Bông Tai Inflexibility

  Bông Tai GLAMIRA Inflexibility

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - AAA

  11.940.079,00 ₫
  5.609.509  - 68.307.435  5.609.509 ₫ - 68.307.435 ₫
 42. Bông Tai Jumalatar

  Bông Tai GLAMIRA Jumalatar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  14.713.472,00 ₫
  7.611.284  - 84.907.779  7.611.284 ₫ - 84.907.779 ₫
 43. Bông Tai Kebaikan

  Bông Tai GLAMIRA Kebaikan

  Vàng 14K
  8.464.823,00 ₫
  4.910.889  - 48.462.727  4.910.889 ₫ - 48.462.727 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Legally

  Bông Tai GLAMIRA Legally

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - AAA

  19.267.482,00 ₫
  8.078.473  - 106.536.895  8.078.473 ₫ - 106.536.895 ₫
 46. Bông Tai Legislate

  Bông Tai GLAMIRA Legislate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  17.415.760,00 ₫
  8.251.506  - 101.062.025  8.251.506 ₫ - 101.062.025 ₫
 47. Bông Tai Luccas

  Bông Tai GLAMIRA Luccas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.436 crt - AAA

  22.801.139,00 ₫
  9.178.854  - 108.834.986  9.178.854 ₫ - 108.834.986 ₫
 48. Bông Tai Lugn

  Bông Tai GLAMIRA Lugn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - AAA

  16.829.340,00 ₫
  6.833.447  - 76.769.825  6.833.447 ₫ - 76.769.825 ₫
 49. Bông Tai Messinas

  Bông Tai GLAMIRA Messinas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - AAA

  17.575.274,00 ₫
  8.062.251  - 100.737.588  8.062.251 ₫ - 100.737.588 ₫
 50. Bông Tai Mixtum

  Bông Tai GLAMIRA Mixtum

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - AAA

  16.091.517,00 ₫
  7.358.223  - 81.163.238  7.358.223 ₫ - 81.163.238 ₫
 51. Bông Tai Naatsamee

  Bông Tai GLAMIRA Naatsamee

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.064 crt - AAA

  12.482.160,00 ₫
  6.650.952  - 67.374.684  6.650.952 ₫ - 67.374.684 ₫
 52. Bông Tai Nadiya

  Bông Tai GLAMIRA Nadiya

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  15.892.800,00 ₫
  7.650.216  - 81.663.413  7.650.216 ₫ - 81.663.413 ₫
 53. Bông Tai Nushen

  Bông Tai GLAMIRA Nushen

  Vàng 14K
  10.306.541,00 ₫
  5.900.691  - 59.006.917  5.900.691 ₫ - 59.006.917 ₫
 54. Bông Tai Olbia

  Bông Tai GLAMIRA Olbia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - AAA

  12.263.434,00 ₫
  5.860.137  - 70.145.908  5.860.137 ₫ - 70.145.908 ₫
 55. Bông Tai Padova

  Bông Tai GLAMIRA Padova

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  17.430.629,00 ₫
  8.346.133  - 99.561.506  8.346.133 ₫ - 99.561.506 ₫
 56. Bông Tai Pavial

  Bông Tai GLAMIRA Pavial

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - AAA

  13.395.989,00 ₫
  6.245.406  - 76.810.383  6.245.406 ₫ - 76.810.383 ₫
 57. Bông Tai Percentage

  Bông Tai GLAMIRA Percentage

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  6.935.373,00 ₫
  3.945.150  - 40.176.075  3.945.150 ₫ - 40.176.075 ₫
 58. Bông Tai Piemonte

  Bông Tai GLAMIRA Piemonte

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.196 crt - AAA

  14.493.937,00 ₫
  6.874.002  - 83.096.343  6.874.002 ₫ - 83.096.343 ₫
 59. Bông Tai Pisar

  Bông Tai GLAMIRA Pisar

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  16.863.947,00 ₫
  8.043.326  - 96.317.141  8.043.326 ₫ - 96.317.141 ₫
 60. Bông Tai Portici

  Bông Tai GLAMIRA Portici

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - AAA

  15.450.214,00 ₫
  7.124.629  - 88.571.215  7.124.629 ₫ - 88.571.215 ₫
 61. Bông Tai Prato

  Bông Tai GLAMIRA Prato

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - AAA

  17.291.933,00 ₫
  8.136.871  - 99.115.405  8.136.871 ₫ - 99.115.405 ₫
 62. Bông Tai Pratyasa

  Bông Tai GLAMIRA Pratyasa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - AAA

  18.025.430,00 ₫
  8.346.133  - 93.018.699  8.346.133 ₫ - 93.018.699 ₫
 63. Bông Tai Procedural

  Bông Tai GLAMIRA Procedural

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - AAA

  12.081.750,00 ₫
  5.691.700  - 69.118.530  5.691.700 ₫ - 69.118.530 ₫
 64. Bông Tai Proceeds

  Bông Tai GLAMIRA Proceeds

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  11.328.516,00 ₫
  5.495.145  - 66.198.595  5.495.145 ₫ - 66.198.595 ₫

You’ve viewed 60 of 185 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng