Đang tải...
Tìm thấy 3191 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Lindy

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  13.132.012,00 ₫
  8.934.863  - 104.560.821  8.934.863 ₫ - 104.560.821 ₫
 2. Bông tai nữ Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  14.688.609,00 ₫
  8.196.187  - 91.612.769  8.196.187 ₫ - 91.612.769 ₫
 3. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.424.468,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 4. Bông tai nữ Bellini

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  7.981.094,00 ₫
  4.392.432  - 57.990.291  4.392.432 ₫ - 57.990.291 ₫
 5. Bông tai nữ Adalina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.764.090,00 ₫
  7.466.001  - 79.669.431  7.466.001 ₫ - 79.669.431 ₫
 6. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  12.848.995,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 7. Bông tai nữ Pracht

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.136 crt - VS

  57.848.780,00 ₫
  17.235.766  - 319.937.155  17.235.766 ₫ - 319.937.155 ₫
 8. Bông tai nữ Bowser

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  20.292.354,00 ₫
  5.837.235  - 102.126.866  5.837.235 ₫ - 102.126.866 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Aousn

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  8.999.957,00 ₫
  6.261.762  - 77.334.538  6.261.762 ₫ - 77.334.538 ₫
 11. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  51.367.680,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 12. Bông tai nữ Lefkada

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  22.188.573,00 ₫
  6.494.119  - 77.009.066  6.494.119 ₫ - 77.009.066 ₫
 13. Bông tai nữ Anglia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  12.877.296,00 ₫
  7.561.661  - 80.207.162  7.561.661 ₫ - 80.207.162 ₫
 14. Bông tai nữ Tansy

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  10.896.173,00 ₫
  7.381.096  - 81.056.212  7.381.096 ₫ - 81.056.212 ₫
 15. Bông tai nữ Janerica

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  119.886.223,00 ₫
  7.845.245  - 1.652.652.543  7.845.245 ₫ - 1.652.652.543 ₫
 16. Bông tai nữ Yokley

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.448 crt - AAA

  16.188.602,00 ₫
  9.200.333  - 150.735.131  9.200.333 ₫ - 150.735.131 ₫
 17. Bông tai nữ Foggier

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  25.811.196,00 ₫
  5.837.235  - 93.608.038  5.837.235 ₫ - 93.608.038 ₫
 18. Bông tai nữ Fanujisani

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Moissanite

  1.084 crt - VS

  23.999.885,00 ₫
  11.143.814  - 221.701.775  11.143.814 ₫ - 221.701.775 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  47.858.262,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 21. Bông tai nữ Affan

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.206 crt - AAA

  14.886.720,00 ₫
  9.124.484  - 99.268.394  9.124.484 ₫ - 99.268.394 ₫
 22. Bông tai nữ Jetty

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  9.565.991,00 ₫
  6.541.100  - 79.343.959  6.541.100 ₫ - 79.343.959 ₫
 23. Bông tai nữ Marzia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.886.706,00 ₫
  7.072.607  - 131.928.614  7.072.607 ₫ - 131.928.614 ₫
 24. Bông tai nữ Odina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  12.141.451,00 ₫
  8.273.167  - 88.782.593  8.273.167 ₫ - 88.782.593 ₫
 25. Bông tai nữ Aesclin

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.650.896,00 ₫
  6.877.325  - 70.584.564  6.877.325 ₫ - 70.584.564 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Ancelin

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  10.160.328,00 ₫
  7.082.513  - 72.268.520  7.082.513 ₫ - 72.268.520 ₫
 28. Bông tai nữ Carlita

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  11.179.192,00 ₫
  6.198.083  - 67.782.696  6.198.083 ₫ - 67.782.696 ₫
 29. Bông tai nữ Melinda

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  11.433.907,00 ₫
  6.973.551  - 227.885.705  6.973.551 ₫ - 227.885.705 ₫
 30. Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.632.006,00 ₫
  7.222.607  - 73.315.689  7.222.607 ₫ - 73.315.689 ₫
 31. Bông tai nữ Dehan

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  34.273.420,00 ₫
  6.776.571  - 1.626.671.528  6.776.571 ₫ - 1.626.671.528 ₫
 32. Bông tai nữ Beder

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  9.028.258,00 ₫
  5.774.972  - 98.192.927  5.774.972 ₫ - 98.192.927 ₫
 33. Bông tai nữ Cheops

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.68 crt - VS1

  97.386.328,00 ₫
  10.420.704  - 2.237.196.936  10.420.704 ₫ - 2.237.196.936 ₫
 34. Bông tai nữ Anname

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.13 crt - AAA

  14.405.591,00 ₫
  8.815.995  - 101.560.831  8.815.995 ₫ - 101.560.831 ₫
 35. Bông tai nữ Alissa

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  7.075.437,00 ₫
  4.646.015  - 57.056.329  4.646.015 ₫ - 57.056.329 ₫
 36. Bông tai nữ Becton

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Moissanite

  2.536 crt - VS

  47.575.245,00 ₫
  19.462.549  - 531.563.515  19.462.549 ₫ - 531.563.515 ₫
 37. Bông tai nữ Bahity

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  9.254.673,00 ₫
  7.013.174  - 68.221.374  7.013.174 ₫ - 68.221.374 ₫
 38. Bông tai nữ Harlean

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  23.943.282,00 ₫
  8.723.165  - 109.853.249  8.723.165 ₫ - 109.853.249 ₫
 39. Bông tai nữ Moiralor

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  17.886.707,00 ₫
  7.561.945  - 92.334.466  7.561.945 ₫ - 92.334.466 ₫
 40. Bông tai nữ Canel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.18 crt - AAA

  12.565.978,00 ₫
  6.011.292  - 71.362.868  6.011.292 ₫ - 71.362.868 ₫
 41. Bông tai nữ Alechia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.264.082,00 ₫
  7.954.207  - 87.664.672  7.954.207 ₫ - 87.664.672 ₫
 42. Bông tai nữ Kalamata

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  37.641.330,00 ₫
  10.450.704  - 129.438.061  10.450.704 ₫ - 129.438.061 ₫
 43. Bông tai nữ Ainsley

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  18.905.569,00 ₫
  7.245.248  - 103.244.786  7.245.248 ₫ - 103.244.786 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Miwate

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.698.019,00 ₫
  11.034.853  - 131.362.583  11.034.853 ₫ - 131.362.583 ₫
 46. Bông tai nữ Ezia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  18.848.965,00 ₫
  8.598.072  - 115.386.240  8.598.072 ₫ - 115.386.240 ₫
 47. Bông tai nữ Erebus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Moissanite

  1.48 crt - VS

  27.169.680,00 ₫
  13.410.785  - 280.116.590  13.410.785 ₫ - 280.116.590 ₫
 48. Bông tai nữ Danique

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.808 crt - VS

  35.801.716,00 ₫
  15.765.491  - 256.399.727  15.765.491 ₫ - 256.399.727 ₫
 49. Bông tai nữ Trella

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  13.556.538,00 ₫
  8.241.469  - 103.683.466  8.241.469 ₫ - 103.683.466 ₫
 50. Bông tai nữ Karditsa

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  21.735.745,00 ₫
  8.782.599  - 108.947.593  8.782.599 ₫ - 108.947.593 ₫
 51. Bông tai nữ Tercimer

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  16.896.145,00 ₫
  7.644.302  - 101.023.100  7.644.302 ₫ - 101.023.100 ₫
 52. Bông tai nữ Siria

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  14.264.083,00 ₫
  7.601.850  - 134.277.663  7.601.850 ₫ - 134.277.663 ₫
 53. Bông tai nữ Lucca

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  15.792.377,00 ₫
  11.674.472  - 118.556.034  11.674.472 ₫ - 118.556.034 ₫
 54. Bông tai nữ Alessandra

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.624 crt - VS

  36.848.880,00 ₫
  9.124.484  - 125.843.739  9.124.484 ₫ - 125.843.739 ₫
 55. Bông tai nữ Lucille

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.432 crt - SI

  103.471.206,00 ₫
  10.324.479  - 272.376.064  10.324.479 ₫ - 272.376.064 ₫
 56. Bông tai nữ Mekselina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  27.141.380,00 ₫
  11.339.380  - 137.150.292  11.339.380 ₫ - 137.150.292 ₫
 57. Bông tai nữ Ilaria

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.9 crt - SI

  50.603.532,00 ₫
  6.538.836  - 169.923.716  6.538.836 ₫ - 169.923.716 ₫
 58. Bông tai nữ Bailee

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.68 crt - VS

  136.584.256,00 ₫
  10.814.665  - 1.912.519.231  10.814.665 ₫ - 1.912.519.231 ₫
 59. Bông tai nữ Arsal

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Garnet

  0.318 crt - AAA

  13.330.124,00 ₫
  8.340.525  - 99.891.028  8.340.525 ₫ - 99.891.028 ₫
 60. Bông tai nữ Marsena Ø6 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.29 crt - VS

  22.952.720,00 ₫
  12.021.451  - 121.188.097  12.021.451 ₫ - 121.188.097 ₫
 61. Bông tai nữ Acwellen

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.208 crt - VS

  14.405.591,00 ₫
  8.511.751  - 92.589.177  8.511.751 ₫ - 92.589.177 ₫
 62. Bông tai nữ Alvino

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  32.490.410,00 ₫
  16.088.980  - 203.093.374  16.088.980 ₫ - 203.093.374 ₫
 63. Bông tai nữ Tropico

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  29.235.710,00 ₫
  10.681.364  - 124.343.749  10.681.364 ₫ - 124.343.749 ₫
 64. Bông tai nữ Edvige

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.528.251,00 ₫
  7.407.983  - 76.683.593  7.407.983 ₫ - 76.683.593 ₫

You’ve viewed 60 of 3191 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng