Đang tải...
Tìm thấy 3206 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Oak

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.88 crt - AAA

  12.508.808,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 2. Bông tai nữ Granseey

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.228 crt - AAA

  21.650.839,00 ₫
  9.905.613  - 134.093.701  9.905.613 ₫ - 134.093.701 ₫
 3. Bông tai nữ Marguerite

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  20.591.787,00 ₫
  10.262.214  - 128.037.121  10.262.214 ₫ - 128.037.121 ₫
 4. Bông tai nữ Sachsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  1.52 crt - VS

  34.661.437,00 ₫
  13.002.390  - 1.761.119.005  13.002.390 ₫ - 1.761.119.005 ₫
 5. Bông tai nữ Bellini

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  9.683.161,00 ₫
  4.392.432  - 57.990.291  4.392.432 ₫ - 57.990.291 ₫
 6. Bông tai nữ Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  17.864.631,00 ₫
  8.196.187  - 91.612.769  8.196.187 ₫ - 91.612.769 ₫
 7. Bông tai nữ Starbow

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  14.469.270,00 ₫
  7.429.209  - 93.579.742  7.429.209 ₫ - 93.579.742 ₫
 8. Bông tai nữ Maglumans

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.1 crt - AAA

  11.405.606,00 ₫
  7.508.454  - 89.277.876  7.508.454 ₫ - 89.277.876 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Brina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.92 crt - VS

  24.415.072,00 ₫
  11.034.853  - 196.343.407  11.034.853 ₫ - 196.343.407 ₫
 11. Bông tai nữ Inna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  29.924.289,00 ₫
  10.757.495  - 174.352.940  10.757.495 ₫ - 174.352.940 ₫
 12. Bông tai nữ Alvino

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  39.825.092,00 ₫
  16.088.980  - 203.093.374  16.088.980 ₫ - 203.093.374 ₫
 13. Bông tai nữ Hiroko

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.766.126,00 ₫
  8.994.296  - 106.556.092  8.994.296 ₫ - 106.556.092 ₫
 14. Bông tai nữ Gerakas

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.332 crt - VS

  25.121.765,00 ₫
  7.593.925  - 85.386.380  7.593.925 ₫ - 85.386.380 ₫
 15. Bông tai nữ Bonnis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.53 crt - VS

  26.885.531,00 ₫
  9.492.407  - 155.659.636  9.492.407 ₫ - 155.659.636 ₫
 16. Bông tai nữ Dinaa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.67 crt - VS

  58.147.647,00 ₫
  8.756.562  - 3.554.417.113  8.756.562 ₫ - 3.554.417.113 ₫
 17. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.454.737,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 18. Bông tai nữ Aucun

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.964.820,00 ₫
  7.284.871  - 97.075.011  7.284.871 ₫ - 97.075.011 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Ment

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  16.427.751,00 ₫
  8.049.018  - 321.861.679  8.049.018 ₫ - 321.861.679 ₫
 21. Bông tai nữ Wren

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.784 crt - VS

  274.346.717,00 ₫
  10.540.987  - 2.217.399.865  10.540.987 ₫ - 2.217.399.865 ₫
 22. Bông tai nữ Mimi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.45 crt - VS

  47.413.923,00 ₫
  9.749.953  - 2.951.787.889  9.749.953 ₫ - 2.951.787.889 ₫
 23. Bông tai nữ Gertude

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  71.345.603,00 ₫
  8.538.072  - 530.162.578  8.538.072 ₫ - 530.162.578 ₫
 24. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.767.187,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 25. Bông tai nữ Harlean

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  28.040.526,00 ₫
  8.723.165  - 109.853.249  8.723.165 ₫ - 109.853.249 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Kathern

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  24.407.429,00 ₫
  6.928.268  - 102.678.751  6.928.268 ₫ - 102.678.751 ₫
 28. Bông tai nữ Deridera

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.91 crt - VS

  32.167.203,00 ₫
  9.529.199  - 189.763.244  9.529.199 ₫ - 189.763.244 ₫
 29. Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  17.430.766,00 ₫
  7.222.607  - 73.315.689  7.222.607 ₫ - 73.315.689 ₫
 30. Bông tai nữ Ezia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.656.682,00 ₫
  8.598.072  - 115.386.240  8.598.072 ₫ - 115.386.240 ₫
 31. Bông tai nữ Ancelin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  13.011.729,00 ₫
  7.082.513  - 72.268.520  7.082.513 ₫ - 72.268.520 ₫
 32. Bông tai nữ Polichni

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  26.599.400,00 ₫
  8.371.658  - 133.994.644  8.371.658 ₫ - 133.994.644 ₫
 33. Bông tai nữ Janerica

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  123.360.546,00 ₫
  7.845.245  - 1.652.652.543  7.845.245 ₫ - 1.652.652.543 ₫
 34. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  49.218.161,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 35. Bông tai nữ Siria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  17.729.632,00 ₫
  7.601.850  - 134.277.663  7.601.850 ₫ - 134.277.663 ₫
 36. Bông Tai SYLVIE Moly

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  31.386.642,00 ₫
  12.356.261  - 321.606.961  12.356.261 ₫ - 321.606.961 ₫
 37. Bông tai nữ Fiamma

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  40.822.729,00 ₫
  7.793.453  - 134.249.360  7.793.453 ₫ - 134.249.360 ₫
 38. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  53.806.724,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 39. Bông tai nữ Pernice

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  34.712.664,00 ₫
  15.904.452  - 195.565.107  15.904.452 ₫ - 195.565.107 ₫
 40. Bông tai nữ Janebelle

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  13.065.786,00 ₫
  5.666.010  - 356.177.554  5.666.010 ₫ - 356.177.554 ₫
 41. Bông tai nữ Marsena Ø6 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.29 crt - VS

  27.497.415,00 ₫
  12.021.451  - 121.188.097  12.021.451 ₫ - 121.188.097 ₫
 42. Bông tai nữ Dehan

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  36.835.294,00 ₫
  6.776.571  - 1.626.671.528  6.776.571 ₫ - 1.626.671.528 ₫
 43. Bông tai nữ Anglia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  16.088.412,00 ₫
  7.561.661  - 80.207.162  7.561.661 ₫ - 80.207.162 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Melinda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  14.136.158,00 ₫
  6.973.551  - 227.885.705  6.973.551 ₫ - 227.885.705 ₫
 46. Bông tai nữ Adalina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.448.794,00 ₫
  7.466.001  - 79.669.431  7.466.001 ₫ - 79.669.431 ₫
 47. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  15.672.094,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 48. Bông tai nữ Adage

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  22.608.004,00 ₫
  6.834.873  - 107.971.183  6.834.873 ₫ - 107.971.183 ₫
 49. Bông tai nữ Panorama

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.84 crt - VS

  27.548.074,00 ₫
  8.459.393  - 174.522.754  8.459.393 ₫ - 174.522.754 ₫
 50. Bông tai nữ Vanda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.852 crt - SI

  73.454.084,00 ₫
  8.354.676  - 302.984.407  8.354.676 ₫ - 302.984.407 ₫
 51. Bông tai nữ Acennan

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.276 crt - AAA

  17.360.577,00 ₫
  8.142.414  - 95.391.054  8.142.414 ₫ - 95.391.054 ₫
 52. Bông tai nữ Athilda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.42 crt - VS

  125.504.119,00 ₫
  8.915.051  - 2.311.998.470  8.915.051 ₫ - 2.311.998.470 ₫
 53. Bông tai nữ Edvige

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.590.217,00 ₫
  7.407.983  - 76.683.593  7.407.983 ₫ - 76.683.593 ₫
 54. Bông tai nữ Zyon

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  36.895.861,00 ₫
  8.252.790  - 265.668.545  8.252.790 ₫ - 265.668.545 ₫
 55. Bông tai nữ Beder

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  11.353.246,00 ₫
  5.774.972  - 98.192.927  5.774.972 ₫ - 98.192.927 ₫
 56. Bông tai nữ Ardhendu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.314 crt - VS

  33.361.254,00 ₫
  11.232.965  - 145.881.377  11.232.965 ₫ - 145.881.377 ₫
 57. Bông tai nữ Bahity

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  11.842.868,00 ₫
  7.013.174  - 68.221.374  7.013.174 ₫ - 68.221.374 ₫
 58. Bông tai nữ Darcia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  12.545.882,00 ₫
  5.497.614  - 65.844.020  5.497.614 ₫ - 65.844.020 ₫
 59. Bông tai nữ Vania

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  25.492.519,00 ₫
  8.737.316  - 258.876.125  8.737.316 ₫ - 258.876.125 ₫
 60. Bông tai nữ Madlen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.418 crt - VS

  29.964.478,00 ₫
  8.419.770  - 118.287.168  8.419.770 ₫ - 118.287.168 ₫
 61. Bông tai nữ Dalayer

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  29.867.120,00 ₫
  6.218.743  - 93.155.213  6.218.743 ₫ - 93.155.213 ₫
 62. Bông tai nữ Tansy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  13.668.612,00 ₫
  7.381.096  - 81.056.212  7.381.096 ₫ - 81.056.212 ₫
 63. Bông tai nữ Tercimer

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  20.098.488,00 ₫
  7.644.302  - 101.023.100  7.644.302 ₫ - 101.023.100 ₫
 64. Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  66.822.700,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫

You’ve viewed 60 of 3206 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng