Đang tải...
Tìm thấy 3106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ainsley Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  23.588.708,00 ₫
  6.445.475  - 94.167.745  6.445.475 ₫ - 94.167.745 ₫
 2. Bông Tai Lefkada Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Lefkada

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  24.732.887,00 ₫
  5.829.045  - 68.185.772  5.829.045 ₫ - 68.185.772 ₫
 3. Bông Tai Imbue Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Imbue

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  19.379.682,00 ₫
  6.718.542  - 81.393.048  6.718.542 ₫ - 81.393.048 ₫
 4. Bông Tai Dahlotijan Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Dahlotijan

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  16.368.911,00 ₫
  6.510.362  - 81.001.021  6.510.362 ₫ - 81.001.021 ₫
 5. Bông Tai Cretiger Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Cretiger

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  10.409.008,00 ₫
  6.094.001  - 79.676.235  6.094.001 ₫ - 79.676.235 ₫
 6. Bông Tai Pharynx Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Pharynx

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  10.611.242,00 ₫
  4.220.380  - 55.167.753  4.220.380 ₫ - 55.167.753 ₫
 7. Bông Tai Passaros Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  16.344.037,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 8. Bông Tai Tosca Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Tosca

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  25.399.066,00 ₫
  7.989.253  - 103.792.704  7.989.253 ₫ - 103.792.704 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Melinda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  15.823.857,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 11. Bông Tai Peyton Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  13.584.163,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 12. Bông Tai Baemelys Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  18.517.763,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 13. Bông Tai Marzia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Marzia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  16.470.568,00 ₫
  6.056.151  - 118.527.536  6.056.151 ₫ - 118.527.536 ₫
 14. Bông Tai Carlita Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.959.773,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 15. Bông Tai Bellini Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Bellini

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  9.775.275,00 ₫
  3.914.868  - 52.761.511  3.914.868 ₫ - 52.761.511 ₫
 16. Bông Tai Darcia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Darcia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.184.370,00 ₫
  4.846.272  - 58.844.701  4.846.272 ₫ - 58.844.701 ₫
 17. Bông Tai Ezia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ezia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  24.830.219,00 ₫
  7.380.934  - 101.305.352  7.380.934 ₫ - 101.305.352 ₫
 18. Bông Tai Nutpila Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.794.269,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Dehisced Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Dehisced

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  12.275.601,00 ₫
  5.150.432  - 52.910.214  5.150.432 ₫ - 52.910.214 ₫
 21. Bông Tai Bahity Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Bahity

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  13.617.687,00 ₫
  6.086.431  - 59.696.345  6.086.431 ₫ - 59.696.345 ₫
 22. Bông Tai Panorama Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Panorama

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.84 crt - AAA

  31.397.899,00 ₫
  7.229.530  - 157.595.119  7.229.530 ₫ - 157.595.119 ₫
 23. Bông Tai Alvino Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Alvino

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  43.837.882,00 ₫
  13.678.250  - 175.358.024  13.678.250 ₫ - 175.358.024 ₫
 24. Bông Tai Leroy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Leroy

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  4.25 crt - VS

  368.956.971,00 ₫
  11.222.805  - 2.550.112.934  11.222.805 ₫ - 2.550.112.934 ₫
 25. Bông Tai Tercimer Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Tercimer

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  22.117.929,00 ₫
  6.662.307  - 90.017.662  6.662.307 ₫ - 90.017.662 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Eberto Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Eberto

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  7.570.187,00 ₫
  4.805.718  - 79.311.247  4.805.718 ₫ - 79.311.247 ₫
 28. Bông Tai Polichni Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Polichni

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  28.656.409,00 ₫
  7.206.820  - 119.284.553  7.206.820 ₫ - 119.284.553 ₫
 29. Bông Tai Mahila Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Mahila

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  22.186.060,00 ₫
  7.705.371  - 106.293.566  7.705.371 ₫ - 106.293.566 ₫
 30. Bông Tai Cevza Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Cevza

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  16.550.595,00 ₫
  4.671.888  - 57.641.581  4.671.888 ₫ - 57.641.581 ₫
 31. Bông Tai Adalina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Adalina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.291.392,00 ₫
  6.591.471  - 71.038.110  6.591.471 ₫ - 71.038.110 ₫
 32. Bông Tai Moiralor Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Moiralor

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.356.929,00 ₫
  6.599.311  - 81.690.447  6.599.311 ₫ - 81.690.447 ₫
 33. Bông Tai Gadhra Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Gadhra

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  17.951.079,00 ₫
  6.242.161  - 103.603.443  6.242.161 ₫ - 103.603.443 ₫
 34. Bông Tai Inna Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AAA

  26.295.591,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 35. Bông Tai Lesha Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Lesha

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  22.978.767,00 ₫
  8.365.058  - 106.928.920  8.365.058 ₫ - 106.928.920 ₫
 36. Bông Tai Riley Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Riley

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.078.304,00 ₫
  8.413.724  - 84.231.875  8.413.724 ₫ - 84.231.875 ₫
 37. Bông Tai Majella Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Majella

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.664 crt - VS

  34.339.458,00 ₫
  6.579.575  - 121.934.114  6.579.575 ₫ - 121.934.114 ₫
 38. Bông Tai Harlean Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Harlean

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  29.212.278,00 ₫
  7.548.019  - 94.857.174  7.548.019 ₫ - 94.857.174 ₫
 39. Bông Tai Zyon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Zyon

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.589.579,00 ₫
  7.007.832  - 242.840.856  7.007.832 ₫ - 242.840.856 ₫
 40. Bông Tai Ancelin Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ancelin

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  14.813.778,00 ₫
  6.078.862  - 62.345.916  6.078.862 ₫ - 62.345.916 ₫
 41. Bông Tai Anglia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Anglia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  17.845.097,00 ₫
  6.493.329  - 68.902.237  6.493.329 ₫ - 68.902.237 ₫
 42. Bông Tai Amador Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Amador

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  105.059.085,00 ₫
  16.853.133  - 620.255.354  16.853.133 ₫ - 620.255.354 ₫
 43. Bông Tai Parrish Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Parrish

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  29.518.329,00 ₫
  8.102.806  - 92.369.826  8.102.806 ₫ - 92.369.826 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Laisha Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.129.605,00 ₫
  4.628.629  - 50.422.863  4.628.629 ₫ - 50.422.863 ₫
 46. Bông Tai Dilfigar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Dilfigar

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  36.907.915,00 ₫
  6.410.868  - 116.689.055  6.410.868 ₫ - 116.689.055 ₫
 47. Bông Tai Farangis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Farangis

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.619.504,00 ₫
  4.888.179  - 52.099.122  4.888.179 ₫ - 52.099.122 ₫
 48. Bông Tai Lucille Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.432 crt - SI

  104.708.696,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 49. Bông Tai Anatola Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  48.475.165,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 50. Bông Tai Monreo Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Monreo

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  35.052.138,00 ₫
  8.759.790  - 155.729.608  8.759.790 ₫ - 155.729.608 ₫
 51. Bông Tai Ilaria Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ilaria

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.9 crt - SI

  53.302.783,00 ₫
  5.691.700  - 156.851.619  5.691.700 ₫ - 156.851.619 ₫
 52. Bông Tai Martina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Martina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.96 crt - SI

  97.821.987,00 ₫
  7.322.536  - 279.367.025  7.322.536 ₫ - 279.367.025 ₫
 53. Bông Tai Candida Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Candida

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  13.769.091,00 ₫
  5.862.570  - 110.011.069  5.862.570 ₫ - 110.011.069 ₫
 54. Bông Tai Sypery Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Sypery

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  18.662.677,00 ₫
  6.967.006  - 79.257.172  6.967.006 ₫ - 79.257.172 ₫
 55. Bông Tai Dalayer Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Dalayer

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  30.861.497,00 ₫
  5.388.081  - 83.312.633  5.388.081 ₫ - 83.312.633 ₫
 56. Bông Tai Vittoria Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Vittoria

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.26 crt - SI

  103.671.579,00 ₫
  7.943.291  - 267.984.700  7.943.291 ₫ - 267.984.700 ₫
 57. Bông Tai Edvige Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Edvige

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.515.642,00 ₫
  6.346.792  - 65.955.272  6.346.792 ₫ - 65.955.272 ₫
 58. Bông Tai Qalyhs Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Qalyhs

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  23.407.023,00 ₫
  6.811.006  - 89.598.592  6.811.006 ₫ - 89.598.592 ₫
 59. Bông Tai Izabel Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Izabel

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.165.943,00 ₫
  6.613.100  - 71.321.998  6.613.100 ₫ - 71.321.998 ₫
 60. Bông Tai Barrena Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Barrena

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  34.546.017,00 ₫
  9.008.525  - 119.581.955  9.008.525 ₫ - 119.581.955 ₫
 61. Bông Tai Pluma Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Pluma

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.366 crt - AAA

  16.572.224,00 ₫
  5.495.145  - 63.576.065  5.495.145 ₫ - 63.576.065 ₫
 62. Bông Tai Pegai Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Pegai

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.95 crt - AAA

  39.711.049,00 ₫
  8.601.627  - 165.908.808  8.601.627 ₫ - 165.908.808 ₫
 63. Bông Tai Congalie Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Congalie

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  23.852.583,00 ₫
  6.131.853  - 74.133.778  6.131.853 ₫ - 74.133.778 ₫
 64. Bông Tai Michela Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông Tai GLAMIRA Michela

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire & Kim Cương

  1.68 crt - AAA

  65.463.752,00 ₫
  7.262.515  - 242.800.306  7.262.515 ₫ - 242.800.306 ₫

You’ve viewed 60 of 3106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng