Đang tải...
Tìm thấy 3198 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Tercimer Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Tercimer

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  16.330.110,00 ₫
  7.225.436  - 96.777.838  7.225.436 ₫ - 96.777.838 ₫
 2. Bông tai nữ Baemelys Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.150.876,00 ₫
  6.837.703  - 69.707.214  6.837.703 ₫ - 69.707.214 ₫
 3. Bông tai nữ Peyton Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Peyton

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  12.339.563,00 ₫
  6.316.950  - 73.994.924  6.316.950 ₫ - 73.994.924 ₫
 4. Bông tai nữ Ancelin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Ancelin

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  9.565.991,00 ₫
  6.624.873  - 67.810.993  6.624.873 ₫ - 67.810.993 ₫
 5. Bông tai nữ Ezia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Ezia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  18.056.516,00 ₫
  8.043.357  - 109.442.872  8.043.357 ₫ - 109.442.872 ₫
 6. Bông tai nữ Aesclin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Aesclin

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.056.560,00 ₫
  6.431.573  - 66.127.044  6.431.573 ₫ - 66.127.044 ₫
 7. Bông tai nữ Cretiger Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Cretiger

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  11.207.493,00 ₫
  6.597.138  - 85.740.153  6.597.138 ₫ - 85.740.153 ₫
 8. Bông tai nữ Siu Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Siu

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  27.622.509,00 ₫
  9.925.424  - 143.192.716  9.925.424 ₫ - 143.192.716 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Anglia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Anglia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  12.226.356,00 ₫
  7.086.475  - 75.325.112  7.086.475 ₫ - 75.325.112 ₫
 11. Bông tai nữ Kira Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Kira

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.164 crt - AAA

  13.330.124,00 ₫
  8.407.035  - 108.240.045  8.407.035 ₫ - 108.240.045 ₫
 12. Bông tai nữ Melinda Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Melinda

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  10.924.476,00 ₫
  6.566.006  - 224.064.973  6.566.006 ₫ - 224.064.973 ₫
 13. Bông tai nữ Beder Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Beder

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  8.603.732,00 ₫
  5.448.087  - 95.008.982  5.448.087 ₫ - 95.008.982 ₫
 14. Bông tai nữ Tropico Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Tropico

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  28.216.847,00 ₫
  9.937.594  - 116.702.276  9.937.594 ₫ - 116.702.276 ₫
 15. Bông tai nữ Passaros Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Passaros

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  14.065.970,00 ₫
  7.698.076  - 86.942.976  7.698.076 ₫ - 86.942.976 ₫
 16. Bông tai nữ Anatola Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Anatola

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  47.688.452,00 ₫
  3.584.416  - 101.532.535  3.584.416 ₫ - 101.532.535 ₫
 17. Bông tai nữ Elettra Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Elettra

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire Vàng

  0.324 crt - AAA

  17.518.784,00 ₫
  10.233.913  - 159.664.335  10.233.913 ₫ - 159.664.335 ₫
 18. Bông tai nữ Marzia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Marzia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.235.766,00 ₫
  6.616.949  - 127.046.564  6.616.949 ₫ - 127.046.564 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Bolour Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Bolour

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  18.339.534,00 ₫
  5.198.465  - 62.829.885  5.198.465 ₫ - 62.829.885 ₫
 21. Bông tai nữ Farangis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Farangis

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  8.575.430,00 ₫
  5.298.088  - 56.235.581  5.298.088 ₫ - 56.235.581 ₫
 22. Bông tai nữ Dehan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Dehan

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  33.848.894,00 ₫
  6.428.459  - 1.623.487.583  6.428.459 ₫ - 1.623.487.583 ₫
 23. Bông tai nữ Lucca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Lucca

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  14.688.609,00 ₫
  10.846.646  - 110.277.774  10.846.646 ₫ - 110.277.774 ₫
 24. Bông tai nữ Affan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Affan

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.206 crt - AAA

  14.207.478,00 ₫
  8.581.091  - 94.174.079  8.581.091 ₫ - 94.174.079 ₫
 25. Bông tai nữ Nutpila Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.716.924,00 ₫
  7.052.796  - 81.169.419  7.052.796 ₫ - 81.169.419 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Aqualitos Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Aqualitos

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.716.924,00 ₫
  6.597.138  - 79.513.768  6.597.138 ₫ - 79.513.768 ₫
 28. Bông tai nữ Astos Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Astos

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.28 crt - AAA

  7.443.360,00 ₫
  4.818.372  - 76.145.858  4.818.372 ₫ - 76.145.858 ₫
 29. Bông tai nữ Bentley Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Bentley

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  19.330.096,00 ₫
  11.583.906  - 132.749.364  11.583.906 ₫ - 132.749.364 ₫
 30. Bông tai nữ Carlita Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Carlita

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  10.839.571,00 ₫
  5.926.386  - 65.235.538  5.926.386 ₫ - 65.235.538 ₫
 31. Bông tai nữ Adalina Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Adalina

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.311.262,00 ₫
  7.103.739  - 76.273.221  7.103.739 ₫ - 76.273.221 ₫
 32. Bông tai nữ Parrish Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Parrish

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  24.311.204,00 ₫
  8.838.070  - 101.942.907  8.838.070 ₫ - 101.942.907 ₫
 33. Bông tai nữ Granum Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Granum

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.405.619,00 ₫
  5.073.088  - 56.334.632  5.073.088 ₫ - 56.334.632 ₫
 34. Bông tai nữ Ravenna Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Ravenna

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.38 crt - SI

  100.839.143,00 ₫
  7.607.510  - 247.668.630  7.607.510 ₫ - 247.668.630 ₫
 35. Bông tai nữ Lunette Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Lunette

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.7 crt - AAA

  17.603.689,00 ₫
  10.601.835  - 164.235.062  10.601.835 ₫ - 164.235.062 ₫
 36. Bông tai nữ Aledwen Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Aledwen

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.358 crt - VS

  20.264.054,00 ₫
  6.948.645  - 82.994.884  6.948.645 ₫ - 82.994.884 ₫
 37. Bông tai nữ Mittie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Mittie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  8.632.034,00 ₫
  5.624.973  - 63.608.185  5.624.973 ₫ - 63.608.185 ₫
 38. Bông tai nữ Magali Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Magali

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  50.943.153,00 ₫
  5.954.688  - 478.313.762  5.954.688 ₫ - 478.313.762 ₫
 39. Bông tai nữ Vittoria Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Vittoria

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.26 crt - SI

  99.310.848,00 ₫
  8.646.184  - 284.347.702  8.646.184 ₫ - 284.347.702 ₫
 40. Bông tai nữ Alishia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Alishia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.59 crt - AAA

  41.433.765,00 ₫
  13.049.937  - 308.248.535  13.049.937 ₫ - 308.248.535 ₫
 41. Bông tai nữ Ognen Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Ognen

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  14.999.927,00 ₫
  9.132.974  - 131.305.973  9.132.974 ₫ - 131.305.973 ₫
 42. Bông tai nữ Bahity Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Bahity

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  8.773.543,00 ₫
  6.609.025  - 64.612.899  6.609.025 ₫ - 64.612.899 ₫
 43. Bông tai nữ Tansy Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Tansy

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  10.415.044,00 ₫
  6.996.193  - 77.447.745  6.996.193 ₫ - 77.447.745 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Adain Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Adain

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.362 crt - VS

  20.462.166,00 ₫
  8.002.320  - 107.872.124  8.002.320 ₫ - 107.872.124 ₫
 46. Bông tai nữ Abdely Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Abdely

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  12.226.357,00 ₫
  9.391.652  - 148.470.993  9.391.652 ₫ - 148.470.993 ₫
 47. Bông tai nữ Daime Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Daime

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  6.650.911,00 ₫
  4.493.186  - 54.098.797  4.493.186 ₫ - 54.098.797 ₫
 48. Bông tai nữ Harlean Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Harlean

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  23.150.833,00 ₫
  8.200.149  - 103.909.881  8.200.149 ₫ - 103.909.881 ₫
 49. Bông tai nữ Tosca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Tosca

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  18.594.251,00 ₫
  8.724.015  - 112.258.899  8.724.015 ₫ - 112.258.899 ₫
 50. Bông tai nữ Lisso Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Lisso

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.7 crt - AA

  19.613.114,00 ₫
  10.379.667  - 170.305.795  10.379.667 ₫ - 170.305.795 ₫
 51. Bông tai nữ Lefkada Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Lefkada

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  21.848.952,00 ₫
  6.232.611  - 74.461.908  6.232.611 ₫ - 74.461.908 ₫
 52. Bông tai nữ Bailee Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Bailee

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.68 crt - VS

  105.990.062,00 ₫
  10.211.272  - 1.877.142.044  10.211.272 ₫ - 1.877.142.044 ₫
 53. Bông tai nữ Pluma Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Pluma

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  13.075.408,00 ₫
  5.922.141  - 70.457.205  5.922.141 ₫ - 70.457.205 ₫
 54. Bông tai nữ Ecateri Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  12.226.356,00 ₫
  5.506.388  - 120.678.667  5.506.388 ₫ - 120.678.667 ₫
 55. Bông tai nữ Ayame Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Ayame

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  24.509.317,00 ₫
  9.148.541  - 328.993.720  9.148.541 ₫ - 328.993.720 ₫
 56. Bông tai nữ Ava Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Ava

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  17.264.068,00 ₫
  7.245.248  - 97.358.022  7.245.248 ₫ - 97.358.022 ₫
 57. Bông tai nữ Congalie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Congalie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  19.867.829,00 ₫
  6.676.383  - 81.862.814  6.676.383 ₫ - 81.862.814 ₫
 58. Bông tai nữ Candida Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Candida

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  8.773.543,00 ₫
  6.401.856  - 117.706.987  6.401.856 ₫ - 117.706.987 ₫
 59. Bông tai nữ Arlean Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Arlean

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  9.028.258,00 ₫
  5.184.880  - 51.155.414  5.184.880 ₫ - 51.155.414 ₫
 60. Bông tai nữ Sognare Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Sognare

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.51 crt - VS

  33.565.878,00 ₫
  10.102.876  - 123.522.998  10.102.876 ₫ - 123.522.998 ₫
 61. Bông tai nữ Gerakas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Gerakas

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.332 crt - VS

  21.622.538,00 ₫
  7.218.644  - 81.777.912  7.218.644 ₫ - 81.777.912 ₫
 62. Bông tai nữ Laisha Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Laisha

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.264.111,00 ₫
  4.981.108  - 54.056.342  4.981.108 ₫ - 54.056.342 ₫
 63. Bông tai nữ Uraza Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Uraza

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.154 crt - AAA

  18.792.363,00 ₫
  7.213.550  - 2.141.508.715  7.213.550 ₫ - 2.141.508.715 ₫
 64. Bông tai nữ Tolash Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai nữ Tolash

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.44 crt - VS

  31.641.358,00 ₫
  7.528.266  - 150.735.133  7.528.266 ₫ - 150.735.133 ₫

You’ve viewed 60 of 3198 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng