Đang tải...
Tìm thấy 3198 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Ezia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ezia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  26.789.304,00 ₫
  8.043.357  - 109.442.872  8.043.357 ₫ - 109.442.872 ₫
 2. Bông tai nữ Alvino Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Alvino

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  47.583.167,00 ₫
  14.972.758  - 190.782.109  14.972.758 ₫ - 190.782.109 ₫
 3. Bông tai nữ Cager Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Cager

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  2.124 crt - VS

  71.400.792,00 ₫
  19.953.867  - 527.728.626  19.953.867 ₫ - 527.728.626 ₫
 4. Bông tai nữ Silvana Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Silvana

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  23.919.508,00 ₫
  8.852.788  - 97.768.401  8.852.788 ₫ - 97.768.401 ₫
 5. Bông tai nữ Passaros Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Passaros

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  21.379.142,00 ₫
  7.698.076  - 86.942.976  7.698.076 ₫ - 86.942.976 ₫
 6. Bông tai nữ Cretiger Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Cretiger

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  11.207.493,00 ₫
  6.597.138  - 85.740.153  6.597.138 ₫ - 85.740.153 ₫
 7. Bông tai nữ Peyton Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Peyton

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  18.340.665,00 ₫
  6.316.950  - 73.994.924  6.316.950 ₫ - 73.994.924 ₫
 8. Bông tai nữ Bentley Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Bentley

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  31.783.998,00 ₫
  11.583.906  - 132.749.364  11.583.906 ₫ - 132.749.364 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Cevza Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Cevza

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  18.183.307,00 ₫
  5.049.032  - 62.334.603  5.049.032 ₫ - 62.334.603 ₫
 11. Bông tai nữ Stykkeear Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Stykkeear

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.452.798,00 ₫
  4.538.468  - 243.409.217  4.538.468 ₫ - 243.409.217 ₫
 12. Bông tai nữ Baemelys Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  20.646.694,00 ₫
  6.837.703  - 69.707.214  6.837.703 ₫ - 69.707.214 ₫
 13. Bông tai nữ Ankusesa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ankusesa

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.922 crt - VS

  20.264.053,00 ₫
  9.474.011  - 550.285.121  9.474.011 ₫ - 550.285.121 ₫
 14. Bông tai nữ Ancelin Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ancelin

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  16.104.827,00 ₫
  6.624.873  - 67.810.993  6.624.873 ₫ - 67.810.993 ₫
 15. Bông tai nữ Norma Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Norma

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.578 crt - SI

  134.711.812,00 ₫
  6.996.192  - 371.021.820  6.996.192 ₫ - 371.021.820 ₫
 16. Bông tai nữ Anglia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Anglia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  19.604.056,00 ₫
  7.086.475  - 75.325.112  7.086.475 ₫ - 75.325.112 ₫
 17. Bông tai nữ Nutpila Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.374.245,00 ₫
  7.052.796  - 81.169.419  7.052.796 ₫ - 81.169.419 ₫
 18. Bông tai nữ Alba Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Alba

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.829.706,00 ₫
  6.384.875  - 116.008.882  6.384.875 ₫ - 116.008.882 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Kaylee Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Kaylee

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.304 crt - AAA

  28.927.786,00 ₫
  12.158.432  - 141.947.438  12.158.432 ₫ - 141.947.438 ₫
 21. Bông tai nữ Jeanelle Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Jeanelle

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  1.36 crt - AA

  37.013.029,00 ₫
  10.199.951  - 801.335.817  10.199.951 ₫ - 801.335.817 ₫
 22. Bông tai nữ Arsal Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Arsal

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Garnet

  0.318 crt - AAA

  21.140.276,00 ₫
  7.845.245  - 94.584.456  7.845.245 ₫ - 94.584.456 ₫
 23. Bông tai nữ Ecateri Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  18.765.192,00 ₫
  5.506.388  - 120.678.667  5.506.388 ₫ - 120.678.667 ₫
 24. Bông tai nữ Splendore Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Splendore

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  32.416.826,00 ₫
  8.467.884  - 118.103.211  8.467.884 ₫ - 118.103.211 ₫
 25. Bông tai nữ Ayame Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ayame

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  33.779.838,00 ₫
  9.148.541  - 328.993.720  9.148.541 ₫ - 328.993.720 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Melinda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Melinda

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  17.162.182,00 ₫
  6.566.006  - 224.064.973  6.566.006 ₫ - 224.064.973 ₫
 28. Bông tai nữ Jiemba Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Jiemba

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  21.409.708,00 ₫
  7.884.867  - 94.782.564  7.884.867 ₫ - 94.782.564 ₫
 29. Bông tai nữ Trella Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Trella

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  19.786.318,00 ₫
  7.856.565  - 100.074.991  7.856.565 ₫ - 100.074.991 ₫
 30. Bông tai nữ Izabel Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Izabel

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.467.458,00 ₫
  7.149.022  - 76.782.651  7.149.022 ₫ - 76.782.651 ₫
 31. Bông tai nữ Affan Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Affan

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.206 crt - AAA

  22.359.514,00 ₫
  8.581.091  - 94.174.079  8.581.091 ₫ - 94.174.079 ₫
 32. Bông tai nữ Javeed Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Javeed

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.28 crt - AAA

  17.652.368,00 ₫
  6.304.215  - 86.023.173  6.304.215 ₫ - 86.023.173 ₫
 33. Bông tai nữ Dehisced Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Dehisced

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  13.248.615,00 ₫
  5.561.294  - 57.084.633  5.561.294 ₫ - 57.084.633 ₫
 34. Bông tai nữ Marzia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Marzia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  24.419.882,00 ₫
  6.616.949  - 127.046.564  6.616.949 ₫ - 127.046.564 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Bông tai nữ Adhellie 18 mm Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Adhellie 18 mm

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.14 crt - VS

  85.226.764,00 ₫
  14.569.742  - 297.564.622  14.569.742 ₫ - 297.564.622 ₫
 36. Bông tai nữ Inna Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Inna

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  34.996.812,00 ₫
  10.024.480  - 166.499.203  10.024.480 ₫ - 166.499.203 ₫
 37. Bông tai nữ Adain Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Adain

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.362 crt - VS

  28.571.183,00 ₫
  8.002.320  - 107.872.124  8.002.320 ₫ - 107.872.124 ₫
 38. Bông tai nữ Leroy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Leroy

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  4.25 crt - VS

  447.364.669,00 ₫
  12.302.771  - 2.735.152.127  12.302.771 ₫ - 2.735.152.127 ₫
 39. Bông tai nữ Ardhendu Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ardhendu

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.314 crt - VS

  38.639.815,00 ₫
  10.460.327  - 137.603.117  10.460.327 ₫ - 137.603.117 ₫
 40. Bông tai nữ Arlean Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Arlean

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  13.953.894,00 ₫
  5.184.880  - 51.155.414  5.184.880 ₫ - 51.155.414 ₫
 41. Bông tai nữ Tansy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Tansy

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  16.846.334,00 ₫
  6.996.193  - 77.447.745  6.996.193 ₫ - 77.447.745 ₫
 42. Bông tai nữ Carlita Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Carlita

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.958.791,00 ₫
  5.926.386  - 65.235.538  5.926.386 ₫ - 65.235.538 ₫
 43. Bông tai nữ Congalie Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Congalie

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  27.116.473,00 ₫
  6.676.383  - 81.862.814  6.676.383 ₫ - 81.862.814 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Kalamata Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Kalamata

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  47.228.831,00 ₫
  9.969.009  - 124.556.011  9.969.009 ₫ - 124.556.011 ₫
 46. Bông tai nữ Kamatero Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Kamatero

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.924 crt - VS

  63.330.263,00 ₫
  10.757.495  - 176.871.797  10.757.495 ₫ - 176.871.797 ₫
 47. Bông tai nữ Majella Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Majella

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.664 crt - VS

  36.394.920,00 ₫
  7.086.192  - 129.551.268  7.086.192 ₫ - 129.551.268 ₫
 48. Bông tai nữ Magali Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Magali

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  56.600.106,00 ₫
  5.954.688  - 478.313.762  5.954.688 ₫ - 478.313.762 ₫
 49. Bông tai nữ Dashuri Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Dashuri

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  19.524.811,00 ₫
  6.909.589  - 86.136.379  6.909.589 ₫ - 86.136.379 ₫
 50. Bông tai nữ Farangis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Farangis

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  13.608.613,00 ₫
  5.298.088  - 56.235.581  5.298.088 ₫ - 56.235.581 ₫
 51. Bông tai nữ Tosca Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Tosca

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  27.434.586,00 ₫
  8.724.015  - 112.258.899  8.724.015 ₫ - 112.258.899 ₫
 52. Bông tai nữ Pluma Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Pluma

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  19.076.510,00 ₫
  5.922.141  - 70.457.205  5.922.141 ₫ - 70.457.205 ₫
 53. Bông tai nữ Ginevra Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ginevra

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  38.175.665,00 ₫
  7.174.494  - 110.065.512  7.174.494 ₫ - 110.065.512 ₫
 54. Bông tai nữ Polichni Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Polichni

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  30.794.569,00 ₫
  7.852.038  - 128.263.541  7.852.038 ₫ - 128.263.541 ₫
 55. Bông tai nữ Tamiko Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Tamiko

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  25.264.407,00 ₫
  10.066.367  - 165.848.268  10.066.367 ₫ - 165.848.268 ₫
 56. Bông tai nữ Dalayer Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Dalayer

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  32.803.993,00 ₫
  5.846.859  - 89.334.481  5.846.859 ₫ - 89.334.481 ₫
 57. Bông tai nữ Ainsley Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ainsley

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  25.091.200,00 ₫
  6.928.268  - 100.273.106  6.928.268 ₫ - 100.273.106 ₫
 58. Bông tai nữ Alberta Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Alberta

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  29.299.104,00 ₫
  7.901.848  - 110.136.264  7.901.848 ₫ - 110.136.264 ₫
 59. Bông tai nữ Ava Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Ava

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  24.147.053,00 ₫
  7.245.248  - 97.358.022  7.245.248 ₫ - 97.358.022 ₫
 60. Bông tai nữ Laetitia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Laetitia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  29.725.895,00 ₫
  10.347.120  - 122.022.999  10.347.120 ₫ - 122.022.999 ₫
 61. Bông tai nữ Selita Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Selita

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  13.290.501,00 ₫
  5.999.971  - 57.792.173  5.999.971 ₫ - 57.792.173 ₫
 62. Bông tai nữ Vanda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Vanda

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.852 crt - SI

  77.157.368,00 ₫
  7.901.848  - 298.739.144  7.901.848 ₫ - 298.739.144 ₫
 63. Bông tai nữ Corinth Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Corinth

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  19.066.323,00 ₫
  6.067.895  - 77.490.191  6.067.895 ₫ - 77.490.191 ₫
 64. Bông tai nữ Denise Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Bông tai nữ Denise

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  69.588.346,00 ₫
  5.917.895  - 268.484.569  5.917.895 ₫ - 268.484.569 ₫

You’ve viewed 60 of 3198 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng