Đang tải...
Tìm thấy 3106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ardhendu Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Ardhendu

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.314 crt - VS

  24.981.624,00 ₫
  9.557.363  - 126.787.150  9.557.363 ₫ - 126.787.150 ₫
 2. Bông Tai Ainsley Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  17.465.507,00 ₫
  6.445.475  - 94.167.745  6.445.475 ₫ - 94.167.745 ₫
 3. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Pear Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Pear

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  25.873.825,00 ₫
  7.210.604  - 1.744.969.215  7.210.604 ₫ - 1.744.969.215 ₫
 4. Bông Tai Melinda Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  10.111.609,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 5. Bông Tai Peyton Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  11.517.502,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 6. Bông Tai Maglumans Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Maglumans

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.1 crt - AAA

  9.922.354,00 ₫
  6.491.437  - 77.986.467  6.491.437 ₫ - 77.986.467 ₫
 7. Bông Tai Passaros Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.085.612,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 8. Bông Tai Aesclin Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Aesclin

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  8.300.171,00 ₫
  5.880.414  - 60.534.476  5.880.414 ₫ - 60.534.476 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Inna Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  22.467.239,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 11. Bông Tai Trierty Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Trierty

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.912 crt - VS

  21.493.929,00 ₫
  12.244.240  - 2.442.940.681  12.244.240 ₫ - 2.442.940.681 ₫
 12. Bông Tai Carlita Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  10.192.718,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 13. Bông Tai Moiralor Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Moiralor

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  15.843.323,00 ₫
  6.599.311  - 81.690.447  6.599.311 ₫ - 81.690.447 ₫
 14. Bông Tai Kaylee Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Kaylee

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.304 crt - AAA

  15.978.506,00 ₫
  11.117.363  - 130.937.234  11.117.363 ₫ - 130.937.234 ₫
 15. Bông Tai Lavian Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lavian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.624 crt - AAA

  14.004.850,00 ₫
  8.513.218  - 2.203.411.781  8.513.218 ₫ - 2.203.411.781 ₫
 16. Bông Tai Lisso Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lisso

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.7 crt - AA

  18.141.417,00 ₫
  9.469.495  - 158.230.473  9.469.495 ₫ - 158.230.473 ₫
 17. Bông Tai Nutpila Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.787.519,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 18. Bông Tai Parrish Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Parrish

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  21.196.529,00 ₫
  8.102.806  - 92.369.826  8.102.806 ₫ - 92.369.826 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Baemelys Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  12.517.848,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 21. Bông Tai Affan Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Affan

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.206 crt - AAA

  12.977.466,00 ₫
  7.894.625  - 86.908.472  7.894.625 ₫ - 86.908.472 ₫
 22. Bông Tai Slumberously Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Slumberously

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  7.245.752,00 ₫
  4.808.151  - 60.804.839  4.808.151 ₫ - 60.804.839 ₫
 23. Bông Tai Chron Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Chron

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.8 crt - AAA

  6.975.388,00 ₫
  4.006.792  - 1.962.044.402  4.006.792 ₫ - 1.962.044.402 ₫
 24. Bông Tai Guarde Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Guarde

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.91 crt - VS

  22.845.749,00 ₫
  9.577.641  - 3.127.772.469  9.577.641 ₫ - 3.127.772.469 ₫
 25. Bông Tai Dehan Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  32.092.194,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Pluma Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Pluma

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  12.274.520,00 ₫
  5.495.145  - 63.576.065  5.495.145 ₫ - 63.576.065 ₫
 28. Bông Tai Arta Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Arta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.895.318,00 ₫
  5.808.497  - 60.426.330  5.808.497 ₫ - 60.426.330 ₫
 29. Bông Tai Chetan Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Chetan

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.78 crt - VS

  16.735.524,00 ₫
  6.103.464  - 724.345.460  6.103.464 ₫ - 724.345.460 ₫
 30. Bông Tai Alick Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Alick

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.534 crt - VS

  16.384.052,00 ₫
  9.278.889  - 153.782.987  9.278.889 ₫ - 153.782.987 ₫
 31. Bông Tai Marzia Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Marzia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.086.652,00 ₫
  6.056.151  - 118.527.536  6.056.151 ₫ - 118.527.536 ₫
 32. Bông Tai Delbar Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Delbar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.548 crt - SI

  35.093.234,00 ₫
  6.358.958  - 127.395.470  6.358.958 ₫ - 127.395.470 ₫
 33. Bông Tai Anatola Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  45.475.208,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 34. Bông Tai Madlen Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Madlen

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.418 crt - VS

  23.413.512,00 ₫
  7.248.455  - 104.482.125  7.248.455 ₫ - 104.482.125 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saturnina Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Saturnina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.85 crt - VS

  30.199.646,00 ₫
  9.954.798  - 3.421.968.951  9.954.798 ₫ - 3.421.968.951 ₫
 36. Bông Tai Nonna Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nonna

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  34.011.778,00 ₫
  9.063.679  - 143.333.420  9.063.679 ₫ - 143.333.420 ₫
 37. Bông Tai Izabel Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Izabel

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  11.166.028,00 ₫
  6.613.100  - 71.321.998  6.613.100 ₫ - 71.321.998 ₫
 38. Bông Tai Beder Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Beder

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  8.002.771,00 ₫
  5.037.960  - 89.138.976  5.037.960 ₫ - 89.138.976 ₫
 39. Bông Tai Anglia Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Anglia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.084.919,00 ₫
  6.493.329  - 68.902.237  6.493.329 ₫ - 68.902.237 ₫
 40. Bông Tai Tomasa Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Tomasa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  35.255.452,00 ₫
  9.486.528  - 149.619.380  9.486.528 ₫ - 149.619.380 ₫
 41. Bông Tai Bedirnisa Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Bedirnisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  7.002.424,00 ₫
  4.976.858  - 55.992.363  4.976.858 ₫ - 55.992.363 ₫
 42. Bông Tai Alvenas Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Alvenas

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  10.787.518,00 ₫
  5.712.248  - 69.023.900  5.712.248 ₫ - 69.023.900 ₫
 43. Bông Tai Ilaria Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Ilaria

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.9 crt - SI

  47.611.083,00 ₫
  5.691.700  - 156.851.619  5.691.700 ₫ - 156.851.619 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Siria Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Siria

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  12.571.921,00 ₫
  6.544.969  - 120.366.010  6.544.969 ₫ - 120.366.010 ₫
 46. Bông Tai Bailee Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Bailee

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.68 crt - VS

  100.818.699,00 ₫
  9.400.011  - 1.789.971.288  9.400.011 ₫ - 1.789.971.288 ₫
 47. Bông Tai Lulwa Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lulwa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  9.787.173,00 ₫
  7.310.639  - 79.865.497  7.310.639 ₫ - 79.865.497 ₫
 48. Bông Tai Tansy Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  9.679.026,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 49. Bông Tai Magali Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  48.449.211,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 50. Bông Tai Denise Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  61.021.132,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 51. Bông Tai Ginevra Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Ginevra

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  29.199.301,00 ₫
  6.610.397  - 102.711.245  6.610.397 ₫ - 102.711.245 ₫
 52. Bông Tai Daime Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Daime

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  6.218.368,00 ₫
  4.178.743  - 50.666.189  4.178.743 ₫ - 50.666.189 ₫
 53. Bông Tai Lucca Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lucca

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  13.410.049,00 ₫
  9.895.318  - 100.683.514  9.895.318 ₫ - 100.683.514 ₫
 54. Bông Tai Lefkada Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lefkada

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  18.979.544,00 ₫
  5.829.045  - 68.185.772  5.829.045 ₫ - 68.185.772 ₫
 55. Bông Tai Farangis Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Farangis

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  7.975.734,00 ₫
  4.888.179  - 52.099.122  4.888.179 ₫ - 52.099.122 ₫
 56. Bông Tai Corinth Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Corinth

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  12.490.811,00 ₫
  5.623.568  - 72.403.449  5.623.568 ₫ - 72.403.449 ₫
 57. Bông Tai Bahity Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Bahity

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  8.110.916,00 ₫
  6.086.431  - 59.696.345  6.086.431 ₫ - 59.696.345 ₫
 58. Bông Tai Imelda Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Imelda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AAA

  10.463.082,00 ₫
  7.289.010  - 88.611.765  7.289.010 ₫ - 88.611.765 ₫
 59. Bông Tai Pequena Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Pequena

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.712 crt - VS

  30.956.666,00 ₫
  8.716.531  - 118.121.984  8.716.531 ₫ - 118.121.984 ₫
 60. Bông Tai Sakura Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sakura

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.31 crt - AAA

  10.300.864,00 ₫
  6.468.456  - 89.828.403  6.468.456 ₫ - 89.828.403 ₫
 61. Bông Tai Giannitsa Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Giannitsa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.522 crt - AAA

  18.979.545,00 ₫
  6.922.397  - 106.820.777  6.922.397 ₫ - 106.820.777 ₫
 62. Bông Tai Ancelin Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Ancelin

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  8.813.863,00 ₫
  6.078.862  - 62.345.916  6.078.862 ₫ - 62.345.916 ₫
 63. Bông Tai Florina Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Florina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.172 crt - VS

  17.925.126,00 ₫
  8.260.157  - 98.060.987  8.260.157 ₫ - 98.060.987 ₫
 64. Bông Tai Luigia Vàng-Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Luigia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  1.52 crt - AAA

  11.679.720,00 ₫
  5.999.915  - 467.729.561  5.999.915 ₫ - 467.729.561 ₫

You’ve viewed 60 of 3106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng