Đang tải...
Tìm thấy 3106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Peyton Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.772.066,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 2. Bông Tai Melinda Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  12.441.604,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 3. Bông Tai Baemelys Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.965.182,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 4. Bông Tai Stykkeear Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Stykkeear

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  4.232.816  - 231.512.611  4.232.816 ₫ - 231.512.611 ₫
 5. Bông Tai Benedetta Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Benedetta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.408 crt - VS

  20.003.413,00 ₫
  5.991.264  - 66.360.819  5.991.264 ₫ - 66.360.819 ₫
 6. Bông Tai Ostreicole Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Ostreicole

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  21.877.035,00 ₫
  8.909.842  - 113.079.702  8.909.842 ₫ - 113.079.702 ₫
 7. Bông Tai Nutpila Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.645.535,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 8. Bông Tai Biggs Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Biggs

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  10.165.682,00 ₫
  5.625.731  - 74.660.986  5.625.731 ₫ - 74.660.986 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Butited Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Butited

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  7.016.483,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 11. Bông Tai Ileana Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Ileana

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  33.792.243,00 ₫
  7.056.498  - 104.630.832  7.056.498 ₫ - 104.630.832 ₫
 12. Bông Tai Lucca Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Lucca

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  17.500.113,00 ₫
  9.895.318  - 100.683.514  9.895.318 ₫ - 100.683.514 ₫
 13. Bông Tai Laisha Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.526.000,00 ₫
  4.628.629  - 50.422.863  4.628.629 ₫ - 50.422.863 ₫
 14. Bông Tai Adain Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Adain

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.362 crt - VS

  21.697.512,00 ₫
  7.360.656  - 99.696.683  7.360.656 ₫ - 99.696.683 ₫
 15. Bông Tai Tosca Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Tosca

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  20.605.514,00 ₫
  7.989.253  - 103.792.704  7.989.253 ₫ - 103.792.704 ₫
 16. Bông Tai Maglumans Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Maglumans

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.1 crt - AAA

  9.922.354,00 ₫
  6.491.437  - 77.986.467  6.491.437 ₫ - 77.986.467 ₫
 17. Bông Tai Fabnopos Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Fabnopos

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.574.700,00 ₫
  6.415.735  - 74.688.025  6.415.735 ₫ - 74.688.025 ₫
 18. Bông Tai Norene Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Norene

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  14.080.011,00 ₫
  6.579.576  - 71.673.471  6.579.576 ₫ - 71.673.471 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Dekotta Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Dekotta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.934 crt - VS

  128.916.268,00 ₫
  11.314.729  - 2.656.663.351  11.314.729 ₫ - 2.656.663.351 ₫
 21. Bông Tai Fiamma Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Fiamma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.580.852,00 ₫
  6.720.435  - 120.136.201  6.720.435 ₫ - 120.136.201 ₫
 22. Bông Tai Alangoya Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Alangoya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  2.336 crt - VS

  370.139.274,00 ₫
  7.778.369  - 4.444.796.173  7.778.369 ₫ - 4.444.796.173 ₫
 23. Bông Tai Earstar Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Earstar

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.302 crt - VS

  17.105.112,00 ₫
  6.949.433  - 93.910.898  6.949.433 ₫ - 93.910.898 ₫
 24. Bông Tai Anatolese Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Anatolese

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  18.195.489,00 ₫
  4.972.532  - 66.022.861  4.972.532 ₫ - 66.022.861 ₫
 25. Bông Tai Moti Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Moti

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.27 crt - AAA

  17.566.623,00 ₫
  8.592.164  - 114.445.038  8.592.164 ₫ - 114.445.038 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Berceau Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Berceau

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  27.766.642,00 ₫
  15.008.441  - 211.870.673  15.008.441 ₫ - 211.870.673 ₫
 28. Bông Tai Passaros Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.826.290,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 29. Bông Tai Lucrezia Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Lucrezia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.864 crt - VS

  59.116.147,00 ₫
  8.800.344  - 154.053.349  8.800.344 ₫ - 154.053.349 ₫
 30. Bông Tai Marzia Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Marzia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.768.661,00 ₫
  6.056.151  - 118.527.536  6.056.151 ₫ - 118.527.536 ₫
 31. Bông Tai Farangis Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Farangis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  9.869.903,00 ₫
  4.888.179  - 52.099.122  4.888.179 ₫ - 52.099.122 ₫
 32. Bông Tai Habriel Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Habriel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  23.975.059,00 ₫
  8.838.195  - 121.406.909  8.838.195 ₫ - 121.406.909 ₫
 33. Bông Tai Splendore Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Splendore

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  24.136.736,00 ₫
  7.813.516  - 109.781.263  7.813.516 ₫ - 109.781.263 ₫
 34. Bông Tai Anatola Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  46.698.875,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dulcinia Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Dulcinia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  40.724.373,00 ₫
  10.810.229  - 2.443.170.491  10.810.229 ₫ - 2.443.170.491 ₫
 36. Bông Tai Acennan Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Acennan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.276 crt - AAA

  15.167.685,00 ₫
  7.021.350  - 82.123.036  7.021.350 ₫ - 82.123.036 ₫
 37. Bông Tai Terlan Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Terlan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.7 crt - AA

  16.862.324,00 ₫
  6.062.910  - 124.164.618  6.062.910 ₫ - 124.164.618 ₫
 38. Bông Tai Tomasa Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Tomasa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  39.580.192,00 ₫
  9.486.528  - 149.619.380  9.486.528 ₫ - 149.619.380 ₫
 39. Bông Tai Anastella Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Anastella

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  16.690.373,00 ₫
  6.676.907  - 86.097.385  6.676.907 ₫ - 86.097.385 ₫
 40. Bông Tai Strudy Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Strudy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.81 crt - VS

  47.030.071,00 ₫
  9.155.873  - 3.086.082.349  9.155.873 ₫ - 3.086.082.349 ₫
 41. Bông Tai Bellat Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Bellat

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  26.225.298,00 ₫
  9.027.450  - 144.523.023  9.027.450 ₫ - 144.523.023 ₫
 42. Bông Tai Affan Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Affan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.206 crt - AAA

  16.036.633,00 ₫
  7.894.625  - 86.908.472  7.894.625 ₫ - 86.908.472 ₫
 43. Bông Tai Rozelle Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Rozelle

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.86 crt - VS

  31.826.426,00 ₫
  10.338.986  - 2.720.685.529  10.338.986 ₫ - 2.720.685.529 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Cherietis Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Cherietis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.828 crt - VS

  20.253.230,00 ₫
  9.363.242  - 170.099.452  9.363.242 ₫ - 170.099.452 ₫
 46. Bông Tai Alvenas Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Alvenas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.117.513,00 ₫
  5.712.248  - 69.023.900  5.712.248 ₫ - 69.023.900 ₫
 47. Bông Tai Magali Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  50.586.437,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 48. Bông Tai Edvige Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Edvige

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.707.566,00 ₫
  6.346.792  - 65.955.272  6.346.792 ₫ - 65.955.272 ₫
 49. Bông Tai Aesclin Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Aesclin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  10.730.742,00 ₫
  5.880.414  - 60.534.476  5.880.414 ₫ - 60.534.476 ₫
 50. Bông Tai Inna Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  26.532.160,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 51. Bông Tai Ardhendu Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Ardhendu

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.314 crt - VS

  29.214.170,00 ₫
  9.557.363  - 126.787.150  9.557.363 ₫ - 126.787.150 ₫
 52. Bông Tai Mekselina Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Mekselina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  27.531.155,00 ₫
  9.600.622  - 116.229.442  9.600.622 ₫ - 116.229.442 ₫
 53. Bông Tai Ecateri Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  13.802.618,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 54. Bông Tai Hiroko Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Hiroko

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.173.050,00 ₫
  7.702.667  - 92.261.682  7.702.667 ₫ - 92.261.682 ₫
 55. Bông Tai Tansy Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.101.215,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 56. Bông Tai Chalipa Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Chalipa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  11.089.513,00 ₫
  4.589.156  - 52.572.254  4.589.156 ₫ - 52.572.254 ₫
 57. Bông Tai Mahila Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Mahila

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  18.718.644,00 ₫
  7.705.371  - 106.293.566  7.705.371 ₫ - 106.293.566 ₫
 58. Bông Tai Mayuri Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Mayuri

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.6 crt - VS1

  38.865.351,00 ₫
  9.603.325  - 173.086.970  9.603.325 ₫ - 173.086.970 ₫
 59. Bông Tai Tercimer Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Tercimer

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  18.066.526,00 ₫
  6.662.307  - 90.017.662  6.662.307 ₫ - 90.017.662 ₫
 60. Bông Tai Cretiger Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Cretiger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  10.409.008,00 ₫
  6.094.001  - 79.676.235  6.094.001 ₫ - 79.676.235 ₫
 61. Bông Tai Candida Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Candida

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.386.838,00 ₫
  5.862.570  - 110.011.069  5.862.570 ₫ - 110.011.069 ₫
 62. Bông Tai Anglia Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Anglia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  13.842.360,00 ₫
  6.493.329  - 68.902.237  6.493.329 ₫ - 68.902.237 ₫
 63. Bông Tai Janerica Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  116.640.936,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 64. Bông Tai Lisette Vàng-Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Lisette

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.334 crt - VS

  36.697.572,00 ₫
  11.620.240  - 1.879.678.039  11.620.240 ₫ - 1.879.678.039 ₫

You’ve viewed 60 of 3106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng