Đang tải...
Tìm thấy 9298 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Majori

  Bông Tai GLAMIRA Majori

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.307.158,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.526.000,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Amedee

  Bông Tai GLAMIRA Amedee

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.488 crt - VS

  31.643.390,00 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Bay

  Bông Tai GLAMIRA Bay

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.106.547,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Bông Tai GLAMIRA Boja

  Bông Tai GLAMIRA Boja

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  11.353.390,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Pygela

  Bông Tai GLAMIRA Pygela

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  17.856.723,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Spalva

  Bông Tai GLAMIRA Spalva

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.031 crt - AAA

  10.214.347,00 ₫
 9. Bông Tai GLAMIRA Didyma

  Bông Tai GLAMIRA Didyma

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  14.269.265,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Tarian

  Bông Tai GLAMIRA Tarian

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  16.159.108,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Bông Tai GLAMIRA Vidi

  Bông Tai GLAMIRA Vidi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  14.569.098,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Jimat

  Bông Tai GLAMIRA Jimat

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.064 crt - AAA

  8.725.992,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Grazien

  Bông Tai GLAMIRA Grazien

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  13.716.371,00 ₫
 15. Bảo hành trọn đời
 16. Bông Tai GLAMIRA Midab

  Bông Tai GLAMIRA Midab

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  11.211.718,00 ₫
 17. GLAMIRA Creolen Melissa

  Bông Tai GLAMIRA Melissa

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  22.169.028,00 ₫
 18. GLAMIRA Ohrstecker Romy

  Bông Tai GLAMIRA Romy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  11.326.624,00 ₫
 19. GLAMIRA Creolen Eleni

  Bông Tai GLAMIRA Eleni

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  30.891.509,00 ₫
 20. GLAMIRA Creolen Vera

  Bông Tai GLAMIRA Vera

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  38.374.100,00 ₫
 21. GLAMIRA Ohrstecker Linda

  Bông Tai GLAMIRA Linda

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  11.240.377,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Jennifer

  Bông Tai GLAMIRA Jennifer

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  19.219.628,00 ₫
 23. GLAMIRA Creolen Vicky

  Bông Tai GLAMIRA Vicky

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.8 crt - AAA

  21.962.470,00 ₫
 24. GLAMIRA Jasmine

  Bông Tai GLAMIRA Jasmine

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  38.657.441,00 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  56.300.578,00 ₫
 27. Bông Tai GLAMIRA Cordelia

  Bông Tai GLAMIRA Cordelia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.171.351,00 ₫
 28. Bông Tai GLAMIRA Stacy

  Bông Tai GLAMIRA Stacy

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.564 crt - AA

  34.734.460,00 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Marietta

  Bông Tai GLAMIRA Marietta

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.63 crt - AAA

  13.032.620,00 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Melanie

  Bông Tai GLAMIRA Melanie

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  12.482.971,00 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Alice

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.226 crt - AA

  25.775.141,00 ₫
 32. Bông Tai GLAMIRA Jacey

  Bông Tai GLAMIRA Jacey

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.768 crt - AAA

  22.633.512,00 ₫
 33. Bông Tai GLAMIRA Kyra

  Bông Tai GLAMIRA Kyra

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  16.758.775,00 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Lucienne

  Bông Tai GLAMIRA Lucienne

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  25.382.033,00 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Tiana

  Bông Tai GLAMIRA Tiana

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  27.431.391,00 ₫
 36. Bông Tai GLAMIRA Alyn

  Bông Tai GLAMIRA Alyn

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  50.307.152,00 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Eden

  Bông Tai GLAMIRA Eden

  Vàng 585 & Đá Onyx đen

  1.2 crt - AAA

  25.494.774,00 ₫
 38. Bông Tai GLAMIRA Elbe

  Bông Tai GLAMIRA Elbe

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  1.38 crt - AAA

  27.922.101,00 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Wye

  Bông Tai GLAMIRA Wye

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.96 crt - AAA

  35.247.883,00 ₫

You’ve viewed 60 of 9298 products