Đang tải...
Tìm thấy 11726 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Peyton

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.454.737,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 2. Bông tai nữ Louisa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.902.469,00 ₫
  5.524.501  - 102.636.299  5.524.501 ₫ - 102.636.299 ₫
 3. Bông tai nữ Eargle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.118.143,00 ₫
  4.753.562  - 61.004.424  4.753.562 ₫ - 61.004.424 ₫
 4. Bông tai nữ Rolie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  17.705.858,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 5. Cung Hoàng Đạo
  Bông tai nữ Hiorwe - Scorpio Vàng 14K

  Bông tai nữ Hiorwe - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  16.422.373,00 ₫
  7.050.532  - 325.668.264  7.050.532 ₫ - 325.668.264 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm Vàng 14K

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.392.302,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Vàng 14K

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  26.218.177,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 8. Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  9.889.196,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Anatolese

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  36.826.804,00 ₫
  5.635.444  - 88.273.163  5.635.444 ₫ - 88.273.163 ₫
 11. Bông tai nữ Atria

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  7.010.626,00 ₫
  3.032.815  - 35.532.849  3.032.815 ₫ - 35.532.849 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø10 mm Vàng 14K

  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  21.867.913,00 ₫
  9.053.730  - 114.664.543  9.053.730 ₫ - 114.664.543 ₫
 13. Bông tai nữ Anweorw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.912 crt - VS

  34.061.722,00 ₫
  12.730.127  - 303.791.006  12.730.127 ₫ - 303.791.006 ₫
 14. Bông tai nữ Albergo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  10.818.909,00 ₫
  4.299.036  - 64.796.860  4.299.036 ₫ - 64.796.860 ₫
 15. Bông tai nữ Kaylee

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.304 crt - AAA

  23.460.453,00 ₫
  12.996.164  - 149.801.176  12.996.164 ₫ - 149.801.176 ₫
 16. Bông tai nữ Pedone

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  16.049.073,00 ₫
  7.303.266  - 112.287.197  7.303.266 ₫ - 112.287.197 ₫
 17. Bông tai nữ Blama

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.188 crt - VS

  16.016.525,00 ₫
  4.596.204  - 69.112.874  4.596.204 ₫ - 69.112.874 ₫
 18. Bông tai nữ Arelac

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  9.124.766,00 ₫
  4.538.468  - 58.768.582  4.538.468 ₫ - 58.768.582 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Wiksel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  16.545.203,00 ₫
  7.335.813  - 97.018.400  7.335.813 ₫ - 97.018.400 ₫
 21. Bông tai nữ Anna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  21.723.291,00 ₫
  6.249.026  - 125.093.740  6.249.026 ₫ - 125.093.740 ₫
 22. Bông tai nữ Verano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAA

  15.442.566,00 ₫
  6.620.345  - 103.216.484  6.620.345 ₫ - 103.216.484 ₫
 23. Bông tai nữ Stying

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  8.383.260,00 ₫
  4.108.281  - 59.278.015  4.108.281 ₫ - 59.278.015 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vedra Vàng 14K

  Bông tai nữ Vedra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  14.302.572,00 ₫
  3.620.359  - 41.631.874  3.620.359 ₫ - 41.631.874 ₫
 25. Bông tai nữ Siria

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  17.729.632,00 ₫
  7.601.850  - 134.277.663  7.601.850 ₫ - 134.277.663 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.662.896,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 28. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  253.076.251,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 29. Bông tai nữ Vera

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  43.581.017,00 ₫
  14.633.420  - 179.701.971  14.633.420 ₫ - 179.701.971 ₫
 30. Bông tai nữ Cemoul

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  10.873.249,00 ₫
  5.285.352  - 76.796.802  5.285.352 ₫ - 76.796.802 ₫
 31. Bông tai nữ Frieze

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.888 crt - VS

  18.852.926,00 ₫
  8.028.640  - 152.206.820  8.028.640 ₫ - 152.206.820 ₫
 32. Bông tai nữ Possibilitan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.130.710,00 ₫
  4.344.885  - 67.160.058  4.344.885 ₫ - 67.160.058 ₫
 33. Bông tai nữ Carlita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.372.577,00 ₫
  6.198.083  - 67.782.696  6.198.083 ₫ - 67.782.696 ₫
 34. Bông tai nữ Yous Vàng 14K
  Mới

  Bông tai nữ Yous

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  9.795.801,00 ₫
  5.420.351  - 63.792.144  5.420.351 ₫ - 63.792.144 ₫
 35. Bông tai nữ Urchm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  15.829.169,00 ₫
  6.724.496  - 30.679.098  6.724.496 ₫ - 30.679.098 ₫
 36. Bông tai nữ Eusem

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  7.551.755,00 ₫
  4.151.300  - 45.551.668  4.151.300 ₫ - 45.551.668 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm Vàng 14K

  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  20.244.525,00 ₫
  7.944.301  - 90.494.848  7.944.301 ₫ - 90.494.848 ₫
 38. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  11.073.908,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Vàng 14K

  Bông tai nữ Ginny

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  11.009.662,00 ₫
  5.368.841  - 63.749.690  5.368.841 ₫ - 63.749.690 ₫
 40. Bông tai nữ Chiotta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  8.123.733,00 ₫
  3.957.716  - 57.792.175  3.957.716 ₫ - 57.792.175 ₫
 41. Bông tai nữ Ainsley

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  21.713.102,00 ₫
  7.245.248  - 103.244.786  7.245.248 ₫ - 103.244.786 ₫
 42. Bông tai nữ Alice

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - VS

  39.582.262,00 ₫
  9.464.105  - 309.564.565  9.464.105 ₫ - 309.564.565 ₫
 43. Bông tai nữ Unkissed

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.24 crt - VS

  135.961.051,00 ₫
  10.265.045  - 245.008.264  10.265.045 ₫ - 245.008.264 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta Vàng 14K

  Bông tai nữ Neta

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  215.877.560,00 ₫
  10.717.873  - 3.577.610.400  10.717.873 ₫ - 3.577.610.400 ₫
 46. Bông tai nữ Merideth

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  18.141.704,00 ₫
  3.678.095  - 48.098.822  3.678.095 ₫ - 48.098.822 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dajana Vàng 14K

  Bông tai nữ Dajana

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  215.717.089,00 ₫
  9.588.633  - 3.559.228.411  9.588.633 ₫ - 3.559.228.411 ₫
 48. Bông tai nữ Selkano

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  7.732.320,00 ₫
  3.783.943  - 46.429.019  3.783.943 ₫ - 46.429.019 ₫
 49. Bông tai nữ Zvezda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.643.255,00 ₫
  3.936.207  - 49.145.987  3.936.207 ₫ - 49.145.987 ₫
 50. Bông tai nữ Lunette

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.7 crt - AAA

  23.483.094,00 ₫
  11.315.040  - 171.876.535  11.315.040 ₫ - 171.876.535 ₫
 51. Bông tai nữ Providencia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  7.339.209,00 ₫
  3.699.604  - 50.490.322  3.699.604 ₫ - 50.490.322 ₫
 52. Bông tai nữ Hanece

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  12.601.070,00 ₫
  6.452.799  - 93.169.363  6.452.799 ₫ - 93.169.363 ₫
 53. Bông tai nữ Questo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.536.840,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 54. Bông tai nữ Jhoanny

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.528 crt - VS

  48.210.902,00 ₫
  11.213.154  - 155.857.751  11.213.154 ₫ - 155.857.751 ₫
 55. Bông tai nữ Megrez

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.944.668,00 ₫
  4.258.847  - 50.914.852  4.258.847 ₫ - 50.914.852 ₫
 56. Bông tai nữ Athar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  15.791.810,00 ₫
  7.295.059  - 92.178.804  7.295.059 ₫ - 92.178.804 ₫
 57. Bông tai nữ Aumera

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.056 crt - AAA

  10.750.985,00 ₫
  5.879.688  - 64.400.634  5.879.688 ₫ - 64.400.634 ₫
 58. Bông tai nữ Lamarria

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.869.117,00 ₫
  2.793.382  - 38.476.231  2.793.382 ₫ - 38.476.231 ₫
 59. Bông tai nữ Giove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.402.420,00 ₫
  3.484.511  - 35.858.313  3.484.511 ₫ - 35.858.313 ₫
 60. Bông tai nữ Cocotte

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.070.809,00 ₫
  4.452.431  - 45.410.156  4.452.431 ₫ - 45.410.156 ₫
 61. Bông tai nữ Bertsch

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  24.457.523,00 ₫
  10.307.497  - 173.673.698  10.307.497 ₫ - 173.673.698 ₫
 62. Bông tai nữ Azhar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  13.218.049,00 ₫
  5.787.141  - 65.207.231  5.787.141 ₫ - 65.207.231 ₫
 63. Bông tai nữ Venica

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  13.764.839,00 ₫
  7.052.796  - 89.546.737  7.052.796 ₫ - 89.546.737 ₫
 64. Bông tai nữ Quincy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.98 crt - VS

  22.014.516,00 ₫
  8.002.320  - 550.143.615  8.002.320 ₫ - 550.143.615 ₫

You’ve viewed 60 of 11726 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng