Đang tải...
Tìm thấy 3192 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Pear Vàng Trắng-Vàng 9K

  Bông tai nữ Wayna - Pear

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  28.301.752,00 ₫
  8.399.960  - 1.835.764.883  8.399.960 ₫ - 1.835.764.883 ₫
 2. Bông Tai SYLVIE Moly

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AAA

  30.565.891,00 ₫
  12.356.261  - 321.606.961  12.356.261 ₫ - 321.606.961 ₫
 3. Bông tai nữ Mahsa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.96 crt - AAA

  50.490.326,00 ₫
  24.147.055  - 390.139.657  24.147.055 ₫ - 390.139.657 ₫
 4. Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.632.006,00 ₫
  7.222.607  - 73.315.689  7.222.607 ₫ - 73.315.689 ₫
 5. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  12.848.995,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 6. Bông tai nữ Tansy

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  10.896.173,00 ₫
  7.381.096  - 81.056.212  7.381.096 ₫ - 81.056.212 ₫
 7. Bông tai nữ Kathern

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  21.424.425,00 ₫
  6.928.268  - 102.678.751  6.928.268 ₫ - 102.678.751 ₫
 8. Bông tai nữ Zemira

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  12.537.676,00 ₫
  8.145.810  - 87.862.788  8.145.810 ₫ - 87.862.788 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Passaros

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  14.688.609,00 ₫
  8.196.187  - 91.612.769  8.196.187 ₫ - 91.612.769 ₫
 11. Bông tai nữ Anglia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  12.877.296,00 ₫
  7.561.661  - 80.207.162  7.561.661 ₫ - 80.207.162 ₫
 12. Bông tai nữ Carlita

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  11.179.192,00 ₫
  6.198.083  - 67.782.696  6.198.083 ₫ - 67.782.696 ₫
 13. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.424.468,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 14. Bông tai nữ Melinda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  11.433.907,00 ₫
  6.973.551  - 227.885.705  6.973.551 ₫ - 227.885.705 ₫
 15. Bông tai nữ Marzia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.886.706,00 ₫
  7.072.607  - 131.928.614  7.072.607 ₫ - 131.928.614 ₫
 16. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Noss C Vàng Trắng-Vàng 9K

  Bông tai nữ Noss C

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.096 crt - VS

  30.282.874,00 ₫
  7.301.851  - 2.138.367.216  7.301.851 ₫ - 2.138.367.216 ₫
 17. Bông tai nữ Eberto

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  11.999.941,00 ₫
  5.455.162  - 87.268.450  5.455.162 ₫ - 87.268.450 ₫
 18. Bông tai nữ Affan

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.206 crt - AAA

  14.886.720,00 ₫
  9.124.484  - 99.268.394  9.124.484 ₫ - 99.268.394 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Armida

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.232 crt - AAA

  8.915.051,00 ₫
  6.537.704  - 55.966.709  6.537.704 ₫ - 55.966.709 ₫
 21. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  51.367.680,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 22. Bông tai nữ Argos

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.943.338,00 ₫
  7.794.302  - 91.570.314  7.794.302 ₫ - 91.570.314 ₫
 23. Bông tai nữ Alfonso

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.636 crt - VS

  37.471.520,00 ₫
  11.508.624  - 171.168.999  11.508.624 ₫ - 171.168.999 ₫
 24. Bông tai nữ Selita

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  8.150.904,00 ₫
  6.362.233  - 61.188.383  6.362.233 ₫ - 61.188.383 ₫
 25. Bông tai nữ Amiran

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  12.396.167,00 ₫
  5.184.880  - 54.523.323  5.184.880 ₫ - 54.523.323 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Daime

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  6.933.928,00 ₫
  4.730.920  - 56.221.425  4.730.920 ₫ - 56.221.425 ₫
 28. Bông tai nữ Rajeev

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Aquamarine

  1.3 crt - AAA

  20.037.640,00 ₫
  6.458.459  - 2.835.128.069  6.458.459 ₫ - 2.835.128.069 ₫
 29. Bông tai nữ Gadhra

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  16.160.300,00 ₫
  7.086.192  - 113.758.889  7.086.192 ₫ - 113.758.889 ₫
 30. Bông tai nữ Candida

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  9.282.974,00 ₫
  6.799.212  - 121.527.719  6.799.212 ₫ - 121.527.719 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Denisa Vàng Trắng-Vàng 9K

  Bông tai nữ Denisa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.484 crt - VS

  96.876.898,00 ₫
  10.099.480  - 784.170.809  10.099.480 ₫ - 784.170.809 ₫
 32. Bông tai nữ Congalie

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  20.490.468,00 ₫
  7.112.230  - 86.532.606  7.112.230 ₫ - 86.532.606 ₫
 33. Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  64.471.391,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫
 34. Bông tai nữ Karditsa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  21.735.745,00 ₫
  8.782.599  - 108.947.593  8.782.599 ₫ - 108.947.593 ₫
 35. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  12.820.693,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 36. Bông tai nữ Maleah

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.058 crt - VS

  39.424.339,00 ₫
  14.518.798  - 260.560.080  14.518.798 ₫ - 260.560.080 ₫
 37. Bông tai nữ Pluma

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  13.443.331,00 ₫
  6.198.083  - 73.216.627  6.198.083 ₫ - 73.216.627 ₫
 38. Bông tai nữ Ancelin

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  10.160.328,00 ₫
  7.082.513  - 72.268.520  7.082.513 ₫ - 72.268.520 ₫
 39. Bông tai nữ Dehan

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  34.273.420,00 ₫
  6.776.571  - 1.626.671.528  6.776.571 ₫ - 1.626.671.528 ₫
 40. Bông tai nữ Siria

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  14.264.083,00 ₫
  7.601.850  - 134.277.663  7.601.850 ₫ - 134.277.663 ₫
 41. Bông tai nữ Farangis

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  8.943.352,00 ₫
  5.592.425  - 58.994.996  5.592.425 ₫ - 58.994.996 ₫
 42. Bông tai nữ Monquita

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  18.509.346,00 ₫
  8.570.902  - 2.196.102.797  8.570.902 ₫ - 2.196.102.797 ₫
 43. Bông tai nữ Lisso

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.7 crt - AA

  20.631.977,00 ₫
  11.143.815  - 177.947.268  11.143.815 ₫ - 177.947.268 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Silvana

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  16.273.507,00 ₫
  9.464.105  - 103.499.504  9.464.105 ₫ - 103.499.504 ₫
 46. Bông tai nữ Dashuri

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  13.386.728,00 ₫
  7.373.172  - 90.593.906  7.373.172 ₫ - 90.593.906 ₫
 47. Bông tai nữ Tropico

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  29.235.710,00 ₫
  10.681.364  - 124.343.749  10.681.364 ₫ - 124.343.749 ₫
 48. Bông tai nữ Midori

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  30.197.968,00 ₫
  9.291.464  - 138.890.842  9.291.464 ₫ - 138.890.842 ₫
 49. Bông tai nữ Harlean

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  23.943.282,00 ₫
  8.723.165  - 109.853.249  8.723.165 ₫ - 109.853.249 ₫
 50. Bông tai nữ Tamiko

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  16.188.601,00 ₫
  10.819.193  - 173.277.475  10.819.193 ₫ - 173.277.475 ₫
 51. Bông tai nữ Veria

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.528.236,00 ₫
  7.120.720  - 97.527.832  7.120.720 ₫ - 97.527.832 ₫
 52. Bông tai nữ Jonita

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  7.402 crt - AAA

  16.726.334,00 ₫
  10.338.629  - 1.097.669.321  10.338.629 ₫ - 1.097.669.321 ₫
 53. Bông tai nữ Alvino

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  32.490.410,00 ₫
  16.088.980  - 203.093.374  16.088.980 ₫ - 203.093.374 ₫
 54. Bông tai nữ Adalina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.764.090,00 ₫
  7.466.001  - 79.669.431  7.466.001 ₫ - 79.669.431 ₫
 55. Bông tai nữ Ainsley

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  18.905.569,00 ₫
  7.245.248  - 103.244.786  7.245.248 ₫ - 103.244.786 ₫
 56. Bông tai nữ Kaylee

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.304 crt - AAA

  18.424.440,00 ₫
  12.996.164  - 149.801.176  12.996.164 ₫ - 149.801.176 ₫
 57. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  47.858.262,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 58. Bông tai nữ Brunilde

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.124 crt - VS

  32.094.186,00 ₫
  8.949.013  - 169.852.960  8.949.013 ₫ - 169.852.960 ₫
 59. Bông tai nữ Leopolda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.312 crt - VS

  22.896.117,00 ₫
  8.558.449  - 129.961.646  8.558.449 ₫ - 129.961.646 ₫
 60. Bông tai nữ Nadilee

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  10.386.742,00 ₫
  5.592.425  - 359.998.287  5.592.425 ₫ - 359.998.287 ₫
 61. Bông tai nữ Alba

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.273.506,00 ₫
  6.792.420  - 119.829.614  6.792.420 ₫ - 119.829.614 ₫
 62. Bông tai nữ Edvige

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.528.251,00 ₫
  7.407.983  - 76.683.593  7.407.983 ₫ - 76.683.593 ₫
 63. Bông tai nữ Ermenegilda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Garnet

  1.4 crt - AAA

  25.782.896,00 ₫
  7.666.944  - 1.122.178.641  7.666.944 ₫ - 1.122.178.641 ₫
 64. Bông tai nữ Aesclin

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.650.896,00 ₫
  6.877.325  - 70.584.564  6.877.325 ₫ - 70.584.564 ₫

You’ve viewed 60 of 3192 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng