Đang tải...
Tìm thấy 3106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Peyton Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.772.066,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 2. Bông Tai Carlita Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.137.175,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 3. Bông Tai Starbow Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Starbow

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  12.511.900,00 ₫
  6.396.810  - 81.893.227  6.396.810 ₫ - 81.893.227 ₫
 4. Bông Tai Luciana Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Luciana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  12.208.281,00 ₫
  6.596.879  - 115.485.941  6.596.879 ₫ - 115.485.941 ₫
 5. Bông Tai Chessy Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Chessy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.8 crt - AA

  23.684.417,00 ₫
  6.657.440  - 2.832.359.339  6.657.440 ₫ - 2.832.359.339 ₫
 6. Bông Tai Knare Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Knare

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.334 crt - VS

  19.183.668,00 ₫
  8.874.695  - 126.624.932  8.874.695 ₫ - 126.624.932 ₫
 7. Cung Hoàng Đạo
  Bông Tai Afost - Aquarius Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Afost - Aquarius

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.232 crt - VS

  27.278.364,00 ₫
  11.279.582  - 173.560.108  11.279.582 ₫ - 173.560.108 ₫
 8. Bông Tai Trella Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Trella

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  14.787.012,00 ₫
  7.310.638  - 93.775.718  7.310.638 ₫ - 93.775.718 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Aucun Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Aucun

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.886.582,00 ₫
  6.326.515  - 85.434.989  6.326.515 ₫ - 85.434.989 ₫
 11. Bông Tai Izabel Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Izabel

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  13.613.362,00 ₫
  6.613.100  - 71.321.998  6.613.100 ₫ - 71.321.998 ₫
 12. Bông Tai Maturiyej Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Maturiyej

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.07 crt - VS

  10.178.930,00 ₫
  5.657.364  - 62.521.652  5.657.364 ₫ - 62.521.652 ₫
 13. Bông Tai Alair Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Alair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  1.22 crt - AAA

  40.345.862,00 ₫
  9.499.505  - 184.739.652  9.499.505 ₫ - 184.739.652 ₫
 14. Bông Tai Laisha Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Laisha

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.526.000,00 ₫
  4.628.629  - 50.422.863  4.628.629 ₫ - 50.422.863 ₫
 15. Bông Tai Cichus Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Cichus

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  99.645.050,00 ₫
  8.593.516  - 903.542.663  8.593.516 ₫ - 903.542.663 ₫
 16. Bông Tai Jess Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Jess

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  24.921.872,00 ₫
  9.633.065  - 130.572.242  9.633.065 ₫ - 130.572.242 ₫
 17. Bông Tai Passaros Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.826.290,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 18. Bông Tai Nutpila Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.645.535,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Amiran Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Amiran

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  12.951.241,00 ₫
  4.607.000  - 48.597.910  4.607.000 ₫ - 48.597.910 ₫
 21. Bông Tai Audelia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Audelia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.464.114,00 ₫
  6.636.893  - 80.879.362  6.636.893 ₫ - 80.879.362 ₫
 22. Bông Tai Alvino Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Alvino

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  34.786.098,00 ₫
  13.678.250  - 175.358.024  13.678.250 ₫ - 175.358.024 ₫
 23. Bông Tai Baemelys Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.965.182,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 24. Bông Tai Arsal Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Arsal

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Garnet

  0.318 crt - AAA

  14.881.369,00 ₫
  7.229.530  - 86.219.047  7.229.530 ₫ - 86.219.047 ₫
 25. Bông Tai Sarnuyavs Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Sarnuyavs

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  10.138.646,00 ₫
  6.888.872  - 79.757.350  6.888.872 ₫ - 79.757.350 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Stykkeear Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Stykkeear

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  4.232.816  - 231.512.611  4.232.816 ₫ - 231.512.611 ₫
 28. Bông Tai Arta Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Arta

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.091.213,00 ₫
  5.808.497  - 60.426.330  5.808.497 ₫ - 60.426.330 ₫
 29. Bông Tai Janerica Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  116.640.936,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 30. Bông Tai Marzia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Marzia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.768.661,00 ₫
  6.056.151  - 118.527.536  6.056.151 ₫ - 118.527.536 ₫
 31. Bông Tai Siria Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Siria

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  15.555.657,00 ₫
  6.544.969  - 120.366.010  6.544.969 ₫ - 120.366.010 ₫
 32. Bông Tai Benita Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Benita

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.770.714,00 ₫
  6.926.721  - 70.592.011  6.926.721 ₫ - 70.592.011 ₫
 33. Bông Tai Ainsley Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  19.963.128,00 ₫
  6.445.475  - 94.167.745  6.445.475 ₫ - 94.167.745 ₫
 34. Bông Tai Perama Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Perama

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  19.103.371,00 ₫
  6.534.154  - 94.708.474  6.534.154 ₫ - 94.708.474 ₫
 35. Bông Tai Inna Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  26.532.160,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 36. Bông Tai Arlean Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Arlean

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  10.052.669,00 ₫
  4.801.662  - 47.205.532  4.801.662 ₫ - 47.205.532 ₫
 37. Bông Tai Haspen Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Haspen

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  16.910.719,00 ₫
  7.721.592  - 98.412.458  7.721.592 ₫ - 98.412.458 ₫
 38. Bông Tai Ancelin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Ancelin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  11.261.197,00 ₫
  6.078.862  - 62.345.916  6.078.862 ₫ - 62.345.916 ₫
 39. Bông Tai Terlan Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Terlan

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.7 crt - AA

  16.862.324,00 ₫
  6.062.910  - 124.164.618  6.062.910 ₫ - 124.164.618 ₫
 40. Bông Tai Tosca Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Tosca

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  20.605.514,00 ₫
  7.989.253  - 103.792.704  7.989.253 ₫ - 103.792.704 ₫
 41. Bông Tai Harlean Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Harlean

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  24.065.901,00 ₫
  7.548.019  - 94.857.174  7.548.019 ₫ - 94.857.174 ₫
 42. Bông Tai Bellini Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Bellini

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  8.789.799,00 ₫
  3.914.868  - 52.761.511  3.914.868 ₫ - 52.761.511 ₫
 43. Bông Tai Tansy Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.101.215,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Pluma Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Pluma

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  14.545.846,00 ₫
  5.495.145  - 63.576.065  5.495.145 ₫ - 63.576.065 ₫
 46. Bông Tai Antonucci Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Antonucci

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  9.708.496,00 ₫
  4.846.272  - 61.818.704  4.846.272 ₫ - 61.818.704 ₫
 47. Bông Tai Parrish Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Parrish

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  24.590.947,00 ₫
  8.102.806  - 92.369.826  8.102.806 ₫ - 92.369.826 ₫
 48. Bông Tai Tuhfe Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Tuhfe

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.752 crt - VS1

  39.301.989,00 ₫
  6.949.433  - 483.045.672  6.949.433 ₫ - 483.045.672 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Bông Tai Noss C Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Noss C

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.096 crt - VS

  30.962.073,00 ₫
  6.488.733  - 2.037.894.997  6.488.733 ₫ - 2.037.894.997 ₫
 50. Bông Tai Karly Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Karly

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  17.255.434,00 ₫
  7.609.392  - 320.529.929  7.609.392 ₫ - 320.529.929 ₫
 51. Bông Tai Anglia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Anglia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  13.842.360,00 ₫
  6.493.329  - 68.902.237  6.493.329 ₫ - 68.902.237 ₫
 52. Bông Tai Anatola Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  46.698.875,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 53. Bông Tai Aesclin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Aesclin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  10.730.742,00 ₫
  5.880.414  - 60.534.476  5.880.414 ₫ - 60.534.476 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Zarita Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Zarita

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  19.206.378,00 ₫
  8.242.043  - 142.468.257  8.242.043 ₫ - 142.468.257 ₫
 55. Bông Tai Edvige Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Edvige

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.707.566,00 ₫
  6.346.792  - 65.955.272  6.346.792 ₫ - 65.955.272 ₫
 56. Bông Tai Hilario Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Hilario

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.806.013,00 ₫
  7.608.040  - 87.462.722  7.608.040 ₫ - 87.462.722 ₫
 57. Bông Tai Benniser Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Benniser

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.32 crt - AAA

  10.787.519,00 ₫
  5.814.986  - 85.502.581  5.814.986 ₫ - 85.502.581 ₫
 58. Bông Tai SYLVIE Moly Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai SYLVIE Moly

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AAA

  27.144.535,00 ₫
  10.509.315  - 291.817.283  10.509.315 ₫ - 291.817.283 ₫
 59. Bông Tai Marsena Ø8 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Marsena Ø8 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.42 crt - AAA

  26.472.410,00 ₫
  13.168.885  - 128.747.292  13.168.885 ₫ - 128.747.292 ₫
 60. Bông Tai Tercimer Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Tercimer

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  18.066.526,00 ₫
  6.662.307  - 90.017.662  6.662.307 ₫ - 90.017.662 ₫
 61. Bông Tai Denise Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  63.091.308,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 62. Bông Tai Lunette Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Lunette

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.7 crt - AAA

  20.414.366,00 ₫
  9.730.396  - 152.633.942  9.730.396 ₫ - 152.633.942 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Bông Tai Mindi M Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Mindi M

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  18.541.284,00 ₫
  7.961.675  - 93.478.314  7.961.675 ₫ - 93.478.314 ₫
 64. Bông Tai Lisso Vàng Trắng-Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Lisso

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.7 crt - AA

  22.055.475,00 ₫
  9.469.495  - 158.230.473  9.469.495 ₫ - 158.230.473 ₫

You’ve viewed 60 of 3106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng