Đang tải...
Tìm thấy 109 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Computable Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Computable

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.89 crt - AAA

  43.408.817,00 ₫
  Mới

 2. Vòng Tay Blauwe Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Blauwe

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.068.892,00 ₫
  Mới

 3. Vòng Tay Bonding Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Bonding

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  9.849.085,00 ₫
  Mới

 4. Vòng Tay Zowona Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Zowona

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.941.279,00 ₫
  Mới

 5. Thiết kế mới nhất
 6. Vòng Tay Beneta Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Beneta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  8.298.008,00 ₫
  Mới

 7. Vòng tay Buaic Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Buaic

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  27.680.936,00 ₫
  Mới

 8. Vòng Tay Halisi Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Halisi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  11.995.505,00 ₫
  Mới

 9. Vòng Tay Hulm Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Hulm

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.559.990,00 ₫
  Mới

 10. Vòng tay Briefly Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Briefly

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  42.706.682,00 ₫
  Mới

 11. Vòng tay Marchesse Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Marchesse

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  35.027.265,00 ₫
  Mới

 12. Vòng tay Role Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Role

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  37.362.939,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 109 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...