Đang tải...
Tìm thấy 109 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo ngón tay Sarreysa

  Vàng 14K
  9.713.727,00 ₫
  5.561.294  - 55.612.942  5.561.294 ₫ - 55.612.942 ₫
 2. Vòng tay nữ Computable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.89 crt - AAA

  50.556.834,00 ₫
  17.439.539  - 419.644.230  17.439.539 ₫ - 419.644.230 ₫
 3. Vòng tay nữ Ceugrwm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.98 crt - AAA

  45.245.726,00 ₫
  15.833.132  - 137.072.178  15.833.132 ₫ - 137.072.178 ₫
 4. Vòng tay GLAMIRA Ortnas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  75.145.396,00 ₫
  25.025.824  - 110.897.585  25.025.824 ₫ - 110.897.585 ₫
 5. Vòng tay nữ Orzu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  9.168.351,00 ₫
  5.269.786  - 52.740.312  5.269.786 ₫ - 52.740.312 ₫
 6. Vòng tay nữ Anzio

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.201 crt - AAA

  14.944.739,00 ₫
  7.535.341  - 80.900.558  7.535.341 ₫ - 80.900.558 ₫
 7. Vòng tay nữ Attachment

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  11.684.943,00 ₫
  5.879.688  - 63.438.374  5.879.688 ₫ - 63.438.374 ₫
 8. Vòng tay nữ Blauwe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  11.429.945,00 ₫
  6.495.252  - 65.688.365  6.495.252 ₫ - 65.688.365 ₫
 9. Vòng tay nữ Bonding

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  11.014.474,00 ₫
  5.900.915  - 67.103.453  5.900.915 ₫ - 67.103.453 ₫
 10. Vòng tay nữ Brevity

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.076 crt - AAA

  12.047.771,00 ₫
  6.346.668  - 69.494.952  6.346.668 ₫ - 69.494.952 ₫
 11. Vòng tay nữ Briefing

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.076 crt - AAA

  11.825.319,00 ₫
  6.219.309  - 68.221.369  6.219.309 ₫ - 68.221.369 ₫
 12. Vòng tay nữ Calabiria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.129 crt - AAA

  11.613.622,00 ₫
  6.049.499  - 70.259.096  6.049.499 ₫ - 70.259.096 ₫
 13. Vòng tay nữ Conclusively

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.205.794,00 ₫
  5.816.010  - 68.603.445  5.816.010 ₫ - 68.603.445 ₫
 14. Vòng tay GLAMIRA Ihulog

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.78 crt - AAA

  58.165.193,00 ₫
  17.336.521  - 88.762.218  17.336.521 ₫ - 88.762.218 ₫
 15. Vòng tay nữ Kusiya

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  25.687.518,00 ₫
  11.999.659  - 35.702.093  11.999.659 ₫ - 35.702.093 ₫
 16. Vòng đeo lòng bàn tay Legnano

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  31.622.113,00 ₫
  13.764.840  - 50.793.720  13.764.840 ₫ - 50.793.720 ₫
 17. Vòng đeo ngón tay Molfetta

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  11.989.186,00 ₫
  6.410.346  - 71.603.430  6.410.346 ₫ - 71.603.430 ₫
 18. Vòng đeo lòng bàn tay Mondoho

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  27.167.699,00 ₫
  11.092.871  - 40.054.902  11.092.871 ₫ - 40.054.902 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Novara

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  12.984.558,00 ₫
  6.558.930  - 70.344.000  6.558.930 ₫ - 70.344.000 ₫
 21. Vòng tay nữ Pescara

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  10.940.606,00 ₫
  5.312.804  - 60.919.515  5.312.804 ₫ - 60.919.515 ₫
 22. Vòng tay nữ Zowona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  11.185.135,00 ₫
  6.176.857  - 64.711.957  6.176.857 ₫ - 64.711.957 ₫
 23. Vòng tay nữ Sardegna

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  13.795.403,00 ₫
  6.877.325  - 74.263.791  6.877.325 ₫ - 74.263.791 ₫
 24. Vòng tay nữ Varegin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  15.303.605,00 ₫
  6.007.047  - 70.089.290  6.007.047 ₫ - 70.089.290 ₫
 25. Vòng tay nữ Trento

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  13.244.085,00 ₫
  6.707.514  - 71.829.840  6.707.514 ₫ - 71.829.840 ₫
 26. Vòng tay nữ Umbriap

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  10.098.346,00 ₫
  5.398.841  - 60.778.005  5.398.841 ₫ - 60.778.005 ₫
 27. Vòng tay nữ Uninvolved

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.859.380,00 ₫
  5.731.104  - 65.546.856  5.731.104 ₫ - 65.546.856 ₫
 28. Vòng tay GLAMIRA Vicenza

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  37.274.538,00 ₫
  15.595.397  - 56.514.069  15.595.397 ₫ - 56.514.069 ₫
 29. Vòng tay nữ Wulu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  10.237.025,00 ₫
  5.183.748  - 60.976.122  5.183.748 ₫ - 60.976.122 ₫
 30. Vòng tay nữ Authorship

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  14.669.646,00 ₫
  6.989.400  - 93.551.440  6.989.400 ₫ - 93.551.440 ₫
 31. Vòng tay nữ Beneta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  9.279.577,00 ₫
  5.334.313  - 53.377.100  5.334.313 ₫ - 53.377.100 ₫
 32. Vòng tay nữ Blakitnajo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.243.322,00 ₫
  7.335.813  - 78.961.882  7.335.813 ₫ - 78.961.882 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Buaic

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  32.721.070,00 ₫
  13.709.368  - 43.737.528  13.709.368 ₫ - 43.737.528 ₫
 34. Vòng tay nữ Fear

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  10.915.135,00 ₫
  5.527.898  - 65.334.591  5.527.898 ₫ - 65.334.591 ₫
 35. Vòng tay nữ Gauraye

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  13.190.313,00 ₫
  4.861.108  - 57.990.290  4.861.108 ₫ - 57.990.290 ₫
 36. Vòng tay nữ Gisagol

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  15.940.111,00 ₫
  7.376.568  - 85.924.117  7.376.568 ₫ - 85.924.117 ₫
 37. Vòng tay nữ Halisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  13.669.179,00 ₫
  7.295.059  - 78.933.584  7.295.059 ₫ - 78.933.584 ₫
 38. Vòng tay nữ Hulm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.516.746,00 ₫
  5.291.295  - 55.160.114  5.291.295 ₫ - 55.160.114 ₫
 39. Vòng tay GLAMIRA Irubi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.516 crt - AAA

  50.137.402,00 ₫
  18.587.458  - 91.779.185  18.587.458 ₫ - 91.779.185 ₫
 40. Vòng tay nữ Iteag

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  13.086.163,00 ₫
  6.325.441  - 74.688.322  6.325.441 ₫ - 74.688.322 ₫
 41. Vòng tay nữ Luma

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  10.125.800,00 ₫
  5.119.220  - 60.339.334  5.119.220 ₫ - 60.339.334 ₫
 42. Vòng tay GLAMIRA Lusau

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.904 crt - AAA

  59.881.695,00 ₫
  20.500.657  - 141.980.834  20.500.657 ₫ - 141.980.834 ₫
 43. Vòng tay nữ Miksita

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.559.765,00 ₫
  5.119.220  - 52.697.861  5.119.220 ₫ - 52.697.861 ₫
 44. Vòng tay GLAMIRA Aslitos

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.746 crt - AAA

  83.674.695,00 ₫
  26.643.269  - 171.308.242  26.643.269 ₫ - 171.308.242 ₫
 45. Vòng tay GLAMIRA Briefly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  50.563.345,00 ₫
  19.396.889  - 84.782.993  19.396.889 ₫ - 84.782.993 ₫
 46. Vòng tay nữ Cleite

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  17.514.538,00 ₫
  8.617.883  - 103.117.431  8.617.883 ₫ - 103.117.431 ₫
 47. Vòng tay nữ Fallen

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  15.158.134,00 ₫
  7.926.754  - 84.749.591  7.926.754 ₫ - 84.749.591 ₫
 48. Vòng tay nữ Friuli

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  17.319.538,00 ₫
  8.476.940  - 94.131.627  8.476.940 ₫ - 94.131.627 ₫
 49. Vòng tay GLAMIRA Gitana

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.628 crt - AAA

  54.332.005,00 ₫
  18.455.006  - 80.010.184  18.455.006 ₫ - 80.010.184 ₫
 50. Vòng tay GLAMIRA Guto

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  72.336.446,00 ₫
  21.523.482  - 104.246.673  21.523.482 ₫ - 104.246.673 ₫
 51. Vòng tay GLAMIRA Konkav

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.84 crt - AAA

  58.898.492,00 ₫
  19.636.887  - 115.772.278  19.636.887 ₫ - 115.772.278 ₫
 52. Vòng tay nữ Kremona

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.05 crt - AAA

  55.329.075,00 ₫
  18.940.664  - 94.701.057  18.940.664 ₫ - 94.701.057 ₫
 53. Vòng tay GLAMIRA Marchesse

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  41.745.932,00 ₫
  16.379.922  - 55.920.865  16.379.922 ₫ - 55.920.865 ₫
 54. Vòng tay GLAMIRA Methodical

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.928 crt - AAA

  70.075.138,00 ₫
  21.650.840  - 145.357.800  21.650.840 ₫ - 145.357.800 ₫
 55. Vòng tay GLAMIRA Methodically

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.424 crt - AAA

  55.966.147,00 ₫
  19.924.433  - 91.332.016  19.924.433 ₫ - 91.332.016 ₫
 56. Vòng tay GLAMIRA Mistoa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAA

  41.787.819,00 ₫
  16.497.657  - 58.017.458  16.497.657 ₫ - 58.017.458 ₫
 57. Vòng tay GLAMIRA Nthenga

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  52.899.369,00 ₫
  19.897.263  - 93.580.308  19.897.263 ₫ - 93.580.308 ₫
 58. Vòng tay nữ Pierko

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  12.112.299,00 ₫
  6.091.952  - 68.306.278  6.091.952 ₫ - 68.306.278 ₫
 59. Vòng tay GLAMIRA Role

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  44.598.748,00 ₫
  17.557.274  - 63.330.263  17.557.274 ₫ - 63.330.263 ₫
 60. Vòng tay GLAMIRA Rubiini

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.422 crt - AAA

  68.336.561,00 ₫
  20.975.843  - 206.481.661  20.975.843 ₫ - 206.481.661 ₫
 61. Vòng tay nữ Sanremo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  13.843.234,00 ₫
  6.856.099  - 73.655.309  6.856.099 ₫ - 73.655.309 ₫

You’ve viewed 60 of 109 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng