Tự thiết kế những món quà tuyệt vời dành cho người thân của bạn bằng thẻ quà tặng Glamira

1. Thiết kế thẻ quà tặng

 • Rp
  Ornament
  Blacky
  Merry
  Rp

  Nhấp để Xem trước

  Ornament

  Nhấp để Xem trước

  Blacky

  Nhấp để Xem trước

  Merry

  Nhấp để Xem trước

2. Chi tiết thẻ quà tặng

0,00

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THẺ QUÀ TẶNG GLAMIRA

 • Bạn chỉ có thể đổi Thẻ quà tặng GLAMIRA tại các cửa hàng trực tuyến GLAMIRA.
 • Thẻ quà tặng GLAMIRA không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Sau khi mua hàng, số dư được khấu trừ từ tài khoản của bạn. Bất kỳ số dư còn lại nào trên tài khoản Thẻ quà tặng GLAMIRA của bạn không thể được đổi thành tiền mặt. Bạn có thể sử dụng số dư còn lại để mua hàng trong tương lai.
 • Thẻ quà tặng GLAMIRA có giá trị trong một năm kể từ ngày phát hành tại các cửa hàng trực tuyến GLAMIRA.
 • Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua service@glamira.VN nếu bạn cần thêm thông tin.