Đang tải...

HỦY HOẶC THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG

Nếu bạn quyết định hủy hoặc chỉnh sửa đơn đặt hàng của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc đó trên trang web của chúng tôi trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ ngày mua hàng. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để sửa đổi hoặc hủy đơn đặt hàng:

1 - Đăng nhập vào tài khoản GLAMIRA của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản GLAMIRA, bạn có thể dễ dàng tạo một tài khoản bằng cách nhấp vào nút ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ trên đầu trang này.

2 - Sau khi bạn đăng nhập, hãy chuyển đến trang Tài khoản của tôi và nhấp vào "Đơn hàng của tôi" trên menu bên trái.

3 - Tìm đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Hủy" để hủy đơn đặt hàng của bạn hoặc nhấp vào "Chỉnh sửa" để sửa đổi chi tiết đơn đặt hàng của bạn.

Xin lưu ý rằng việc hủy và sửa đổi đơn đặt hàng có thể dẫn đến sự chậm trễ. Bạn sẽ được thông báo vào ngày giao hàng cập nhật của mình trong trường hợp có sự chậm trễ.

* Yêu cầu hủy bỏ và sửa đổi chỉ có hiệu lực đối với những đơn hàng chưa hoàn thiện quy trình sản xuất.