Hủy bỏ hoặc thay đổi Đơn Hàng

Trong trường hợp bạn quyết định hủy hoặc chỉnh sửa đơn đặt hàng của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện trên trang web của chúng tôi trong vòng 30 phút đầu tiên sau khi đặt hàng. Vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới để sửa đổi hoặc hủy đơn đặt hàng:

1 - Đăng nhập vào tài khoản GLAMIRA của bạn. Nếu bạn không có tài khoản GLAMIRA, bạn có thể dễ dàng tạo một tài khoản bằng cách nhấp vào nút LOG IN / SIGN UP trên đầu trang này.

2 - Sau khi bạn đăng nhập, hãy truy cập trang Tài khoản của tôi và nhấp vào "Đơn đặt hàng của tôi" ở menu bên trái.

3 - Tìm đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào "Hủy" để hủy đơn hàng của bạn hoặc nhấp vào "Chỉnh sửa" để sửa đổi chi tiết đơn đặt hàng của bạn.

Xin lưu ý rằng không thể hủy hoặc sửa đổi đơn đặt hàng xử lý. Chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu hủy hoặc sửa đổi của bạn sau 30 phút đầu tiên vì sản phẩm của bạn sẽ nằm trong quy trình sản xuất. Cảm ơn sự thông cảm của bạn.