Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Infinity Connection Kohtuda Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.411.865,00 ₫
  5.434.314  - 60.426.327  5.434.314 ₫ - 60.426.327 ₫
 2. Chain Bracelet Connection Vòng Tay Voolav Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Voolav

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  10.441.182,00 ₫
  5.116.366  - 58.601.374  5.116.366 ₫ - 58.601.374 ₫
 3. Infinity Connection Sumpay Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.419.275,00 ₫
  6.988.366  - 82.528.580  6.988.366 ₫ - 82.528.580 ₫
 4. Infinity Connection Povrzete Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.501.853,00 ₫
  6.630.674  - 74.417.659  6.630.674 ₫ - 74.417.659 ₫
 5. Infinity Connection Strasta Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  8.876.856,00 ₫
  4.927.381  - 54.491.838  4.927.381 ₫ - 54.491.838 ₫
 6. Infinity Connection Upoznati Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.492.780,00 ₫
  6.610.397  - 70.159.430  6.610.397 ₫ - 70.159.430 ₫
 7. Infinity Connection Bondoflove Vàng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 585 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - VS

  23.520.576,00 ₫
  8.097.939  - 134.587.148  8.097.939 ₫ - 134.587.148 ₫
 8. Infinity Connection Hittast Vàng 585

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 585
  8.996.088,00 ₫
  4.944.414  - 51.504.322  4.944.414 ₫ - 51.504.322 ₫
 9. Infinity Connection Verbintenis Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  10.786.977,00 ₫
  5.231.541  - 59.209.689  5.231.541 ₫ - 59.209.689 ₫
 10. Symbols Connection Ulanmoq Vàng Hồng 585

  Nhẫn GLAMIRA Ulanmoq

  Vàng Hồng 585
  7.650.216,00 ₫
  4.379.895  - 43.798.950  4.379.895 ₫ - 43.798.950 ₫
 11. Vòng tay xỏ ngón Connection Vòng đeo Ngón Tay Sambungan Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Sambungan

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  8.824.676,00 ₫
  4.866.549  - 49.963.243  4.866.549 ₫ - 49.963.243 ₫
 12. Infinity Connection Kafala Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  14.548.550,00 ₫
  7.416.622  - 84.150.759  7.416.622 ₫ - 84.150.759 ₫
 13. Ear Thread Connection Bông Tai Batasuna Vàng 585 Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Batasuna

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  14.630.471,00 ₫
  3.986.244  - 51.504.317  3.986.244 ₫ - 51.504.317 ₫
 14. Symbols Connection Vòng Tay Pade Vàng 585

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng 585
  7.118.951,00 ₫
  4.075.735  - 40.757.355  4.075.735 ₫ - 40.757.355 ₫
 15. Huggies & Hoops Connection Bông Tai Halawai Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Halawai

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.852.593,00 ₫
  6.676.907  - 79.284.215  6.676.907 ₫ - 79.284.215 ₫
 16. Lariat Connection Dây Chuyền Esensi Vàng 585 Kim Cương

  Dây Chuyền GLAMIRA Esensi

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  18.758.386,00 ₫
  4.321.496  - 68.158.735  4.321.496 ₫ - 68.158.735 ₫
 17. Infinity Connection Mặt Dây Chuyền Panggih Vàng 585 Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Panggih

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.879.204,00 ₫
  4.339.340  - 55.289.413  4.339.340 ₫ - 55.289.413 ₫
 18. Vòng tay Cuff Connection Vòng Tay Kartu Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Kartu

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  32.355.257,00 ₫
  10.340.878  - 49.965.411  10.340.878 ₫ - 49.965.411 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Infinity Connection Dây Chuyền Whakaaro Vàng 585 Kim Cương

  Dây Chuyền GLAMIRA Whakaaro

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  98.185.354,00 ₫
  12.588.142  - 605.831.445  12.588.142 ₫ - 605.831.445 ₫
 21. Vòng tay xỏ ngón Connection Vòng đeo Ngón Tay Zaedno Vàng Hồng 585 Đá Sapphire

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Zaedno

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  14.351.997,00 ₫
  7.085.697  - 81.109.170  7.085.697 ₫ - 81.109.170 ₫
 22. Infinity Connection Passie Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  10.813.202,00 ₫
  4.967.936  - 54.140.366  4.967.936 ₫ - 54.140.366 ₫
 23. Chain Bracelet Connection Vòng Tay Levenslag Vàng 585 Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Levenslag

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  10.418.471,00 ₫
  3.801.316  - 41.973.994  3.801.316 ₫ - 41.973.994 ₫
 24. Khuyên vành tai Connection Bông Tai Relasyon Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Relasyon

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  9.603.595,00 ₫
  3.924.602  - 44.218.012  3.924.602 ₫ - 44.218.012 ₫
 25. Huggies & Hoops Connection Bông Tai Eriline Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Eriline

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  20.267.288,00 ₫
  7.059.201  - 90.233.948  7.059.201 ₫ - 90.233.948 ₫
 26. Station Bracelets Connection Vòng Tay Mivory Vàng 585 Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Mivory

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.762 crt - VS

  39.778.910,00 ₫
  5.859.326  - 116.918.865  5.859.326 ₫ - 116.918.865 ₫
 27. Connection Vòng Cổ Folyam Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.72 crt - AAA

  70.649.873,00 ₫
  22.899.823  - 557.922.960  22.899.823 ₫ - 557.922.960 ₫
 28. Vòng tay Cuff Connection Vòng Tay Relazieone Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Relazieone

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.486 crt - AAA

  21.648.577,00 ₫
  8.720.858  - 46.208.435  8.720.858 ₫ - 46.208.435 ₫
 29. Khuyên vành tai Connection Bông Tai Wahda Vàng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Wahda

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.948.825,00 ₫
  4.886.827  - 252.290.079  4.886.827 ₫ - 252.290.079 ₫
 30. Infinity Connection Lidhje Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  17.888.627,00 ₫
  7.854.071  - 90.342.098  7.854.071 ₫ - 90.342.098 ₫
 31. Infinity Connection Dây Chuyền Genwina Vàng Trắng 585

  Dây Chuyền GLAMIRA Genwina

  Vàng Trắng 585
  13.671.220,00 ₫
  7.305.232  - 78.270.345  7.305.232 ₫ - 78.270.345 ₫
 32. Vòng tay Cuff Connection Vòng đeo Lòng Bàn Tay Suhe Vàng 585 Kim Cương

  Vòng đeo lòng bàn tay GLAMIRA Suhe

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  33.558.378,00 ₫
  9.078.549  - 50.289.848  9.078.549 ₫ - 50.289.848 ₫
 33. Infinity Connection Renkonti Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Renkonti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.219.441,00 ₫
  6.715.838  - 76.445.388  6.715.838 ₫ - 76.445.388 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Initials Connection Mặt Dây Chuyền Panggih - J Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Panggih - J

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  16.716.867,00 ₫
  6.103.464  - 82.258.212  6.103.464 ₫ - 82.258.212 ₫
 35. Infinity Connection Chidones Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  16.519.233,00 ₫
  7.786.480  - 96.519.911  7.786.480 ₫ - 96.519.911 ₫
 36. Drops & Dangle Connection Bông Tai Dibana Vàng Trắng 585 Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Dibana

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.202 crt - AAA

  13.536.578,00 ₫
  6.207.555  - 79.216.622  6.207.555 ₫ - 79.216.622 ₫
 37. Infinity Connection Mặt Dây Chuyền Bophelong Vàng Trắng 585 Hồng Ngọc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bophelong

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  11.378.804,00 ₫
  3.636.935  - 45.407.615  3.636.935 ₫ - 45.407.615 ₫
 38. Infinity Connection Ceangal Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  28.316.833,00 ₫
  7.218.716  - 103.251.974  7.218.716 ₫ - 103.251.974 ₫
 39. Infinity Connection Ubuzima Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  18.371.767,00 ₫
  7.630.750  - 88.814.541  7.630.750 ₫ - 88.814.541 ₫
 40. Infinity Connection Kholbo Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  17.006.699,00 ₫
  8.039.540  - 99.155.959  8.039.540 ₫ - 99.155.959 ₫
 41. Drops & Dangle Connection Bông Tai Erikoista Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Erikoista

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  9.876.392,00 ₫
  4.663.776  - 59.615.234  4.663.776 ₫ - 59.615.234 ₫
 42. Infinity Connection Mặt Dây Chuyền Gyvenimas Vàng 585 Kim Cương Nâu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gyvenimas

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.007.088,00 ₫
  4.047.888  - 51.031.186  4.047.888 ₫ - 51.031.186 ₫
 43. Studs Connection Bông Tai Kinabuhi Vàng 585 Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Kinabuhi

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  13.770.713,00 ₫
  4.339.340  - 53.126.502  4.339.340 ₫ - 53.126.502 ₫
 44. Layering Connection Dây Chuyền Pristven Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Pristven

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  15.004.384,00 ₫
  7.324.158  - 26.931.489  7.324.158 ₫ - 26.931.489 ₫
 45. Chain Bracelet Connection Vòng Tay Kumen Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Kumen

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  18.544.259,00 ₫
  5.645.198  - 74.458.217  5.645.198 ₫ - 74.458.217 ₫
 46. Chain Bracelet Connection Vòng Tay Mengalir Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Mengalir

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.308 crt - AAA

  10.761.833,00 ₫
  5.170.709  - 76.905.007  5.170.709 ₫ - 76.905.007 ₫
 47. Infinity Connection Dây Chuyền Keketso Vàng 585

  Dây Chuyền GLAMIRA Keketso

  Vàng 585
  35.948.936,00 ₫
  14.269.806  - 205.814.520  14.269.806 ₫ - 205.814.520 ₫
 48. Infinity Connection Mặt Dây Chuyền Zenizeni Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zenizeni

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  9.729.854,00 ₫
  3.041.052  - 41.095.306  3.041.052 ₫ - 41.095.306 ₫
 49. Station Connection Dây Chuyền Verbonnet Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Verbonnet

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.136 crt - AAA

  41.520.053,00 ₫
  14.247.096  - 125.453.176  14.247.096 ₫ - 125.453.176 ₫
 50. Chữ viết tắt
  Initials Connection Dây Chuyền Connectat - Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Connectat - C

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.404 crt - AAA

  21.610.995,00 ₫
  8.866.583  - 120.622.854  8.866.583 ₫ - 120.622.854 ₫
 51. Ear Thread Connection Bông Tai Rilato Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Rilato

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  10.532.565,00 ₫
  5.008.491  - 59.006.918  5.008.491 ₫ - 59.006.918 ₫
 52. Infinity Connection Passy Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  13.728.538,00 ₫
  6.853.725  - 72.187.162  6.853.725 ₫ - 72.187.162 ₫
 53. Infinity Connection Spojiti Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  16.157.756,00 ₫
  7.260.892  - 92.045.386  7.260.892 ₫ - 92.045.386 ₫
 54. Infinity Connection Spojeny Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  17.184.869,00 ₫
  6.123.742  - 67.726.158  6.123.742 ₫ - 67.726.158 ₫
 55. Drops & Dangle Connection Bông Tai Jednota Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jednota

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  15.691.919,00 ₫
  6.894.279  - 99.602.057  6.894.279 ₫ - 99.602.057 ₫
 56. Infinity Connection Elkartu Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.014 crt - VS

  58.699.518,00 ₫
  12.705.751  - 215.142.074  12.705.751 ₫ - 215.142.074 ₫
 57. Huggies & Hoops Connection Bông Tai Vishesh Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Vishesh

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  16.361.612,00 ₫
  5.810.120  - 73.606.574  5.810.120 ₫ - 73.606.574 ₫
 58. Hoops & Huggies Connection Bông Tai Kahiki Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Kahiki

  Vàng 585
  11.652.413,00 ₫
  6.226.480  - 66.712.290  6.226.480 ₫ - 66.712.290 ₫
 59. Symbols Connection Kusangana Vàng 585

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng 585
  7.579.380,00 ₫
  4.339.340  - 43.393.402  4.339.340 ₫ - 43.393.402 ₫
 60. Chữ viết tắt
  Initials Connection Dây Chuyền Connectat - Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Connectat - E

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  21.835.667,00 ₫
  8.884.157  - 122.042.261  8.884.157 ₫ - 122.042.261 ₫
 61. Connection Phụ Kiện Apple Watch® Kumu - B Vàng 585 Kim Cương Vàng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  12.856.884,00 ₫
  4.744.886  - 52.720.958  4.744.886 ₫ - 52.720.958 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng