Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Upoznati Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.233.446,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 2. Nhẫn Verbintenis Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  7.372.605,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 3. Nhẫn Kohtuda Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  8.957.504,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 4. Vòng tay nữ Levenslag Bạc

  Vòng tay nữ Levenslag

  Bạc 925 & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  8.133.923,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 5. Dây chuyền nữ Egelezayo Bạc

  Dây chuyền nữ Egelezayo

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  7.796.565,00 ₫
  4.315.450  - 47.886.561  4.315.450 ₫ - 47.886.561 ₫
 6. Nhẫn Spojiti Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  12.705.221,00 ₫
  7.865.622  - 99.112.733  7.865.622 ₫ - 99.112.733 ₫
 7. Bông tai nữ Eriline Bạc

  Bông tai nữ Eriline

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  15.093.323,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 8. Nhẫn Povrzete Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.299.474,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 9. Nhẫn Kafala Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  9.476.557,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 10. Nhẫn Bondoflove Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  18.235.383,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 11. Bông tai nữ Dibana Bạc

  Bông tai nữ Dibana

  Bạc 925 & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  9.104.672,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 12. Nhẫn Sumpay Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.525.222,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 13. Nhẫn Strasta Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  6.311.289,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 14. Nhẫn Cunnette Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  7.365.531,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 15. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J Bạc

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  11.200.416,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 16. Nhẫn Hittast Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Bạc 925
  5.379.596,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 17. Nhẫn Spojeny Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  13.436.256,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 18. Vòng Tay Pade Bạc

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Bạc 925
  4.415.073,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Passie Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  7.606.095,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 21. Bông tai nữ Rilato Bạc

  Bông tai nữ Rilato

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  7.280.624,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 22. Nhẫn Ceangal Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  24.254.600,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 23. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A Bạc

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Bạc 925 & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  12.389.375,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 24. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B Bạc

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Bạc 925 & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  9.919.764,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 25. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - C Bạc

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Bạc 925 & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  10.773.910,00 ₫
  4.151.300  - 54.212.005  4.151.300 ₫ - 54.212.005 ₫
 26. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D Bạc

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  5.636.575,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 27. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET Bạc

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  17.974.724,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 28. Bông tai nữ Adzinstva Bạc

  Bông tai nữ Adzinstva

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  9.226.370,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 29. Bông tai nữ Batasuna Bạc

  Bông tai nữ Batasuna

  Bạc 925 & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  12.381.450,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 30. Bông Tai Eenheid Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Bạc 925
  5.943.367,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Bạc

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  7.132.040,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 32. Bông tai nữ Enhed Bạc

  Bông tai nữ Enhed

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  7.549.492,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 33. Bông tai nữ Forhard Bạc

  Bông tai nữ Forhard

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  7.407.983,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 34. Bông tai nữ Forhold Bạc

  Bông tai nữ Forhold

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  7.832.509,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 35. Bông tai nữ Jednota Bạc

  Bông tai nữ Jednota

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  14.094.271,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 36. Nhẫn Konexioa Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  11.387.209,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 37. Vòng Tay Koup Bạc

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Bạc 925
  12.441.450,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 38. Nhẫn Lidhje Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  12.144.280,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 39. Bông Tai Munosabat Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Bạc 925
  6.744.873,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 40. Nhẫn Nexum Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  11.663.151,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 41. Nhẫn Pouto Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Bạc 925
  4.733.467,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 42. Bông tai nữ Relasyon Bạc

  Bông tai nữ Relasyon

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  7.435.436,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 43. Bông tai nữ Relatie Bạc

  Bông tai nữ Relatie

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  7.938.075,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 44. Bông tai nữ Relationship Bạc

  Bông tai nữ Relationship

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  10.761.457,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 45. Vòng đeo ngón tay Sambungan Bạc

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  5.603.746,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 46. Bông Tai Samparka Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Bạc 925
  5.030.636,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 47. Bông tai nữ Spolu Bạc

  Bông tai nữ Spolu

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  10.319.950,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 48. Bông tai nữ Suhde Bạc

  Bông tai nữ Suhde

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  7.174.493,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 49. Nhẫn Tadafuq Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  16.117.846,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 50. Bông Tai Unitetin Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Bạc 925
  5.200.446,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 51. Bông tai nữ Veza Bạc

  Bông tai nữ Veza

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  23.247.057,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 52. Nhẫn Vezu Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  18.517.835,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 53. Bông tai nữ Wahda Bạc

  Bông tai nữ Wahda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  28.747.504,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Wananga Bạc

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  6.785.344,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 55. Bông tai nữ Yhteys Bạc

  Bông tai nữ Yhteys

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  18.111.987,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 56. Bông tai nữ Zajedno Bạc

  Bông tai nữ Zajedno

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  16.386.714,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 57. Bông tai nữ Aikya Bạc

  Bông tai nữ Aikya

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  10.818.344,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 58. Vòng Tay Bnakan Bạc

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Bạc 925
  12.409.752,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 59. Nhẫn Chidones Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  11.521.076,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 60. Vòng tay Filmkien Bạc

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  3.36 crt - VS

  59.546.887,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 61. Dây chuyền nữ Harremana Bạc

  Dây chuyền nữ Harremana

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  10.869.004,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng