Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Vòng Tay

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  28.707.031,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 2. Vòng tay Phumela Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Phumela

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  58.054.817,00 ₫
  16.011.999  - 85.439.592  16.011.999 ₫ - 85.439.592 ₫
 3. Vòng tay Filmkien Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.36 crt - VS

  76.527.938,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 4. Vòng tay Odnos Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.92 crt - VS

  85.266.103,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 5. Vòng tay Prawdziwy Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  62.379.325,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 6. Vòng tay Mifandray Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.928 crt - VS

  69.519.574,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 7. Vòng tay Isurtzen Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Isurtzen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  48.961.181,00 ₫
  15.382.002  - 115.757.562  15.382.002 ₫ - 115.757.562 ₫
 8. Vòng tay Guhura Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Guhura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.596 crt - VS

  73.953.610,00 ₫
  19.584.812  - 136.608.030  19.584.812 ₫ - 136.608.030 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng