Đang tải...
Tìm thấy 52 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.363.520,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Passie 0.066 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  11.615.887,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 3. Nhẫn Upoznati 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.606.251,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 4. Vòng đeo ngón tay Sambungan 0.03 Carat

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.534.293,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 5. Vòng tay nữ Levenslag 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.091.456,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 6. Bông tai nữ Relasyon 0.093 Carat

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 7. Nhẫn Strasta 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.305.232,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 8. Vòng tay nữ Umaagos 0.07 Carat

  Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  10.330.987,00 ₫
  4.581.487  - 65.447.799  4.581.487 ₫ - 65.447.799 ₫
 9. Nhẫn Spojeny 0.096 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  18.396.986,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 10. Nhẫn Cunnette 0.036 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  12.357.960,00 ₫
  6.686.289  - 71.277.963  6.686.289 ₫ - 71.277.963 ₫
 11. Bông tai nữ Dibana 0.07 Carat

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.991.720,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.035.672,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 13. Nhẫn Passy 0.054 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  14.890.115,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Bophelong 0.096 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  12.096.733,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 15. Nhẫn Elkartu 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.014 crt - VS

  62.410.739,00 ₫
  13.778.707  - 283.342.990  13.778.707 ₫ - 283.342.990 ₫
 16. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.998.413,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 17. Nhẫn Chidones 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  18.434.061,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 18. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - M 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - M

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  23.506.584,00 ₫
  8.855.618  - 119.900.371  8.855.618 ₫ - 119.900.371 ₫
 19. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B 0.078 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  13.755.217,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 20. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET 0.03 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  31.388.622,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 21. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D 0.03 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  8.609.674,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - C 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  18.217.271,00 ₫
  8.479.205  - 108.508.918  8.479.205 ₫ - 108.508.918 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - V 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - V

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  17.264.068,00 ₫
  7.924.490  - 102.565.550  7.924.490 ₫ - 102.565.550 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - E 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - E

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  18.084.534,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫
 25. Nhẫn Renkonti 0.096 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Renkonti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  14.574.835,00 ₫
  7.295.059  - 87.763.731  7.295.059 ₫ - 87.763.731 ₫
 26. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - J 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - J

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.350.472,00 ₫
  8.162.225  - 102.169.326  8.162.225 ₫ - 102.169.326 ₫
 27. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - N 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - N

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - AAA

  17.825.857,00 ₫
  8.617.883  - 112.938.140  8.617.883 ₫ - 112.938.140 ₫
 28. Bông tai nữ Relatie 0.084 Carat

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  13.515.218,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 29. Bông tai nữ Lifetyd 0.07 Carat

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  17.976.423,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 30. Nhẫn Manawa 0.054 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Manawa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  19.310.568,00 ₫
  9.216.465  - 112.966.445  9.216.465 ₫ - 112.966.445 ₫
 31. Vòng tay nữ Asalee 0.06 Carat

  Vòng tay nữ Asalee

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  17.583.027,00 ₫
  8.261.281  - 101.758.945  8.261.281 ₫ - 101.758.945 ₫
 32. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - A 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  17.681.517,00 ₫
  8.419.770  - 107.872.123  8.419.770 ₫ - 107.872.123 ₫
 33. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - B 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.186 crt - VS

  17.793.876,00 ₫
  8.162.225  - 110.263.627  8.162.225 ₫ - 110.263.627 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - D 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - D

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  17.390.859,00 ₫
  8.082.980  - 107.207.037  8.082.980 ₫ - 107.207.037 ₫
 35. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - F 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - F

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.138 crt - VS

  17.262.935,00 ₫
  8.241.470  - 105.225.914  8.241.470 ₫ - 105.225.914 ₫
 36. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - G 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - G

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  17.390.859,00 ₫
  8.082.980  - 107.207.037  8.082.980 ₫ - 107.207.037 ₫
 37. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - H 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - H

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.072.748,00 ₫
  8.003.735  - 104.886.294  8.003.735 ₫ - 104.886.294 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - I 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - I

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  16.411.052,00 ₫
  8.043.357  - 98.688.206  8.043.357 ₫ - 98.688.206 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - K 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - K

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.072.748,00 ₫
  8.003.735  - 104.886.294  8.003.735 ₫ - 104.886.294 ₫
 40. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - O 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - O

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  18.317.740,00 ₫
  8.578.260  - 112.513.610  8.578.260 ₫ - 112.513.610 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - P 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - P

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  16.876.616,00 ₫
  7.944.301  - 103.513.653  7.944.301 ₫ - 103.513.653 ₫
 42. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - Q 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - Q

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  17.539.160,00 ₫
  8.162.225  - 108.056.090  8.162.225 ₫ - 108.056.090 ₫
 43. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - R 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - R

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  17.465.009,00 ₫
  8.122.602  - 107.631.560  8.122.602 ₫ - 107.631.560 ₫
 44. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - T 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - T

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  17.492.179,00 ₫
  8.439.582  - 105.876.851  8.439.582 ₫ - 105.876.851 ₫
 45. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - U 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - U

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.186 crt - VS

  17.423.123,00 ₫
  7.964.112  - 108.140.992  7.964.112 ₫ - 108.140.992 ₫
 46. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - W 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - W

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  18.306.138,00 ₫
  8.360.337  - 113.857.945  8.360.337 ₫ - 113.857.945 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - X 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - X

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  16.717.560,00 ₫
  7.904.679  - 102.353.285  7.904.679 ₫ - 102.353.285 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - Y 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - Y

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  16.999.446,00 ₫
  8.221.658  - 102.806.113  8.221.658 ₫ - 102.806.113 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - Z 0.066 Carat

  Vòng tay nữ Lienax - Z

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  17.840.574,00 ₫
  8.459.393  - 109.032.498  8.459.393 ₫ - 109.032.498 ₫
 50. Dây chuyền nữ Magkita 0.06 Carat

  Dây chuyền nữ Magkita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.438 crt - VS

  27.416.754,00 ₫
  10.017.404  - 158.447.357  10.017.404 ₫ - 158.447.357 ₫
 51. Kẹp môi Pataki 0.018 Carat

  Kẹp môi GLAMIRA Pataki

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  6.714.589,00 ₫
  3.764.132  - 39.353.581  3.764.132 ₫ - 39.353.581 ₫
 52. Nhẫn Bertemu 0.048 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bertemu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  14.972.191,00 ₫
  7.259.399  - 93.197.667  7.259.399 ₫ - 93.197.667 ₫

You’ve viewed 52 of 52 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng