Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Povrzete 0.12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.672.279,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 2. Vòng tay nữ Voolav 0.12 Carat

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.226.455,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 3. Nhẫn Verbintenis 0.102 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  11.588.434,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 4. Nhẫn Sumpay 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.753.588,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 5. Vòng tay nữ Kartu 0.1 Carat

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  35.130.114,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - S 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Berjumpa - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  15.196.341,00 ₫
  5.816.010  - 98.263.682  5.816.010 ₫ - 98.263.682 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - L 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Berjumpa - L

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.334 crt - VS

  18.887.172,00 ₫
  8.172.130  - 110.617.393  8.172.130 ₫ - 110.617.393 ₫
 8. Vòng đeo ngón tay Zaedno 0.108 Carat

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  15.505.679,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 9. Nhẫn Kafala 0.102 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  16.105.676,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 10. Bông tai nữ Batasuna 0.18 Carat

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.463.511,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 11. Bông tai nữ Rankontre 0.132 Carat

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.769.834,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 12. Nhẫn Lidhje 0.104 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  19.619.621,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 13. Dây chuyền nữ Egelezayo 0.102 Carat

  Dây chuyền nữ Egelezayo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  12.505.977,00 ₫
  4.315.450  - 47.886.561  4.315.450 ₫ - 47.886.561 ₫
 14. Vòng tay nữ Mengalir 0.2 Carat

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  14.033.139,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 15. Nhẫn Kholbo 0.228 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  19.018.492,00 ₫
  8.741.844  - 119.023.013  8.741.844 ₫ - 119.023.013 ₫
 16. Bông tai nữ Hlangana 0.144 Carat

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.383.868,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 17. Bông tai nữ Erikoista 0.192 Carat

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.598.156,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 18. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - E 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - E

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.503.400,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas 0.108 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.931.904,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 21. Bông tai nữ Kinabuhi 0.144 Carat

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - V 0.21 Carat

  Dây chuyền nữ Connectat - V

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  25.386.103,00 ₫
  9.557.501  - 139.810.651  9.557.501 ₫ - 139.810.651 ₫
 23. Vòng tay nữ Kumen 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Kumen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  19.819.999,00 ₫
  6.133.555  - 84.862.800  6.133.555 ₫ - 84.862.800 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Zenizeni 0.108 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Zenizeni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  10.607.778,00 ₫
  3.247.908  - 49.259.195  3.247.908 ₫ - 49.259.195 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - S 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - S

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.614.626,00 ₫
  6.622.609  - 101.829.699  6.622.609 ₫ - 101.829.699 ₫
 26. Bông tai nữ Rilato 0.132 Carat

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  11.322.114,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 27. Bông tai nữ Jednota 0.216 Carat

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  19.673.111,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 28. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - D 0.21 Carat

  Dây chuyền nữ Connectat - D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.402 crt - VS

  26.892.323,00 ₫
  5.490.539  - 95.178.787  5.490.539 ₫ - 95.178.787 ₫
 29. Bông tai nữ Vishesh 0.168 Carat

  Bông tai nữ Vishesh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  17.572.274,00 ₫
  6.319.781  - 88.315.617  6.319.781 ₫ - 88.315.617 ₫
 30. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - R 0.2 Carat

  Dây chuyền nữ Hannu - R

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.734 crt - AAA

  29.637.592,00 ₫
  11.405.605  - 215.829.159  11.405.605 ₫ - 215.829.159 ₫
 31. Nhẫn Ceangal 0.21 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  30.087.024,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 32. Bông tai nữ Halawai 0.144 Carat

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.160.383,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 33. Dây chuyền nữ Esensi 0.1 Carat

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  19.821.696,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 34. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A 0.108 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  17.114.918,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 35. Bông tai nữ Wahda 0.25 Carat

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  32.693.900,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 36. Nhẫn Ubuzima 0.138 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  19.824.810,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Panggih 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.798.037,00 ₫
  4.669.788  - 65.377.043  4.669.788 ₫ - 65.377.043 ₫
 38. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - C 0.108 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  13.778.141,00 ₫
  4.151.300  - 54.212.005  4.151.300 ₫ - 54.212.005 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - J

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.503.400,00 ₫
  6.558.930  - 101.192.911  6.558.930 ₫ - 101.192.911 ₫
 40. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - E 0.21 Carat

  Dây chuyền nữ Connectat - E

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  26.100.439,00 ₫
  9.631.085  - 145.810.622  9.631.085 ₫ - 145.810.622 ₫
 41. Dây chuyền nữ Ukubamba 0.18 Carat

  Dây chuyền nữ Ukubamba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.056 crt - VS

  38.155.289,00 ₫
  10.992.400  - 178.046.321  10.992.400 ₫ - 178.046.321 ₫
 42. Bông tai nữ Relationship - A 0.192 Carat

  Bông tai nữ Relationship - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  12.998.994,00 ₫
  6.724.496  - 82.075.079  6.724.496 ₫ - 82.075.079 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Elkarrekin 0.132 Carat

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.125.983,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 44. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - C 0.21 Carat

  Dây chuyền nữ Connectat - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  26.233.175,00 ₫
  9.612.689  - 143.390.820  9.612.689 ₫ - 143.390.820 ₫
 45. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - C 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.466.325,00 ₫
  6.537.704  - 100.980.646  6.537.704 ₫ - 100.980.646 ₫
 46. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - M 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.837.078,00 ₫
  6.749.967  - 103.103.281  6.749.967 ₫ - 103.103.281 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - S 0.21 Carat

  Dây chuyền nữ Connectat - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  26.015.534,00 ₫
  9.631.085  - 145.074.776  9.631.085 ₫ - 145.074.776 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - L 0.21 Carat

  Dây chuyền nữ Connectat - L

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.358 crt - VS

  24.997.804,00 ₫
  9.967.876  - 134.263.507  9.967.876 ₫ - 134.263.507 ₫
 49. Bông tai nữ Adzinstva 0.192 Carat

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.653.231,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 50. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - A 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  13.822.292,00 ₫
  5.709.878  - 87.438.260  5.709.878 ₫ - 87.438.260 ₫
 51. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - J 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Berjumpa - J

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.122.007,00 ₫
  5.476.389  - 90.452.399  5.476.389 ₫ - 90.452.399 ₫
 52. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - M 0.138 Carat

  Vòng tay nữ Asalee - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  23.457.339,00 ₫
  9.069.296  - 143.475.734  9.069.296 ₫ - 143.475.734 ₫
 53. Dây chuyền nữ Weriweri 0.102 Carat

  Dây chuyền nữ Weriweri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  13.210.407,00 ₫
  4.724.127  - 51.919.559  4.724.127 ₫ - 51.919.559 ₫
 54. Bông tai nữ Tikras 0.216 Carat

  Bông tai nữ Tikras

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  11.581.925,00 ₫
  4.945.731  - 75.947.750  4.945.731 ₫ - 75.947.750 ₫
 55. Nhẫn Xhuma 0.108 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Xhuma

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.414 crt - VS

  39.593.301,00 ₫
  12.638.147  - 196.598.124  12.638.147 ₫ - 196.598.124 ₫
 56. Dây chuyền nữ Pristven 0.126 Carat

  Dây chuyền nữ Pristven

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  16.639.448,00 ₫
  7.983.924  - 35.526.622  7.983.924 ₫ - 35.526.622 ₫
 57. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - M 0.21 Carat

  Dây chuyền nữ Connectat - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.438 crt - VS

  27.259.679,00 ₫
  9.925.424  - 154.357.751  9.925.424 ₫ - 154.357.751 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - K 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - K

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  18.651.701,00 ₫
  6.643.836  - 102.041.964  6.643.836 ₫ - 102.041.964 ₫
 59. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - M 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Berjumpa - M

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  0.414 crt - AAA

  13.902.103,00 ₫
  6.176.857  - 107.758.922  6.176.857 ₫ - 107.758.922 ₫
 60. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - R 0.21 Carat

  Vòng tay nữ Berjumpa - R

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  24.675.447,00 ₫
  5.879.688  - 100.372.160  5.879.688 ₫ - 100.372.160 ₫
 61. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A 0.12 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Panggih - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  18.266.232,00 ₫
  6.601.383  - 101.617.441  6.601.383 ₫ - 101.617.441 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng