Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  25.432.236,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Dây chuyền nữ Whakaaro 0.5 Carat

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  104.115.354,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 3. Bông tai nữ Eriline 0.3 Carat

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.809.046,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 4. Vòng tay nữ Relazieone 0.486 Carat

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  26.618.928,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 5. Nhẫn Forbinde 0.38 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Forbinde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  27.574.679,00 ₫
  11.056.079  - 149.447.401  11.056.079 ₫ - 149.447.401 ₫
 6. Nhẫn Spojiti 0.34 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  19.150.662,00 ₫
  7.865.622  - 99.112.733  7.865.622 ₫ - 99.112.733 ₫
 7. Nhẫn Povezati 0.324 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.324 crt - AAA

  21.325.086,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 8. Nhẫn Feiloai 0.26 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.568 crt - VS

  30.662.399,00 ₫
  12.104.659  - 167.985.046  12.104.659 ₫ - 167.985.046 ₫
 9. Bông tai nữ Huipu - A 0.5 Carat

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  12.943.238,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 10. Vòng tay nữ Tulus 0.266 Carat

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.266 crt - VS

  21.972.347,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫
 11. Bông tai nữ Huipu 0.5 Carat

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  22.049.893,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 12. Nhẫn Tadafuq 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  21.157.822,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 13. Bông tai nữ Veza 0.4 Carat

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  28.590.427,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 14. Bông tai nữ Yhteys 0.5 Carat

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  23.839.413,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 15. Dây chuyền nữ Harremana 0.264 Carat

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  16.830.201,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 16. Vòng tay Prawdziwy 0.312 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  62.379.325,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 17. Dây chuyền nữ Aito 0.27 Carat

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.175.667,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 18. Kẹp tóc Reunirse 0.432 Carat

  Kẹp tóc GLAMIRA Reunirse

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  22.978.474,00 ₫
  9.132.974  - 150.834.182  9.132.974 ₫ - 150.834.182 ₫
 19. Nhẫn Kulmi 0.276 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kulmi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  20.255.845,00 ₫
  9.360.804  - 108.041.933  9.360.804 ₫ - 108.041.933 ₫
 20. Bông tai nữ Tekot 0.5 Carat

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.532 crt - VS

  49.454.479,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Upoznaj 0.42 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Upoznaj

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.72 crt - VS

  28.478.354,00 ₫
  8.232.413  - 162.961.490  8.232.413 ₫ - 162.961.490 ₫
 22. Bông tai nữ Ngenene 0.288 Carat

  Bông tai nữ Ngenene

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  19.134.813,00 ₫
  8.122.602  - 122.348.472  8.122.602 ₫ - 122.348.472 ₫
 23. Bông tai nữ Arbenning 0.376 Carat

  Bông tai nữ Arbenning

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  20.659.146,00 ₫
  7.652.793  - 110.178.721  7.652.793 ₫ - 110.178.721 ₫
 24. Dây chuyền nữ Cunnessu 0.262 Carat

  Dây chuyền nữ Cunnessu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.262 crt - VS

  36.582.561,00 ₫
  14.089.744  - 57.102.747  14.089.744 ₫ - 57.102.747 ₫
 25. Dây chuyền nữ Podstata 0.3 Carat

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.402 crt - VS

  19.540.094,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 26. Dây chuyền nữ Tengja 0.33 Carat

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  25.621.857,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 27. Nhẫn Judiye 0.284 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Judiye

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.284 crt - VS

  21.304.709,00 ₫
  9.516.180  - 117.692.834  9.516.180 ₫ - 117.692.834 ₫
 28. Nhẫn Brakumi 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Brakumi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  25.996.856,00 ₫
  10.596.175  - 138.055.944  10.596.175 ₫ - 138.055.944 ₫
 29. Bông tai nữ Ubale 0.488 Carat

  Bông tai nữ Ubale

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.488 crt - VS

  22.641.117,00 ₫
  8.741.844  - 122.589.034  8.741.844 ₫ - 122.589.034 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin 0.5 Carat

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - VS

  59.140.473,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 31. Bông tai nữ Relationship - B 0.288 Carat

  Bông tai nữ Relationship - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  16.138.790,00 ₫
  8.232.413  - 104.008.940  8.232.413 ₫ - 104.008.940 ₫

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng