Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Whakaaro 0.5 Carat

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  104.115.354,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 2. Bông tai nữ Huipu - A 0.5 Carat

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  12.943.238,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 3. Bông tai nữ Huipu 0.5 Carat

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  22.049.893,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 4. Bông tai nữ Yhteys 0.5 Carat

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  23.839.413,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 5. Vòng tay Isurtzen 0.51 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Isurtzen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  48.961.181,00 ₫
  15.382.002  - 115.757.562  15.382.002 ₫ - 115.757.562 ₫
 6. Bông tai nữ Tekot 0.5 Carat

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.532 crt - VS

  49.454.479,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin 0.5 Carat

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - VS

  59.140.473,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng