Đang tải...
Tìm thấy 14 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Mivory 0.63 Carat

  Vòng tay nữ Mivory

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - VS

  42.011.402,00 ₫
  6.337.328  - 145.117.235  6.337.328 ₫ - 145.117.235 ₫
 2. Vòng đeo lòng bàn tay Suhe 0.566 Carat

  Vòng đeo lòng bàn tay Suhe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  37.782.271,00 ₫
  9.949.197  - 53.888.798  9.949.197 ₫ - 53.888.798 ₫
 3. Nhẫn Vezu 0.528 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  28.341.091,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 4. Dây chuyền nữ Verbonnet 0.576 Carat

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.136 crt - VS

  52.161.260,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu - B 0.5 Carat

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.908 crt - VS

  19.618.207,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫
 6. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan 0.546 Carat

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  28.707.031,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 7. Vòng tay Phumela 0.52 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Phumela

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  58.054.817,00 ₫
  16.011.999  - 85.439.592  16.011.999 ₫ - 85.439.592 ₫
 8. Dây chuyền nữ Mighter 0.6 Carat

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - VS

  22.197.911,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 9. Vòng tay Isurtzen 0.51 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Isurtzen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  48.961.181,00 ₫
  15.382.002  - 115.757.562  15.382.002 ₫ - 115.757.562 ₫
 10. Bông tai nữ Moetsje 0.66 Carat

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  46.435.531,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 11. Nhẫn Caliner 0.616 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Caliner

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.616 crt - VS

  31.235.227,00 ₫
  11.313.625  - 169.173.719  11.313.625 ₫ - 169.173.719 ₫
 12. Vòng tay nữ Ketemu 0.72 Carat

  Vòng tay nữ Ketemu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.182 crt - VS

  51.477.489,00 ₫
  15.024.834  - 171.125.979  15.024.834 ₫ - 171.125.979 ₫
 13. Bông tai nữ Maxus 0.64 Carat

  Bông tai nữ Maxus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  28.008.828,00 ₫
  9.474.011  - 144.919.119  9.474.011 ₫ - 144.919.119 ₫
 14. Dây chuyền nữ Ukumanga 0.96 Carat

  Dây chuyền nữ Ukumanga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.062 crt - VS

  36.678.502,00 ₫
  10.205.611  - 200.631.118  10.205.611 ₫ - 200.631.118 ₫

You’ve viewed 14 of 14 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng