Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Cổ Folyam 2 Carat

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  104.181.863,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 2. Bông tai nữ Halata 1.54 Carat

  Bông tai nữ Halata

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.032 crt - VS

  53.510.972,00 ₫
  12.177.961  - 326.616.374  12.177.961 ₫ - 326.616.374 ₫
 3. Dây chuyền nữ Makemake 1.728 Carat

  Dây chuyền nữ Makemake

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.728 crt - VS

  68.937.973,00 ₫
  19.367.454  - 272.792.667  19.367.454 ₫ - 272.792.667 ₫
 4. Vòng tay nữ Bersama 1.392 Carat

  Vòng tay nữ Bersama

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.392 crt - VS

  55.167.189,00 ₫
  15.452.756  - 219.281.978  15.452.756 ₫ - 219.281.978 ₫
 5. Bông tai nữ Curgere 1.06 Carat

  Bông tai nữ Curgere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.06 crt - VS

  37.506.612,00 ₫
  11.111.267  - 178.555.752  11.111.267 ₫ - 178.555.752 ₫
 6. Bông tai nữ Kahele 1.08 Carat

  Bông tai nữ Kahele

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  44.989.879,00 ₫
  14.531.534  - 305.446.662  14.531.534 ₫ - 305.446.662 ₫
 7. Vòng tay Guhura 1.596 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Guhura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.596 crt - VS

  73.953.610,00 ₫
  19.584.812  - 136.608.030  19.584.812 ₫ - 136.608.030 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng