Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.828.503,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.638.994,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Veza Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  12.967.861,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 4. Bông tai nữ Wahda Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.109.101,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 5. Bông tai nữ Yhteys Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.499.835,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 6. Bông tai nữ Huipu Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.134.841,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 7. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  27.419.868,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 8. Vòng tay nữ Kartu Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  27.403.736,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 9. Vòng tay Mifandray Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.928 crt - AAA

  60.321.505,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 10. Bông tai nữ Kukutana Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  25.904.591,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 11. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.395 crt - AAA

  16.223.694,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 12. Vòng tay nữ Mengalir Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  10.835.041,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 13. Dây chuyền nữ Mighter Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.696 crt - AAA

  14.782.851,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 14. Bông tai nữ Moetsje Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  25.577.140,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 15. Bông tai nữ Tekot Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.473.427,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 16. Dây chuyền nữ Esencija Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  13.705.405,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 17. Dây chuyền nữ Esensi Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  9.576.462,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 18. Dây chuyền nữ Podstata Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.402 crt - AAA

  15.323.133,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 19. Dây chuyền nữ Tengja Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  16.112.468,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 20. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.370.382,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 21. Vòng Cổ Folyam Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.72 crt - AAA

  70.446.174,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  26.104.684,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.722 crt - AAA

  25.620.725,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.734 crt - AAA

  25.167.047,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  46.065.063,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 26. Bông tai nữ Huipu - A Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  9.830.045,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 27. Bông tai nữ Huipu - B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.505.014,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng