Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.828.503,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.638.994,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Wahda Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.109.101,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 4. Bông tai nữ Yhteys Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.499.835,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.134.841,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 6. Bông tai nữ Kukutana Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  25.904.591,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 7. Bông tai nữ Moetsje Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  25.577.140,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 8. Bông tai nữ Tekot Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.473.427,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tengja Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  16.112.468,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 10. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.370.382,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  46.065.063,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu - A Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  9.830.045,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu - B Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.505.014,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng