Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.715.296,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.525.787,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Wahda Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  9.995.894,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 4. Bông tai nữ Yhteys Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.245.120,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  12.880.126,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 6. Bông tai nữ Kukutana Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  25.338.556,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 7. Bông tai nữ Moetsje Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  25.350.726,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 8. Bông tai nữ Tekot Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.218.712,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tengja Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  15.999.261,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 10. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.115.667,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  45.923.555,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu - A Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  9.575.330,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu - B Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.250.299,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng