Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  18.130.384,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.940.875,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Veza Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  17.467.839,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 4. Bông tai nữ Wahda Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.363.817,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 5. Bông tai nữ Yhteys Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.980.965,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 6. Bông tai nữ Huipu Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.615.971,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 7. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  27.448.170,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 8. Vòng tay nữ Kartu Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  27.403.736,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 9. Vòng tay Mifandray Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.928 crt - AAA

  60.321.505,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 10. Bông tai nữ Kukutana Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  33.489.461,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 11. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.395 crt - AAA

  16.251.996,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 12. Vòng tay nữ Mengalir Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  10.863.343,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 13. Dây chuyền nữ Mighter Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.696 crt - AAA

  14.386.627,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 14. Bông tai nữ Moetsje Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.209.203,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 15. Bông tai nữ Tekot Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.954.557,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 16. Dây chuyền nữ Esencija Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  13.733.707,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 17. Dây chuyền nữ Esensi Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  9.576.462,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 18. Dây chuyền nữ Podstata Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.402 crt - AAA

  15.351.435,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 19. Dây chuyền nữ Tengja Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  17.414.349,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 20. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.851.512,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 21. Vòng Cổ Folyam Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.72 crt - AAA

  73.898.987,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  26.132.986,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.722 crt - AAA

  25.649.027,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.734 crt - AAA

  25.195.349,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  48.499.014,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 26. Bông tai nữ Huipu - A Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.311.175,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 27. Bông tai nữ Huipu - B Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.986.144,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng