Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  20.281.317,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  16.091.808,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Wahda Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  11.354.378,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 4. Bông tai nữ Yhteys Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  16.962.088,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  15.597.094,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 6. Bông tai nữ Kukutana Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  30.319.664,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 7. Bông tai nữ Moetsje Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  32.482.768,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 8. Bông tai nữ Tekot Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  34.935.680,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tengja Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  19.565.282,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 10. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  40.832.635,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Zircon Nâu

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  47.508.453,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu - A Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  12.292.298,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu - B Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  18.967.267,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng