Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.426 crt - AAA

  22.969.984,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  18.554.061,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Wahda Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  13.646.821,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 4. Bông tai nữ Yhteys Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.74 crt - AAA

  21.546.972,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.704 crt - AAA

  21.398.954,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 6. Bông tai nữ Kukutana Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.504 crt - AAA

  35.951.714,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 7. Bông tai nữ Moetsje Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.28 crt - AAA

  51.897.770,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 8. Bông tai nữ Tekot Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.532 crt - AAA

  61.567.629,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tengja Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.522 crt - AAA

  25.140.727,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 10. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.598 crt - AAA

  66.021.195,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Zircon Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.025 crt - AAA

  61.064.992,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu - A Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  11.952.677,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu - B Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.908 crt - AAA

  30.910.607,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng