Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  20.592.636,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  16.403.127,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Wahda Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  11.495.887,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 4. Bông tai nữ Yhteys Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  17.273.407,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  15.908.413,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 6. Bông tai nữ Kukutana Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  30.772.492,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 7. Bông tai nữ Moetsje Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  33.133.708,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 8. Bông tai nữ Tekot Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  35.246.999,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tengja Đá Zircon Xanh

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  19.876.601,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 10. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Zircon Xanh

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  41.143.954,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Zircon Xanh

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  47.678.263,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu - A Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.603.617,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu - B Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  19.278.586,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng