Đang tải...
Tìm thấy 19 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Rankontre Drops & Dangle

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.769.834,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 2. Bông tai nữ Erikoista Drops & Dangle

  Bông tai nữ Erikoista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.192 crt - AAA

  10.598.156,00 ₫
  5.030.636  - 73.853.420  5.030.636 ₫ - 73.853.420 ₫
 3. Bông tai nữ Dibana Drops & Dangle

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.991.720,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 4. Bông tai nữ Jednota Drops & Dangle

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  19.673.111,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu - A Drops & Dangle

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  12.943.238,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 6. Bông tai nữ Huipu - B Drops & Dangle

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.908 crt - VS

  19.618.207,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫
 7. Bông tai nữ Huipu Drops & Dangle

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  22.049.893,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 8. Bông tai nữ Enhed Drops & Dangle

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  11.242.304,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 9. Bông tai nữ Veza Drops & Dangle

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  28.590.427,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 10. Bông tai nữ Zajedno Drops & Dangle

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  24.318.279,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 11. Bông tai nữ Tutaki Drops & Dangle

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.163.059,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 12. Bông tai nữ Lifetyd Drops & Dangle

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  17.976.423,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 13. Bông tai nữ Halata Drops & Dangle

  Bông tai nữ Halata

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.032 crt - VS

  53.510.972,00 ₫
  12.177.961  - 326.616.374  12.177.961 ₫ - 326.616.374 ₫
 14. Bông tai nữ Moetsje Drops & Dangle

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.28 crt - VS

  46.435.531,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 15. Bông tai nữ Tekot Drops & Dangle

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.532 crt - VS

  49.454.479,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 16. Bông tai nữ Arbenning Drops & Dangle

  Bông tai nữ Arbenning

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  20.659.146,00 ₫
  7.652.793  - 110.178.721  7.652.793 ₫ - 110.178.721 ₫
 17. Bông tai nữ Specijalno Drops & Dangle

  Bông tai nữ Specijalno

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  15.398.982,00 ₫
  6.580.157  - 101.122.158  6.580.157 ₫ - 101.122.158 ₫
 18. Bông tai nữ Gniomhara Drops & Dangle

  Bông tai nữ Gniomhara

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  19.310.001,00 ₫
  8.443.827  - 118.032.455  8.443.827 ₫ - 118.032.455 ₫
 19. Bông tai nữ Kahele Drops & Dangle

  Bông tai nữ Kahele

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  44.989.879,00 ₫
  14.531.534  - 305.446.662  14.531.534 ₫ - 305.446.662 ₫

You’ve viewed 19 of 19 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng